Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Smart riešenia či monitoring farmaceutík a pesticídov. VÚVH vlani realizoval 23 projektov

Na akých projektoch vlani pracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva? Ponúkame výber tých najzaujímavejších.

Smart riešenia či monitoring farmaceutík a pesticídov. VÚVH vlani realizoval 23 projektov

Foto: Depositphotos

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) je jedinou organizáciou vodného hospodárstva v krajine, ktorej hlavným poslaním je zabezpečovať komplexný vodohospodársky výskum.

V rámci neho uskutočňuje viacero aktivít a projektov, často s medzinárodným presahom, ktoré majú prispieť k lepšej kvalite vôd a efektívnejšiemu vodnému manažmentu.

Výnimkou nebol ani vlaňajší rok, počas ktorého VÚVH realizoval 23 projektov, pričom päť projektov bolo nových a štyri projekty boli v priebehu roka ukončené. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú ústav zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Medzi projektmi sa nachádza široká škála zameraní – od monitoringu povrchových a podzemných vôd a sledovania prítomnosti farmaceutík či pesticídov v chránených vodohospodárskych oblastiach cez zvyšovanie protipovodňovej ochrany a zabezpečenie dodávok bezpečnej pitnej vody v súvislosti s klimatickou zmenou až po „smart“ riešenia.

VÚVH vlani realizoval projekty v rámci viacerých programov, ako sú Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), LIFE a LIFE +, INTERREG –Dunajský nadnárodný program, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Slovak Aid.

Monitoring povrchových a podzemných vôd

Od roku 2015 pokračuje tretia etapa projektu monitorovania a hodnotenia stavu vôd, ktorý by mal byť ukončený v decembri tohto roka. Projekt je financovaný z OP KŽP.

Cieľom projektu je zabezpečenie výkonu monitorovania povrchových a podzemných vôd v súlade so schváleným Programom monitorovania vôd Slovenska na rok 2015 a Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021.

V roku 2019 tak VÚVH pokračoval v odberoch vzoriek, v terénnych meraniach a analýzach vybraných ukazovateľov podzemných vôd v zraniteľných oblastiach Slovenska, ako aj v odberoch a meraniach rôznych ukazovateľov (fyzikálno-chemických, mikrobiologických, rádiochemických, chemických, hydrobiologických) v povrchových vodách.

Išlo jednak o hraničné vody s Maďarskom a Rakúskom, ale aj o analýzy špeciálnych organických látok z celého územia Slovenska, najmä však z Dunaja.

Ústav si posvietil aj na farmaceutiká a pesticídy na Žitnom ostrove

Vlani takisto odštartoval projekt „Optimalizácia technickej infraštruktúry na podporu sledovania znečistenia území prirodzenej akumulácie povrchových a podzemných vôd“.

 
 

Zostáva vám 73% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.