Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Smart riešenia či monitoring farmaceutík a pesticídov. VÚVH vlani realizoval 23 projektov

Na akých projektoch vlani pracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva? Ponúkame výber tých najzaujímavejších.

Smart riešenia či monitoring farmaceutík a pesticídov. VÚVH vlani realizoval 23 projektov

Foto: Depositphotos

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) je jedinou organizáciou vodného hospodárstva v krajine, ktorej hlavným poslaním je zabezpečovať komplexný vodohospodársky výskum.

V rámci neho uskutočňuje viacero aktivít a projektov, často s medzinárodným presahom, ktoré majú prispieť k lepšej kvalite vôd a efektívnejšiemu vodnému manažmentu.

Výnimkou nebol ani vlaňajší rok, počas ktorého VÚVH realizoval 23 projektov, pričom päť projektov bolo nových a štyri projekty boli v priebehu roka ukončené. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú ústav zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Medzi projektmi sa nachádza široká škála zameraní – od monitoringu povrchových a podzemných vôd a sledovania prítomnosti farmaceutík či pesticídov v chránených vodohospodárskych oblastiach cez zvyšovanie protipovodňovej ochrany a zabezpečenie dodávok bezpečnej pitnej vody v súvislosti s klimatickou zmenou až po „smart“ riešenia.

VÚVH vlani realizoval projekty v rámci viacerých programov, ako sú Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), LIFE a LIFE +, INTERREG –Dunajský nadnárodný program, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) a Slovak Aid.

Monitoring povrchových a podzemných vôd

Od roku 2015 pokračuje tretia etapa projektu monitorovania a hodnotenia stavu vôd, ktorý by mal byť ukončený v decembri tohto roka. Projekt je financovaný z OP KŽP.

Cieľom projektu je zabezpečenie výkonu monitorovania povrchových a podzemných vôd v súlade so schváleným Programom monitorovania vôd Slovenska na rok 2015 a Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021.

V roku 2019 tak VÚVH pokračoval v odberoch vzoriek, v terénnych meraniach a analýzach vybraných ukazovateľov podzemných vôd v zraniteľných oblastiach Slovenska, ako aj v odberoch a meraniach rôznych ukazovateľov (fyzikálno-chemických, mikrobiologických, rádiochemických, chemických, hydrobiologických) v povrchových vodách.

Išlo jednak o hraničné vody s Maďarskom a Rakúskom, ale aj o analýzy špeciálnych organických látok z celého územia Slovenska, najmä však z Dunaja.

Ústav si posvietil aj na farmaceutiká a pesticídy na Žitnom ostrove

Vlani takisto odštartoval projekt „Optimalizácia technickej infraštruktúry na podporu sledovania znečistenia území prirodzenej akumulácie povrchových a podzemných vôd“.

 
 

Zostáva vám 73% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Vybudovali suchý polder. Pri dažďoch sa teraz ukázalo, ako funguje

Vybudovali suchý polder. Pri dažďoch sa teraz ukázalo, ako funguje

Slovenský vodohospodársky podnik realizoval protipovodňový projekt na južnom Slovensku.

Vybrali generálneho riaditeľa. Jedna z najväčších vodární má nové vedenie

Vybrali generálneho riaditeľa. Jedna z najväčších vodární má nové vedenie

Do výberového konania sa zapojilo 27 ľudí. Zvíťazil v ňom člen predstavenstva.

Štyri obce sa chcú pustiť do výstavby kanalizácie, projekt ráta aj s novou ČOV

Štyri obce sa chcú pustiť do výstavby kanalizácie, projekt ráta aj s novou ČOV

Kanalizačné potrubia zo všetkých obcí majú viesť do centrálnej prečerpávacej stanice a odtiaľ tlakovou kanalizáciou do novej čistiarne.

X
X
X
X