Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Slovensku hrozia čoraz častejšie povodne

Povodne už ani na Slovensku nie sú ojedinelý jav. Kritické miesta môžu proti tomuto druhu nešťastia ochrániť aj malé vodné elektrárne. Ukladá im to dokonca zákon.

Slovensku hrozia čoraz častejšie povodne

Ilustračné foto: Flickr

V praxi  im to však nie je vždy umožnené. Vlastníci MVE si tak môžu len ťažko plniť povinnosti stanovené v povodňových plánoch. Kde je prekážka? Jedným z problémov býva prístup k samotnej elektrárni. 

Meniace sa klimatické zmeny priniesli mnoho otázok, ako ochrániť územie či majetok v prípade silných prívalových dažďov či povodní. Kým pred desiatkami rokov boli tieto úkazy skôr výnimkou, dnes sa objavujú takmer každoročne, opakujúc sa v rovnakých či nových lokalitách.

Potvrdzujú to aj správy Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kritické miesta môžu proti tomuto druhu nešťastia ochrániť aj malé vodné elektrárne. Ako pri všetkom, aj tu platí, že nie vždy je to možné.

Silné prívalové dažde aj v ostatných mesiacoch ohrozili viaceré lokality a obydlia. Je známe, že okrem klimatických zmien za to môže aj ľudská aktivita. Ochranu veľkých území v lokálnych oblastiach zabezpečujú svojimi protipovodňovými funkciami malé vodné elektrárne (MVE).

Na to, aby mohli plniť svoju funkciu, najmä v čase náhlych havarijných stavov a povodní, majú vypracované povodňové plány, ktoré zabezpečujú postup a prijímanie opatrení na minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí. Ich úloha však nezačína v momente, kedy je vyhlásený niektorý z povodňových stupňov.

Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne a priebežne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. Prevádzkovatelia teda musia túto preventívnu činnosť vykonávať aj v čase, keď je takpovediac ešte len „ticho pred búrkou“.

Kde sa dvaja bijú...a štát sa domáha plnenia povinností

Tieto stavby bývajú z povahy svojho účelu často situované v lokalite, ktorá má svoje špecifiká. Ťažšie dostupný a svahovitý terén býva pre veľké mechanizmy vždy skúškou. Aj z toho dôvodu musí mať prevádzkovateľ zabezpečenú prístupovú cestu tak, aby splnila všetky spomínané kritériá.

V praxi však existuje niekoľko prípadov, kedy prístup k stavbe nie je samozrejmosťou. Dôvodom môže byť spomínaný terén, ale aj problematické majetkové vzťahy.

Tu je na mieste upozorniť, že okrem povinností, ktoré zo zákona vyplývajú prevádzkovateľovi malej vodnej elektrárne, sú tu aj povinnosti tých, ktorí sú vlastníkmi pozemkov vedúcich k MVE a z rôznych dôvodov nedošlo k vysporiadaniu majetkových vzťahov.

Platná legislatíva totiž hovorí, že majitelia susediacich pozemkov sú povinní strpieť a umožniť prechod a prejazd cez nich. Ak tak neurobia, môže vzniknúť škoda (v podobe škôd na zdraví, životoch, majetku, či životnom prostredí), za ktorú v takom prípade zodpovedá osoba, ktorá porušením svojej povinnosti škodu spôsobila alebo spoluspôsobila.

V danom prípade môže ísť aj o vlastníka pozemku, ktorý odoprie prístup k objektu malej vodnej elektrárne, v dôsledku ktorého nemôže realizovať vlastník elektrárne opatrenia a postupy vyplývajúce z povodňového plánu.

Podobnú skúsenosť s odopretím prístupu k MVE má aj vlastník MVE Ružbašská Miľava.

„Cesta, ktorá vedie k našej MVE bola historicky, už počas výstavby využívaná na prechod a prejazd. Neskôr, keď malo dôjsť ku kolaudácii stavby, sme sa nedohodli s vlastníkmi pozemkov. Tento stav „nedohody“ stále trvá, no nám plynú zo zákona povinnosti, ktoré si nevieme kvôli ich postoju plniť, čo môže spôsobiť všeobecné ohrozenie a devastáciu okolitého územia a majetku tretích osôb. My si svoje povinnosti chceme plniť. No vlastníci pozemkov však pri svojom postupe opomenuli povinnosť, ktorú im stanovuje zákon,“ hovorí Ľubica Turčanová, hovorkyňa vlastníka MVE.

V takých situáciách neraz musí rozhodnúť súd. Aj preto vlastník požiadal súd o vydanie neodkladného opatrenia. Súd len potvrdil právny stav a majiteľom pozemkov uložil povinnosť strpieť (umožniť) navrhovateľovi a ním povereným tretím osobám, výkon prác spočívajúcich v spevnení povrchu prístupovej cesty za účelom vykonávania údržby a opráv stavby MVE.

Prečo je prístup dôležitý

Už neraz zažili ľudia na Slovensku bleskové povodne. Ale aj náhle prívalové dažde. Vtedy je potrebné konať hneď a pristúpiť k opatreniam, ktoré vyplývajú z povodňového plánu a povinností vlastníka MVE uloženým v zákone o ochrane pred povodňami.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Oceán je najteplejší za posledných 3000 rokov

Oceán je najteplejší za posledných 3000 rokov

Vedcom sa zo sedimentov podarilo získať údaje o teplote oceánu spred takmer troch tisícročí. V inej štúdii zaznamenávali teplotu vody v kotviskách a zistili, že oceán sa otepľuje aj vo veľkých hĺbkach.

P. Olajoš: BVS sa podarilo za rok ušetriť štyri milióny eur

P. Olajoš: BVS sa podarilo za rok ušetriť štyri milióny eur

Bratislavská vodárenská spoločnosť tiež nastavuje nové procesy obstarávania tovarov a služieb.

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie plánu obnovy v slovenskom vodárenstve a vodnom hospodárstve?

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie plánu obnovy v slovenskom vodárenstve a vodnom hospodárstve?

Rezort financií navrhuje využiť plán obnovy aj na budovanie vodárenskej infraštruktúry či adaptačné opatrenia. Zuzany Vranayovej, Martiny Paulíkovej, Igora Bodíka a ďalších sme sa pýtali, ako návrh hodnotia.