Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Programové vyhlásenie: Vláda sľubuje stopku pre mnohé MVE aj väčšiu ochranu Žitného ostrova

V ambicióznom dokumente sa vláda zaviazala k rozsiahlej ochrane vôd.

Programové vyhlásenie: Vláda sľubuje stopku pre mnohé MVE aj väčšiu ochranu Žitného ostrova

Foto: Pixabay

Vláda SR v nedeľu schválila svoje programové vyhlásenie. Vládny dokument obsahuje 121 strán a obsahuje základnú os, ktorú by chcela nová vláda počas nadchádzajúcich štyroch rokov nasledovať. O schválení programového vyhlásenia bude rozhodovať parlament.

Denník Voda-portal.sk sa pozrel na to, k akým krokom sa nová vláda zaviazala v oblasti ochrany vôd (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

V porovnaní s dokumentom, ktorý prijala predchádzajúca vláda v roku 2016, nové programové vyhlásenie predstavuje ambicióznejšie plány v oblasti ochrany životného prostredia.

Zatiaľ čo v dokumente z roku 2016 bolo otázke vôd venovaných len niekoľko riadkov, v novom programovom vyhlásení je jej poskytnutý značný priestor.

Novinkou má byť lepšie informovanie verejnosti o kvalite vody, rozsiahlejšia ochrana Žitného ostrova, ale aj prehodnotenie výstavby mnohých malých vodných elektrární s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.

Ochrana vôd ako jedna z hlavných výziev

Vo vyhlásení sa uvádza, že vláda sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia, teda o lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať vplyvy klimatických zmien.

Podľa dokumentu medzi najväčšie environmentálne výzvy Slovenska patrí zlá kvalita ovzdušia, nízka miera recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočná ochrana vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov.

Vláda si takisto uvedomuje, že na dosiahnutie lepšieho stavu životného prostredia je potrebná integrácia environmentálnych princípov aj do iných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a na zásade nadrezortného prístupu.

„Participácia verejnosti vrátane zapojenia samospráv, akadémie, podnikateľského, ako aj tretieho sektora pri príprave a implementácii zlepší kvalitu navrhovaných riešení,“ konštatuje sa ďalej.

Pomôcť má aj program verejnoprospešných prác

Vláda má takisto v pláne pripraviť projekt verejnoprospešných prác a prostredníctvom aktivačného príspevku zapojiť dlhodobo nezamestnaných do práce na zlepšení životného prostredia.

V praxi pôjde o projekty čistenia obcí, ale aj o práce na poliach, vodozádržných opatreniach, pomocné práce pri triedení odpadu a odstraňovaní čiernych skládok.

Vláda takisto plánuje zvýšiť investície do mitigačných a adaptačných opatrení z predaja emisných povoleniek.

Reformou prejde aj Envirofond

Vláda sa chce zamerať aj na vymáhateľnosť práva v životnom prostredí. Dôležitou súčasťou má byť aj takzvaná „ENVIROpolícia“, ktorá má pomôcť eliminovať poškodzovanie zložiek životného prostredia.

„Bude vykonaný audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov s cieľom posilniť výkonnosť rozhodovania a kontroly,“ uvádza dokument.

Komplexnou reformou má prejsť aj Environmentálny fond, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na zvýšenie jeho transparentnosti.

Aké zmeny prinesie nová vodná politika?

Jedným z dôležitých prvkov ochrany životného prostredia má byť nová vodná politika, ktorá zabezpečí postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastaví znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd, ale aj dostatok pitnej vody v regiónoch.

Nový vládny kabinet sa chce zamerať najmä na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä však v extraviláne.

Vyššia miera odkanalizovania

Dôležitý prísľub, ktorý chýbal v programovom vyhlásení v predchádzajúcom období (2016 – 2020), sa týka budovania verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov, a to najmä v lokalitách s environmentálnou záťažou.

„Všetci občania v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov budú mať čo najskôr čistenú a odvádzanú odpadovú vodu. V menších obciach by mal tento pomer do roku 2030 dosiahnuť aspoň 50 %,“ uvádza sa v dokumente.

Podpora aj pre zadržiavanie dažďovej vody

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zopakujú simulovanú záplavu. Vodohospodári opäť pustia viac vody do ramien Dunaja

Zopakujú simulovanú záplavu. Vodohospodári opäť pustia viac vody do ramien Dunaja

Oproti jarnej simulácii bude letná záplava menej intenzívna a potrvá kratšie.

Prinášajú prelomové zistenie. Plastový odpad v oceáne dokáže rozkladať morská huba

Prinášajú prelomové zistenie. Plastový odpad v oceáne dokáže rozkladať morská huba

Hoci baktérií degradujúcich plasty v mori už bolo objavených viacero, huby s touto schopnosťou sú doposiaľ skôr ojedinelé.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť doplnila dozornú radu, pribudol aj nový orgán

Východoslovenská vodárenská spoločnosť doplnila dozornú radu, pribudol aj nový orgán

Akcionári spoločnosti sa stretli na valnom zhromaždení. Čakalo ich viacero hlasovaní.

X
X
X
X