INNOGY
BELIMO

Skupina obcí v Michalovskom okrese chce investovať do modernej ČOV

Cieľom je zabrániť znečisteniu podzemných a povrchových vôd splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné.

Skupina obcí v Michalovskom okrese chce investovať do modernej ČOV

Foto: Depositphotos

Združenie obcí na východe Slovenska plánuje investovať do vlastnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) s cieľom zabezpečiť spoľahlivé a kontrolované odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd v povodí Čierna voda – Uh. Vyplýva to zo zámeru, ktorý je zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR (odkaz na celý zámer nájdete na konci článku).

Odkanalizovanie splaškových odpadových vôd sa má týkať ôsmich obcí okresu Michalovce – Senné, Zemplínska Široká, Palín, Iňačovce, Stretava, Stretavka, Jastrabie pri Michalovciach, Čečehov. Tieto odpadové vody budú následne čistené v spoločnej čistiarni odpadových vôd v obci Palín. Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do rieky Laborec.

Navrhovateľom je Združenie obcí Čierna Voda. V súčasnosti sa v spomínaných obciach nachádza 4 825 ekvivalentných obyvateľov (EO). Očakáva sa však, že do roku 2030 tento počet narastie na 5 068 EO.

Podľa navrhovateľa budú termíny začatia a ukončenia stavby závisieť od získania investičných prostriedkov a od výberu zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním.

Cieľom je dať „stopku“ domovým žumpám

Obce sa rozhodli pre túto investíciu z dôvodu ochrany podzemných aj povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami z domových žúmp, ktoré v mnohých prípadoch nie sú nepriepustné.

„Z hľadiska stavebno-technického sú v predmetnej stavbe navrhované materiály s dlhodobou zárukou kvality. Kanalizácia je navrhnutá v celom rozsahu iba splašková a nie je možné do tejto kanalizácie zaústiť dažďové vody,“ zdôrazňuje sa v zámere.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Elektrochemická reakcia umožní produkciu amoniaku z odpadových vôd

Elektrochemická reakcia umožní produkciu amoniaku z odpadových vôd

Udržateľný systém je poháňaný slnečnou energiou, ktorá dusičnany z odpadovej vody premieňa na amoniak.

Znečistenie a bariéry sú kľúčovými problémami pre vody v Európe, tvrdí EEA

Znečistenie a bariéry sú kľúčovými problémami pre vody v Európe, tvrdí EEA

Okrem poľnohospodárskeho znečistenia je stále veľkým problémom aj nedostatočne vyčistená odpadová voda.

Vládny kabinet schválil dôležité zmeny vo vodárenstve

Vládny kabinet schválil dôležité zmeny vo vodárenstve

Povinnosť vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií vytvárať účelovú finančnú rezervu prešla aj napriek kritike zo strany samospráv.