INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Z eurofondov poputujú ďalšie milióny eur do kanalizácií aj ČOV

Aktuálna alokácia výzvy by sa po schválení zmeny OP KŽP Európskou komisiou mala výrazne navýšiť.

Z eurofondov poputujú ďalšie milióny eur do kanalizácií aj ČOV

Foto: Depositphotos

Od 30. júla si môžu viaceré subjekty v rámci novo vyhlásenej výzvy zažiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd (ČOV) a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.

V článku sa ďalej dozviete:

  • čo je cieľom predmetnej výzvy,
  • ktoré aglomerácie sú oprávnené zažiadať si o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
  • aká je aktuálna alokácia výzvy,
  • aký celkový objem dosiahnu podľa MŽP zdroje na podporu projektov v rámci výzvy,
  • aké subjekty sú oprávnenými žiadateľmi,
  • aké sú oprávnené aktivity v rámci vyhlásenej výzvy.

Cieľom výzvy (odkaz na všetky potrebné dokumenty nájdete na konci článku) je zabezpečenie zberu a čistenia odpadových vôd aglomerácií v zmysle záväzkov Slovenska voči EÚ a v súlade s požiadavkami smernice o čistení komunálnych odpadových vôd.

Aglomerácie, v ktorých bol identifikovaný nesúlad s požiadavkami spomínanej smernice a ktoré majú byť v rámci predložených projektov riešené, sú osobitne definované v rámci prílohy číslo 7 a 8 predmetnej výzvy.

V prípade aglomerácií nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) ide o 135 obcí. Celkovo ide o aglomerácie s 262 120 EO. Do skupiny oprávnených aglomerácií do 2 000 EO patrí súhrnne 11 obcí.

Alokáciu plánujú výrazne navýšiť

Alokácia výzvy je aktuálne 11 600 000 eur z Kohézneho fondu, avšak podľa Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) je táto alokácia len dočasná, aby sa vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov priestor na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a pre riadiaci orgán na vykonávanie konaní o predložených žiadostiach.

Envirorezort sľubuje, že alokáciu časom navýši, avšak navýšenie finančných zdrojov na výzvu je viazané na schválenie zmeny OP KŽP (verzia 12) Európskou komisiou.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Elektrochemická reakcia umožní produkciu amoniaku z odpadových vôd

Elektrochemická reakcia umožní produkciu amoniaku z odpadových vôd

Udržateľný systém je poháňaný slnečnou energiou, ktorá dusičnany z odpadovej vody premieňa na amoniak.

Znečistenie a bariéry sú kľúčovými problémami pre vody v Európe, tvrdí EEA

Znečistenie a bariéry sú kľúčovými problémami pre vody v Európe, tvrdí EEA

Okrem poľnohospodárskeho znečistenia je stále veľkým problémom aj nedostatočne vyčistená odpadová voda.

Vládny kabinet schválil dôležité zmeny vo vodárenstve

Vládny kabinet schválil dôležité zmeny vo vodárenstve

Povinnosť vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií vytvárať účelovú finančnú rezervu prešla aj napriek kritike zo strany samospráv.