Macro Components
INNOGY
INISOFT

SEVAK: Plynulé prevádzkovanie kanalizácií sťažujú balastné vody

Aj napriek sanáciám sa v čase zvýšenej hladiny podzemných vôd nedarí zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd vo viacerých obciach.

SEVAK: Plynulé prevádzkovanie kanalizácií sťažujú balastné vody

Foto: SEVAK, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) sa vlani po dvoch stratových rokoch v hospodárení opäť navrátili ku kladným číslam.

Naďalej pokračovali v odkanalizovaní Kysúc, ale investovali aj do ďalších projektov. O svojich ekonomických výsledkoch vodárne informovali vo výročnej správe (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Akcionármi vodární sú mestá a obce, pričom 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy a Považia a 3,39 % akcií je na účte SEVAK-u, ktoré získal odkúpením od akcionárov z Oravy, Považia a oblasti Ružomberka.

Straty vody klesli, zostávajú však vysoké

„Na úseku výroby sa nám podarilo vyrobiť približne o 100-tisíc metrov kubických vody viac oproti roku 2017. V oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody došlo v ukazovateli voda odkanalizovaná k miernemu poklesu oproti roku 2017,“ konštatuje predsedníčka predstavenstva Tatiana Štrbová.

Zásobovanosť obyvateľov pitnou vodou medziročne narástla o jedno percento na 79%. V oblasti odkanalizovania bol vývoj o niečo dynamickejší, keďže percento obyvateľov pripojených na kanalizáciu narástol zo 60 % na 62 % za rok 2018.

Vývoj zásobovania pitnou vodou / Foto: Výročná správa SEVAK-u za rok 2018

„Tieto výsledky sme zlepšili – okrem dlhodobých snáh o zlepšovanie – aj postupom projektov s podporou EÚ,“ vysvetľuje T. Štrbová.

Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli takmer 28 % z vody vyrobenej, čo je však o 1 percentuálny bod menej ako v roku 2017. Podobný podiel strát každoročne dosahujú takmer všetky vodárenské spoločnosti.

„Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich obnovy,“ konštatujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie vo výročnej správe.

Problémy spôsobujú balastné vody

Prevádzkovanie verejných kanalizácií podľa vodárenskej spoločnosti najviac sťažujú balastné vody. Vlani sa zamestnanci prevádzky zameriavali na odhaľovanie miest nežiaduceho vtoku týchto vôd, a to najmä do splaškovej kanalizácie s cieľom následnej sanácie.

Konferencia vodohospodárov

„Napriek tomu sa nám stále nedarí v čase zvýšenej hladiny podzemných vôd zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd z obcí Podvysoká, Staškov, Olešná a Raková, ktorá je viacnásobne prečerpávaná. V takomto období dochádza k nežiaducemu výtoku nariedených splaškových vôd na terén,“ zdôrazňujú vodárne vo výročnej správe.

Odkanalizovanie Kysúc pokračuje

Čo sa týka prípravy a realizácie investičnej výstavby, vlani vodárenská spoločnosť začala s fyzickou realizáciou prác na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. Na niektorých úsekoch v súčasnosti prebieha fáza auditu a na ďalších už SEVAK implementuje reorganizačné zmeny.

Vývoj napojenosti na kanalizácie / Foto: Výročná správa SEVAK-u za rok 2018

Na spomínaný projekt vlani putovali finančné prostriedky z úveru vo výške 1,5 milióna eur, ale aj z fondov EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej sume 5,9 milióna eur.

Na stavbe bolo vlani zabezpečené vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a boli začaté stavebné práce vo všetkých obciach projektu Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou, ako aj na ČOV v Krásne nad Kysucou.

Využívali aj vlastné zdroje

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Ministerstvo predloží právnu úpravu na rokovanie vlády až v roku 2020. Dovtedy sa chce radiť so ZMOS aj Asociáciou vodárenských spoločností.

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Nominantov schválili vodárne jednohlasne. Nad Infra Services však aj naďalej visia otázniky.

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

Najnovšia správa EEA poukazuje na hlavné výzvy v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd v Únii. Ponúka aj niekoľko príkladov dobrej praxe, ktorými sa môže inšpirovať aj samotné Slovensko.