Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

SEVAK: Plynulé prevádzkovanie kanalizácií sťažujú balastné vody

Aj napriek sanáciám sa v čase zvýšenej hladiny podzemných vôd nedarí zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd vo viacerých obciach.

SEVAK: Plynulé prevádzkovanie kanalizácií sťažujú balastné vody

Foto: SEVAK, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK) sa vlani po dvoch stratových rokoch v hospodárení opäť navrátili ku kladným číslam.

Naďalej pokračovali v odkanalizovaní Kysúc, ale investovali aj do ďalších projektov. O svojich ekonomických výsledkoch vodárne informovali vo výročnej správe (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Akcionármi vodární sú mestá a obce, pričom 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy a Považia a 3,39 % akcií je na účte SEVAK-u, ktoré získal odkúpením od akcionárov z Oravy, Považia a oblasti Ružomberka.

Straty vody klesli, zostávajú však vysoké

„Na úseku výroby sa nám podarilo vyrobiť približne o 100-tisíc metrov kubických vody viac oproti roku 2017. V oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody došlo v ukazovateli voda odkanalizovaná k miernemu poklesu oproti roku 2017,“ konštatuje predsedníčka predstavenstva Tatiana Štrbová.

Zásobovanosť obyvateľov pitnou vodou medziročne narástla o jedno percento na 79%. V oblasti odkanalizovania bol vývoj o niečo dynamickejší, keďže percento obyvateľov pripojených na kanalizáciu narástol zo 60 % na 62 % za rok 2018.

Vývoj zásobovania pitnou vodou / Foto: Výročná správa SEVAK-u za rok 2018

„Tieto výsledky sme zlepšili – okrem dlhodobých snáh o zlepšovanie – aj postupom projektov s podporou EÚ,“ vysvetľuje T. Štrbová.

Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli takmer 28 % z vody vyrobenej, čo je však o 1 percentuálny bod menej ako v roku 2017. Podobný podiel strát každoročne dosahujú takmer všetky vodárenské spoločnosti.

„Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich obnovy,“ konštatujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie vo výročnej správe.

Problémy spôsobujú balastné vody

Prevádzkovanie verejných kanalizácií podľa vodárenskej spoločnosti najviac sťažujú balastné vody. Vlani sa zamestnanci prevádzky zameriavali na odhaľovanie miest nežiaduceho vtoku týchto vôd, a to najmä do splaškovej kanalizácie s cieľom následnej sanácie.

Konferencia vodohospodárov

„Napriek tomu sa nám stále nedarí v čase zvýšenej hladiny podzemných vôd zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd z obcí Podvysoká, Staškov, Olešná a Raková, ktorá je viacnásobne prečerpávaná. V takomto období dochádza k nežiaducemu výtoku nariedených splaškových vôd na terén,“ zdôrazňujú vodárne vo výročnej správe.

Odkanalizovanie Kysúc pokračuje

Čo sa týka prípravy a realizácie investičnej výstavby, vlani vodárenská spoločnosť začala s fyzickou realizáciou prác na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. Na niektorých úsekoch v súčasnosti prebieha fáza auditu a na ďalších už SEVAK implementuje reorganizačné zmeny.

Vývoj napojenosti na kanalizácie / Foto: Výročná správa SEVAK-u za rok 2018

Na spomínaný projekt vlani putovali finančné prostriedky z úveru vo výške 1,5 milióna eur, ale aj z fondov EÚ a štátneho rozpočtu v celkovej sume 5,9 milióna eur.

Na stavbe bolo vlani zabezpečené vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a boli začaté stavebné práce vo všetkých obciach projektu Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou, ako aj na ČOV v Krásne nad Kysucou.

Využívali aj vlastné zdroje

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť podpísala spoluprácu s izraelskou spoločnosťou Aqwise, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vývoja technológií na čistenie odpadových vôd.

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Vlákna, ktoré vylučujú slávky sa stali inšpiráciou pre materiálové inžinierstvo. Okrem ďalších aplikácii nové technológie potenciálne umožnia aj odstraňovanie rôznych kontaminantov z vody.

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Riziko kontaminácie podzemných vôd je podľa MŽP SR výrazne znížené.