Macro Components
INNOGY
BELIMO

Vodárne a obce šafárili s eurofondmi. Zistenia NKÚ šokujú

NKÚ kontroloval dotácie na kanalizáciu. Úradníci zistili obrovské predraženie tovarov a prác, iba v časti kontrolovaných položiek sa mohlo ušetriť najmenej 3,5 milióna eur. Slovensko ani neplní ciele EÚ.

Vodárne a obce šafárili s eurofondmi. Zistenia NKÚ šokujú

Foto: Fotolia

  • Téma |  22.04.2018 |  Radovan Kazda

NKÚ SR vykonal kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo preveriť, ako boli vynakladané verejné prostriedky na budovanie nových kanalizačných sietí.

Úrad preveroval a analyzoval efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnota za peniaze) z pohľadu napĺňania cieľov a merateľných ukazovateľov (pripojiteľnosť). Analyzoval aj jednotkové ceny vybraných položiek rozpočtov a náklady na 1 km novovybudovanej kanalizácie.

Kontrolóri takto preverili 26 konečných prijímateľov dotácií, ktorých tvorili obce a vodárenské spoločnosti.

OP ŽP bol v rokoch 2007 až 2013 najväčším zdrojom financovania investícií do odkanalizovania. Investície na výstavbu kanalizácie a ČOV boli v celkovej výške viac ako 1 mld. eur, ktorú čerpalo 101 konečných prijímateľov. Na samotnú kanalizáciu pri tombola vyčerpaná suma 289,148 mil. eur a počet prijímateľov bol 63.

Kompletnú správu z kontroly si môžete stiahnuť nižšie.

Až jedenásťnásobné predraženie

Úrad porovnávacou analýzou zistil, že rozdiely medzi jednotkovými cenami vybraných stavebných položiek a ich smernými orientačnými cenami boli významné, nachádzali sa v intervale +1 056 % až – 99 %.

V rámci celého súboru ocenených stavebných položiek bolo zistené, že navýšenie jednotkových cien o viac ako 20 % v porovnaní so smernými orientačnými cenami sa vyskytlo v prípade 134 stavebných položiek.

Najviac takto predražených stavebných položiek obstarali mesto Stará Ľubovňa, obec Kočovce a KOMVaK, a. s. Najvyššie cenové rozdiely boli zistené vo firme Sevak, a. s. (Severoslovenské vodárne a kanalizácie), kde štyri stavebné položky spadajúce pod „hĺbenie rýh“ boli obstarané za ceny o 327 % až 1 056 % vyššie v porovnaní so smernými orientačnými cenami.

Viac ako 100-percentný rozdiel v cenách bol zistený pri 20 stavebných položkách v ďalších piatich kontrolovaných subjektoch: mestskej časti Košice – Krásna, meste Stará Ľubovňa, StVS, a. s., KOMVaK, a. s., a obce Čachtice.

Milióny v lufte

Najčastejšie predražené položky: PVC-U kanalizačná odbočka, PVC-U kanalizačné koleno, Betón asfaltový a ďalšie.

Kontrolóri vypočítali aj hodnotu možnej úspory finančných prostriedkov, ktorá by sa dosiahla, ak by vybrané stavebné položky boli obstarané za smerné orientačné ceny.


„SR si nesplnila záväzok voči EÚ v oblasti odkanalizovania.
Zároveň z dôvodu nepreukázania splnenia cieľa OP ŽP
pre túto oblasť NKÚ SR konštatuje,
že verejné prostriedky neboli vynaložené dostatočne účinne.“
(NKÚ)

V prípade len tých vybraných stavebných položiek, ktoré mali skutočnú jednotkovú cenu o viac ako 20 % vyššiu (išlo o 134 položiek v celkovej sume 9,14 mil. eur), zistili hodnotu možnej úspory vo výške 3,57 miliónov eur.

Kontrolovaný subjekt Sevak, a. s.. mohol napríklad obstaraním stavebných položiek patriacich k „hĺbeniu rýh“ podľa prepočtov usporiť až 1,39 miliónov eur.

Vysoké hodnoty možnej úspory zistili aj v prípade obce Kočovce (150 945 eur; pri presune hmôt pre rúrové vedenie) a obce Závod (126 800 eur; na rezaní betónového krytu alebo podkladu).

Neplníme ciele voči EÚ

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Ceny vodného a stočného v roku 2021

Prečítajte si, koľko zaplatíte za vodné a stočné v tomto roku.

Atrazín v pitnej vode? Austrálski vedci poukázali na možné dôsledky

Atrazín v pitnej vode? Austrálski vedci poukázali na možné dôsledky

Okrem zvýšenej hmotnosti je to najmä negatívny vplyv na mužskú reprodukčnú schopnosť.

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

Aj parazity môžu byť užitočné: Tie rybie dokážu včas upozorniť na ťažké kovy vo vode

Juhoafrickí vedci zistili, že takzvané rybie vši možno využiť ako citlivé indikátory na včasné upozornenie výskytu znečisťujúcich kovov vo vode.