Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Sektor odpadových vôd potrebuje alternatívne financovanie, tvrdia európski vodári

Jedným z riešení podľa nich môže byť aj mechanizmus rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Sektor odpadových vôd potrebuje alternatívne financovanie, tvrdia európski vodári

Foto: Depositphotos

Európski poskytovatelia služieb v oblasti odpadových vôd vidia revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd z roku 1991 ako možnosť na rozvinutie ambiciózneho, inovatívneho, podporného a jasného rámca, ktorý by prevádzkam pomohol dosiahnuť ciele Zelenej dohody a zabezpečiť, aby zber odpadových vôd, čistenie a manažment vyhovovali aj požiadavkám nasledujúcich dekád.

Vyplýva to z názorového dokumentu, ktorý zverejnil Európsky zväz národných asociácií poskytovateľov služieb pre dodávky vody a odpadové vody (European Federation of National Associations of Water and Waste Water Services – EurEau) v súvislosti s očakávaniami európskych vodárov v kontexte revidovanej smernice.

Hneď na úvod zdôrazňujú, že nové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, musia brať do úvahy cenovú dostupnosť vodohospodárskych služieb. Patrí sem dlhý životný cyklus zariadení na zber a čistenie odpadových vôd a ich inherentná nepružnosť pri adaptácii alebo modernizácii.

Podľa EurEau by mala byť kontrola pri zdroji kľúčovým princípom manažmentu celého vodného cyklu vrátane manažmentu odpadových vôd. Dôležité je tiež zaistiť udržateľné financovanie vodárenských spoločností zabezpečením plného pokrytia nákladov.

Európske vodárenské spoločnosti takisto považujú za nevyhnutné podporu opatrení smerom k adaptácii na zmenu klímy a mitigácii, ako aj hľadanie potenciálov možností obehového hospodárstva.

Kľúčové je takisto prijatie holistického prístupu k mikropolutantom, a to napríklad pri opatreniach kontroly pri zdroji a implementácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre opatrenia v rámci konečného čistenia v aktívnych bodoch.

V neposlednom rade EurEau odporúča hľadanie udržateľných riešení v prípade riešenia problémov kombinovaných kanalizácií, povrchových odtokov a problémov týkajúcich sa individuálnych alebo iných primeraných systémov.

V súčasnej smernici identifikovali niekoľko medzier

Európska komisia v hodnotení smernice z roku 2019 zdôraznila významné spoločenské a environmentálne výhody plynúce z jej vykonávania. Na druhej strane však stanovila niektoré oblasti, kde je ešte priestor na zlepšenie.

Prevádzkovatelia sú si vedomí, že mikropolutanty môžu do vodného cyklu vstupovať prostredníctvom systémov odpadových vôd, teda z komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd z domácností, priemyselných odpadových vôd a dažďových vôd.

Keďže mikropolutanty nie sú plne biologicky odbúrateľné, môžu predstavovať riziko pre zdroje pitnej vody a vodné ekosystémy, čo zase môže predstavovať ďalšie bremeno pre prevádzkovateľov vodovodov.

Naplnenie ambícií bude závisieť od dosiahnutia správnej rovnováhy medzi cenou, ktorú platia spotrebitelia za vodárenské služby, pri súčasnom zachovaní dostupnosti prístupu k vodárenským službám.

Podľa vodárov je nanajvýš dôležité mať istotu, že bude možné dosiahnuť nové alebo revidované požiadavky, či už z hľadiska techniky, alebo z hľadiska investičnej kapacity. Potreba alternatívneho financovania je teda zrejmá a národné asociácie podporujú zámer Európskej komisie zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov v oblasti odpadových vôd.

Dôležitá je kontrola pri zdroji

Zelená dohoda a hodnotenie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd identifikovali viaceré výzvy do budúcnosti. Patrí sem zmena klímy (mitigácia a adaptácia) a spotreba energie, nulové znečistenie, obehové hospodárstvo, biodiverzita, ochrana vodných ekosystémov, vodných zdrojov, objavujúce sa znečisťujúce látky či iné polutanty.

Zväz očakáva, že kontrola pri zdroji bude považovaná za predpoklad zvýšenia ochrany verejného zdravia, zvyšovania biodiverzity a ochrany vodného prostredia. Požadovanie zavádzania prístupu kontroly znečistenia pri zdroji umožní poskytovateľom služieb v oblasti odpadových vôd spotrebovať menej energie tým, že sa vyhnú ďalším pokročilým úpravám.

Podľa nich takýto prístup tiež vedie k bezpečnej produkcii kalu, ako aj k upravenej vode vhodnej pre obehové hospodárstvo, čím sa zároveň udrží prístup k vode za dostupné náklady pre občanov.

„Európska ambícia nulového znečistenia je kľúčom k udržaniu dostupnosti vodohospodárskych služieb. Každý deň na trh prichádza čoraz väčší počet nových chemikálií. Tieto nepriaznivé chemické zlúčeniny sú vypúšťané v domácnostiach, priemysle a poľnohospodárstve a môžu sa dostať do vodného systému, a preto musia byť pred vstupom do životného prostredia odstránené. Je jednoducho neudržateľné a cenovo nedostupné, aby ČOV neustále zavádzali čoraz viac čistiacich procesov na ich odstránenie,“ zdôrazňuje EurEau.

Zväz zároveň dodáva, že v hodnotení vplyvu smernice by sa mali posúdiť mechanizmy, ktoré vynútia dodržiavanie zásady kontroly pri zdroji a ochranu kvality odpadových vôd.

Dôraz treba klásť aj na energetickú efektívnosť

 
 

Zostáva vám 48% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.