Macro Components
INNOGY
INISOFT

Regionálne rozdiely sú viditeľné aj v odkanalizovaní. Štát vidí riešenie v koreňových ČOV

Napriek tomu, že miera napojenosti na verejné kanalizácie postupne narastá, regionálne rozdiely sú stále obrovské. V odľahlejších obciach by mohli byť riešením koreňové čističky.

Regionálne rozdiely sú viditeľné aj v odkanalizovaní. Štát vidí riešenie v koreňových ČOV

Foto: Pixabay

Jednotlivé kraje na Slovensku pravdepodobne dosiahnu väčšinu cieľov v oblasti zásobovanosti pitnou vodou aj napojenosti na verejné kanalizácie, ktoré sú stanovené do roku 2020.

Zistenia vyplývajú z nového materiálu „Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2018“, ktorý dal Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) do MPK (odkaz nájdete na konci článku).

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je východiskový dokument, ktorý určuje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja.

„Hlavným strategickým cieľom národnej stratégie je zvýšiť adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov do roku 2030 pri súčasnom zvyšovaní kvality života ich obyvateľov a rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja,“ uvádza sa v správe.

Najnižšia miera zásobovanosti bude na východe

V hodnotiacej správe ÚPPVII porovnáva, do akej miery sa od roku 2008 zmenil podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov, pričom zohľadňuje aj regionálne rozdiely.

Na rok 2020 sú stanovené cieľové hodnoty pre jednotlivé kraje. Tieto hodnoty pre Slovensko ako celok však zverejnené nie sú.

Podľa úradu by tak do budúceho roka malo byť v Bratislavskom kraji zásobovaných až 97 % obyvateľov, teda najvyššia hodnota zo všetkých krajov na Slovensku.

Druhá najvyššia zásobovanosť s podielom 95 % by mala byť dosiahnutá v Trenčianskom kraji, za ktorým nasleduje Nitriansky kraj (92 %), Trnavský kraj (90,8 %) a Žilinský kraj (90 %).

Menej ambiciózne ciele sú stanovené pre Banskobystrický kraj (89,5 %) a Košický kraj (85 %). Najnižšiu mieru zásobovanosti pritom úrad očakáva v Prešovskom kraji, a to vo výške 83 %.

Konferencia vodohospodárov

Stanovené ciele pravdepodobne naplníme

Najaktuálnejšie údaje sú dostupné za rok 2017. Podľa tých je na Slovensku takmer 90 % zásobovanosť pitnou vodou, pričom v mnohých prípadoch táto miera už v roku 2017 prevýšila stanovený cieľ na rok 2020.

Najvyššia miera zásobovanosti je opäť v Bratislavskom kraji (98,2%). Ostatné regióny Slovenska však majú stále čo doháňať, keďže kraj s druhým najvyšším podielom (91,6 %) značne zaostáva.

Tretiu najvyššiu mieru zásobovanosti dosahuje Trenčiansky kraj (91,3 %), ktorý je zároveň jediným krajom, ktorému sa stanovené ciele pravdepodobne nepodarí naplniť.

Nasleduje Žilinský kraj (91,10 %), Trnavský kraj (89,3 %) a Banskobystrický kraj (87,5 %). Výrazne pod celoslovenským priemerom je opäť Košický kraj (84,2 %) a Prešovský kraj (81 %).

Ciele napojenosti na kanalizácie sú skromnejšie

V oblasti napojenia na verejné kanalizácie je situácia o niečo viac komplikovanejšia. Aj v tomto prípade sú stanovené cieľové hodnoty na rok 2020 pre jednotlivé kraje, pre Slovensko ako celok tento štatistický údaj chýba.

Bratislavský kraj so stanoveným cieľom napojenosti 90 % je pritom jedinou časťou Slovenska, ktorá by mohla konkurovať európskym priemerom a normám.

Ciele pre ostatné kraje sú, naopak, skromnejšie a hlboko pod hodnotami ostatných vyspelých európskych krajín.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Peter Šimurka: Zložkový pohľad na odpad spôsobuje viaceré praktické problémy

Peter Šimurka: Zložkový pohľad na odpad spôsobuje viaceré praktické problémy

Je zložkový pohľad na odpad, teda pozeranie sa naň len optikou vodného zákona alebo len optikou zákona o odpadoch, dlhodobo udržateľný?

Aké sú silné a slabé stránky ústavnej ochrany vody na Slovensku?

Aké sú silné a slabé stránky ústavnej ochrany vody na Slovensku?

Susedné Česko chytá posilnenie ochrany vody prostredníctvom ústavného zákona. Odborníci z UK v Prahe analyzovali, z ktorých krajín si Česko môže brať príklad. Ich pozornosti neuniklo ani Slovensko.

Zavlažovanie odpadovou vodou z frakovania má negatívny vplyv na imunitu rastlín

Zavlažovanie odpadovou vodou z frakovania má negatívny vplyv na imunitu rastlín

Z novej štúdie vyplýva, že recyklácia vody extrahovanej pri ťažbe ropy a zemného plynu na zalievanie plodín spôsobuje oslabenie ich imunitného systému a zvýšenú náchylnosť na rôzne patogény.