Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

EK: Lepšiemu odkanalizovaniu a zásobovaniu pitnou vodou bráni aj neefektívne čerpanie eurofondov

Podľa Európskej komisie Slovensko stále čelí výzve zvýšiť napojenie na verejné kanalizácie, zásobovanie pitnou vodou, ale aj zlepšenie ochrany vôd a boj proti klimatickým zmenám.

EK: Lepšiemu odkanalizovaniu a zásobovaniu pitnou vodou bráni aj neefektívne čerpanie eurofondov

Foto: Pixabay

Slovensko sa potrebuje zlepšiť v napojenosti na verejné kanalizácie, v zásobovaní pitnou vodou aj v zabezpečení stavu vodných útvarov. Vyplýva to zo Správy o Slovensku 2019, ktorú nedávno zverejnila Európska komisia (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Správa sa venuje hospodárskej situácii a investíciám, zdaňovaniu, úrovni zdravotníctva, politikám zamestnanosti, vzdelávaniu či podnikateľskému prostrediu.

Posvietila si aj na kvalitu verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcii, verejné obstarávanie, súdnictvo, eurofondy, ako aj na sektorové politiky (výskum a inovácie, energetika a životné prostredie).

Správa zároveň vyhodnocuje pokrok a reformné úsilie Slovenska v jednotlivých politikách, poukazuje na pozitívne výsledky a upozorňuje na výzvy a hlavné pretrvávajúce problémy.

Kvalita životného prostredia zaostáva

Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast.

Spomína najmä kvalitu verejnej správy, vzdelávania, vedu, výskum, inovácie, vyrovnávanie regionálnych rozdielov a aj kvalitu životného prostredia.

Zimný balíček je súčasťou ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík na úrovni EÚ, ktorý je známy aj pod názvom európsky semester.

Po svojom zverejnení bude správa prezentovaná a diskutovaná so zainteresovanými stranami. V máji Európska komisia navrhne nové alebo aktualizované špecifické odporúčania pre Slovensko.

Manažment vody zostáva výzvou

Správa pozitívne hodnotí prijatie Envirostratégie 2030, ktorá je podľa nej základom pre stanovenie investičných priorít.

V oblasti životného prostredia však za hlavnú výzvu považuje kvalitu ovzdušia, manažment vody a odpadov, ale aj ochranu lesov.

Investície v týchto oblastiach sa financujú prevažne z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na ich efektívne čerpanie je však potrebná aj účinná správa na štátnej a regionálnej úrovni.

Celkové prostriedky v rámci operačných programov pridelené na priame environmentálne investície v rokoch 2007 až 2013 dosiahli 1,8 miliardy eur a v rokoch 2014 až 2020 to bude 3,1 miliardy eur na operačný program Kvalita životného prostredia.

Nízka transparentnosť bráni efektivite

Vo sfére odkanalizovania zdôrazňuje hlavne problém nízkeho napojenia na kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd.

Za problém tiež považuje nízku zásobovanosť pitnou vodou v niektorých regiónoch. V oboch prípadoch sú do veľkej miery ohrozené práve marginalizované skupiny.

Problémom je tiež neefektívne čerpanie eurofondov. Európska komisia pripomína, že jednou z podmienok pre dosiahnutie tohto cieľa je prijatie opatrení proti korupcii, podporovanie spolupráce medzi ministerstvami a medzi národnou, regionálnou a miestnou úrovňou.

Nevyhnutnou podmienok je aj zvyšovanie a zjednodušovanie transparentnosti pri riadení eurofondov a zlepšenie výkonnosti verejného obstarávania.

„Niektoré regióny zaostávajú v úprave odpadovej vody a zbere odpadu, ako aj infraštruktúre na zásobovanie pitnou vodou, čo poukazuje na potreby potenciálnych investícií do vodného hospodárstva. Stav vodných útvarov sa dostatočne nezlepšuje a uskutočnenie opatrení na odstránenie tlakov si bude vyžadovať ďalšie investície,“ uvádza sa v správe.

Európska komisia dodáva, že hlavné tlaky predstavujú hydromorfologické zmeny, difúzne zdroje znečistenia z poľnohospodárstva, ako aj výpusty odtokovej vody nenapojené na sieť splaškovej odpadovej vody alebo skládky odpadu.

Nízke odkanalizovanie v malých obciach

Správa zároveň zdôrazňuje, že len 7 % sídiel s menej ako 2 000 obyvateľmi je pripojených na verejnú kanalizáciu, často v chránených prírodných rezerváciách vrátane lokalít Natura2000.

Komisia tiež uviedla svoje predbežné stanoviská k prioritným investičným oblastiam a rámcovým podmienkam pre účinné vykonávanie politiky súdržnosti v období rokov 2021 až 2027.

Zdôrazňuje, že normy v oblasti kvality vody a úpravy odpadovej vody zostávajú aj naďalej veľkou výzvou. Cieľom je teda podporovať udržateľné vodné hospodárstvo.

A čo by malo Slovensko v tejto oblasti zlepšiť? V prvom rade je podľa EK nevyhnutné zlepšiť prístup k dodávkam pitnej vody v nadväznosti na systém priorít v oblasti vodohospodárstva vrátane prístupu k vode pre marginalizované skupiny a vzdialené lokality.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

V Česku vyrábajú pivo z recyklovanej vody

V Česku vyrábajú pivo z recyklovanej vody

Česká Veolia v spolupráci s pivovarom Čížová predstavili jedinečné pivo vyrobené z recyklovanej vody. Ultračistú vodu zabezpečuje membránová technológia.

Európske moria sú znečistené, problémy spôsobujú hlavne kovy

Európske moria sú znečistené, problémy spôsobujú hlavne kovy

EEA si posvietila na kontamináciu v Baltskom, Čiernom, Stredozemnom mori a v oblasti Severovýchodného Atlantiku. Európa tak napriek postupnému znižovaniu kontaminácie stanovené ciele do roku 2021 pravdepodobne nesplní.

Ivan Kmotrík sa priznal, že spoluvlastní dcérsku spoločnosť BVS

Ivan Kmotrík sa priznal, že spoluvlastní dcérsku spoločnosť BVS

Kontroverzný veľkopodnikateľ je už oficiálnym spolumajiteľom Infra Services. Pojednávania na súde sa však opäť nezúčastnil.