Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Programové vyhlásenie hodnotia odborníci pozitívne. Dokument však v sebe nesie aj riziká

Vo všeobecnosti odborníci oceňujú vyšší záväzok k ochrane vôd a európskejšie vnímanie vodnej politiky. Poukazujú však aj na určité nedostatky dokumentu.

Programové vyhlásenie hodnotia odborníci pozitívne. Dokument však v sebe nesie aj riziká

Foto: Pixabay

V článku sa dozviete:

  • ako hodnotia odborníci programové vyhlásenie vlády v oblasti vôd,
  • ktoré opatrenie hodnotia najpozitívnejšie,
  • aký názor majú odborníci na ambicióznosť dokumentu,
  • čo im v programovom vyhlásení chýba,
  • aké možné riziká z neho môžu vyplynúť.

Koncom apríla schválila nová vláda svoje programové vyhlásenie. Bližšie sme o ňom písali v tomto článku.

Denník Voda-portal.sk zaujímalo, ako tento dokument hodnotia slovenskí odborníci. Na otázky Voda-portal.sk odpovedal zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu a vedecký pracovník SAV Mikuláš Huba, predsedníčka Inštitútu vodnej politiky Elena Fatulová, predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič, Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis a ekológ Tomáš Derka.

Odborník Mikuláš Huba hneď na úvod zdôrazňuje, že vláda vo svojom PVV definuje vodu ako strategickú surovinu a národné bohatstvo, pričom nedostatočnú ochranu vôd považuje za jednu z najväčších výziev, ktorým Slovensko čelí.

Pripomína, že okrem kapitoly venovanej životnému prostrediu sa vody týkajú aj zámery a opatrenia spomínané v iných kapitolách, a to najmä v kapitole o pôdohospodárstve.

Podľa odborníka v porovnaní s PVV predchádzajúcich vlád a ich „štandardnými“ sľubmi zvýšiť napojenosť obyvateľov na verejné vodovody, prináša aktuálne PVV viacero noviniek.

Odborníci pozitívne hodnotia lepší monitoring

„V prvom rade sú to zámery systémového charakteru, na ktorých by mala stáť nová vodná politika sľubovaná vládou. Za veľmi dôležité považujem aj vládou sľubované identifikovanie čistého bohatstva SR tak, aby v ňom bolo započítané aj prírodné bohatstvo štátu vrátane vody,“ konštatuje M. Huba.

Pozitívne hodnotí prísľub lepšieho monitoringu a kontroly kvality a kvantity vody a narábania s ňou, ako aj následnú lepšiu informovanosť verejnosti, vrátane záväzku každoročného poskytnutia analýz kvality vody pre spotrebiteľov. Podobne pozitívne hodnotí tento prísľub aj OZ Za našu vodu.

Do druhej kategórie pozitívnych prísľubov by odborník zaradil opatrenia takpovediac užšie zameraného charakteru.

Sem patrí napríklad ochrana a obnova prirodzených záplavových území, mokradí a tokov, zelené opatrenia na zadržanie alebo spomalenie odtoku vody či prehodnotenie výstavby takzvaných malých vodných elektrární na tokoch.

Odborník oceňuje aj zrušenie niektorých plánovaných investícií

Poslednou kategóriou sú konkrétne opatrenia, ktoré odborník hodnotí taktiež pozitívne. Do tejto skupiny patrí napríklad definitívne zrušenie VD Slatinka, VN Tichý potok a Ipeľ či ukončenie trasovania novej vetvy ropovodu cez Žitný ostrov. Toto opatrenie pozitívne ohodnotili všetci odborníci.

„Dôležitý a zaväzujúci je aj sľub vlády, že bude za najvyššiu prioritu považovať zabránenie znečisteniu podzemných vôd Žitného ostrova či riešeniu problému PCB látok na východnom Slovensku,“ zdôrazňuje Mikuláš Huba.

Zároveň však pripomína, že voda je typicky prierezová problematika, a preto sa jej priamo či nepriamo týkajú aj mnohé iné časti programového vyhlásenia – od klímy cez lesy, pôdu či odpady až po potraviny, energetiku, dopravu alebo aj zdravie a kvalitu života.

Chýba väčšia konkrétnosť záväzkov

Zdôrazňuje však, že v programovom vyhlásení mu chýbajú viaceré pozitívne zámery, ktoré boli obsiahnuté vo volebných programoch politických strán v rámci súčasnej koalície.

„Vláda taktiež nespomína, čo plánuje urobiť s takými technickými dielami s dosahom na vodu, ako je napríklad VD Gabčíkovo či z veľkej časti zanesené VD na Váhu a podobne,“ konštatuje ďalej.

Podľa neho takisto až na výnimky chýba väčšia konkrétnosť záväzkov, ktorá by umožňovala lepšiu merateľnosť a hodnotenie ich priebežného plnenia, ale najmä posúdenie na konci volebného obdobia.

Chýbajú teda konkrétne indikátory, termíny či zdroje financovania. Podľa odborníka teda zostáva veriť, že ich vláda doplní v druhom kroku, teda pri konkretizácii PVV a jeho „rozmieňaní na drobné“.

„Záverom môžem konštatovať, že ak sa všetky ciele, ktoré si vláda v súvislosti s vodou stanovila, podarí počas jej pôsobenia zrealizovať, budeme môcť byť spokojní,“ dodáva M. Huba.

PVV je málo ambiciózne, tvrdí odborníčka

Menej pozitívne stanovisko k PVV v oblasti vôd však zaujala odborníčka Elena Fatulová, predsedníčka Inštitútu vodnej politiky.

„Programové vyhlásenie vlády v oblasti vôd by som nazvala málo ambicióznym,“ zdôrazňuje hneď na úvod.

Zároveň je však podľa nej potešujúce, že za navrhovanými opatreniami je evidentná snaha presmerovať súčasnú vodnú politiku od preferovania využívania vôd k zlepšeniu jej ochrany.

Pozitívne hodnotí najmä zrušenie plánovaných investícií. Na druhej strane je však podľa odborníčky trochu sklamaním, že sa vláda nechystá uskutočniť systémové zmeny, ktoré sú pre presadenie sľúbených opatrení nevyhnutné.

„Aktuálne problémy vodného hospodárstva ako chaotická legislatíva, nekoncepčné riadenie vodného hospodárstva, formálna ochrana vôd si vyžadujú uskutočnenie zásadnej reformy vodného hospodárstva. Tá sa zrejme nechystá,“ zdôrazňuje E. Fatulová.

Nedostatočné naviazanie na princípy európskej smernice

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nová metóda analyzuje organické látky vo vode. Indikuje stav ekosystému a dokáže určiť zdroje znečistenia

Nová metóda analyzuje organické látky vo vode. Indikuje stav ekosystému a dokáže určiť zdroje znečistenia

Analýza rôznych organických zlúčenín rozpustených v sladkej vode spoľahlivo vypovedá o zdraví ekosystému, tvrdia vedci v novej štúdii.

Zisťovali, čo spôsobuje extrémne povodne. V hre sú štyri hlavné faktory a ich kombinácie

Zisťovali, čo spôsobuje extrémne povodne. V hre sú štyri hlavné faktory a ich kombinácie

Vedci pomocou strojového učenia analyzovali povodňové udalosti, ku ktorým došlo v posledných štyridsiatich rokoch v rôznych svetových povodiach.

Skúmal odpadové vody, spomalil šírenie pandémie. Holandský mikrobiológ získal prestížnu medzinárodnú cenu

Skúmal odpadové vody, spomalil šírenie pandémie. Holandský mikrobiológ získal prestížnu medzinárodnú cenu

Jeho výskum a monitorovanie odpadových vôd prispelo významne k prevencii šírenia vírusu SARS-CoV-2.