NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

Profesionálne rádiové moduly pre komunikáciu NB IoT do sťaženého prostredia

Pevná sieť NB IoT je výhodné riešenie najmä na monitoring technologických vodomerov, vodomerov s vyššou spotrebou, kde havárie môžu spôsobiť vodárenským spoločnostiam výrazné straty, alebo pri veľkých odberateľoch s častou fakturáciou.

Profesionálne rádiové moduly pre komunikáciu NB IoT do sťaženého prostredia

Foto: Depositphotos

Príchod technológií „Internet of Things“ – protokoly LoRa, Sigfox, NB IoT, pre vytvorenie pevných rádiových sietí s priemyselným využitím, otvoril ďalší spôsob realizácie projektov pre odpočty energií v odvetví „smart metering“, ktorému sa naša spoločnosť intenzívne venuje od roku 2010.

Príležitosti pre vývoj rádiových modulov sa chopili hlavne malé, dynamické firmy. Určitú váhavosť bolo cítiť u väčších, skúsenejších firiem, ktoré vyčkávali, ako tento „technologický boom“ dopadne.

Naša spoločnosť Macro Componets, s. r. o. postupne testovala všetky dostupné moduly pre nové technológie, sústredili sme sa na preverenie kvality v sťažených podmienkach, vo vodovodných šachtách.

Výber technológie

Celkovo sme preverili kvalitu rádiových modemov pre prenosy LoRa, SigFox, NB IoT od 10 výrobcov. Na základe poznatkov, ktoré sme nadobudli, sme sa rozhodli orientovať v oblasti IoT na komunikačný protokol NB IoT a z výrobcov sme si vybrali ponuku firmy Softlink, s. r. o. z Českej republiky.

Výrobca rádiových modulov, firma Softlink, s. r. o. Česká republika, patrila k tým firmám, ktoré monitorovali potenciál trhu, neboli medzi prvými výrobcami modulov, ale kvalitou a profesionalitou prekonali konkurenčné riešenia.

Využili svoje znalosti potrieb zákazníka, pretože sami realizujú projekty pre odpočty energií a dlhoročné vlastné know-how v oblasti vývoja rádiových modulov. 

Komplexné projekty, ktoré v minulosti spoločnosť realizovala, boli na báze štandardu technológie wMbus, 169 alebo 868 MHz a v súčasnosti je to kombinácia rôznych technológií, spomínaný wMbus, Sigfox, NB IoT.

Nové produkty pre NB IoT

Okrem samostatných modulov NB IoT, spoločnosť Softlink, s. r. o. rozširuje svoju ponuku o novú rodinu zariadení – prevodníky signálu z protokolu wMbus868 na prenos v sieti NB IoT. V ponuke, alebo v štádiu vývoja, sú prevodníky signálu pre vodomery Sensus, Honeywell /Elster, Itron, Kamstrup.

Navrhnuté riešenie ponúka významnú pridanú hodnotu pre zákazníka – umožní čítanie vodomeru súčasne oboma dostupnými rádiovými metódami – pochôdzkou aj prenos údajov cez pevnú rádiovú sieť.

Umožní začlenenie vodomerov s rádiovým prenosom wMbus868 do siete NB IoT kedykoľvek, počas trvania projektu.

Modul wMbus868 môže byť integrovaný v merači alebo osadený ako externý, prenáša informáciu priamo na prevodník signálu wMbus/NB IoT, ktorý následne realizuje prenos na určený server. Viac o tomto unikátnom produkte v nasledujúcom článku.

Popis modulu NB IoT

Základné vlastnosti externého modulu pre NB IoT komunikáciu, výrobca Softlink, s. r. o., typové označenie NB –SI2.

 • rádiový modul s krytím IP68, pre jeden alebo 2 vodomery, alebo možnosť kombinovať snímanie impulzu a signálu on/off /napríklad otvorenie objektu/
 • obojsmerná komunikácia, možnosť zmeny parametrov modulu na diaľku počas prevádzky
 • datalog režim, záznam 24 nameraných hodnôt do pamäti modulu, dáta zasielané ako balík, výrazne šetrí baterku, predlžuje životnosť zariadenia
 • batériové napájanie, kapacita lítiovej batérie 13 Ah alebo 5,5 Ah /lacnejší variant/
  • pre 13Ah napájanie garantovaná výdrž batérie 12 rokov, pri vysielaní 6-krát za deň, pri prenose 24 záznamov z pamäte modulu
  • pre 5 Ah garantovaná výdrž batérie 6 rokov, pri vysielaní 4-krát za deň, pri prenose 24 záznamov z pamäte modulu
 • vymeniteľná baterka zaručuje neobmedzenú životnosť modulu, trvale garantované krytie IP68
 • teplotný pracovný rozsah -20 st. – +40 st. Celzia
 • vyhodnocovanie alarmov, ktoré sú zasielané mimo periódu zasielania odpočtov, a to :
  • úniky vody
  • nárazový nárast prietoku, havária na potrubí
  • spätný tok /závisí od vodomeru, snímača/
 • technologické veličiny rádiovej siete, ktoré sú súčasťou zasielaných údajov o spotrebe :
  • teplota
  • sila signálu
  • stav batérie
 • nastavovanie modulu – celkom 3 spôsobmi, výnimočná funkcia je možnosť zmeniť nasledovné parametre modulu na diaľku, cez sieť NB IoT, počas prevádzky siete:
  • perióda snímania údajov
  • perióda zasielania dát
  • zmena váhy impulzu, zmena zadaného počiatočného stavu vodomeru
  • zmena operátora siete NB IoT
  • zmena parametrov pre vyhodnotenie alarmových stavov

Kompatibilita modulov a sietí NB IoT

Na Slovensku sme realizovali dlhodobé testovanie uvedeného produktu v sieti Slovak Telekom, a. s., O2 Slovakia, s. r. o.. Spoločnosť Softlink, s. r. o. testuje svoje výrobky v sieti Vodafone v ČR.

Počas testovania sme nezaznamenali žiaden výpadok v komunikácii, moduly sú spoľahlivé a kompatibilné s technológiou použitou na BTS staniciach.

Prax ukázala, že niektoré NB IoT moduly vykazujú problémy pri komunikácii v sieti, vyplývajúce z nekompatibility použitého bázového modulu pre NB IoT a s použitou technológiou na BTS staniciach. Uvedený problém je potrebné brať do úvahy pri výbere dodávateľa.

Externý alebo integrovaný modul

Prestup rádiového signálu z hĺbky, zo šachty je vždy výrazne limitovaný, keďže ide o Faradayovu klietku.

Z toho dôvodu je poloha antény, rádiového modulu v šachte významná. Umiestnenie rádiového modulu čím najvyššie k povrchu zeme výrazne zvýši úspešnosť prenosu.

Ďalšia skúsenosť z praxe sa týka snímačov impulzov. Originálne snímače od výrobcov vodomerov sú podľa názoru našich zákazníkov spoľahlivejšie.

Pri externom module má zákazník možnosť výberu originálneho HRI alebo Opto snímača. Domnievame sa, že externé rádiové moduly vo vodárenstve majú výraznú výhodu. Bežne vzdialenosť medzi rádiovým modulom a vodomerom môže dosiahnuť 12 metrov.

Využitie

Je predpoklad, že pevná sieť NB IoT bude využívaná najmä na monitoring technologických vodomerov, vodomerov s vyššou spotrebou, kde havárie môžu spôsobiť vodárenským spoločnostiam výrazné straty alebo pri veľkých odberateľoch s častou fakturáciou.

Preto spoľahlivosť technológie pre diaľkový monitoring, záruky poskytované výrobcom, množina monitorovaných alarmov, životnosť modulu, komfort obsluhy pri dlhodobej prevádzke by mali tvoriť významný faktor pri rozhodovaní, ktorého výrobcu si vodárenská spoločnosť vyberie.

Vlastnosti výrobku, ako nastavovanie parametrov na diaľku cez sieť NB IoT, zaručená životnosť batérie, možnosť výmeny batérie v module, datalog režim, preverená kompatibilita so všetkými operátormi sietí NB IoT, poskytujú zákazníkom významný komfort pri obsluhe, záruku kvality, dlhodobej udržateľnosti investície, tak ako v súčasnosti žiaden iný nám známy výrobca na našom trhu.


O spoločnosti Macro Components, s. r. o.

Spoločnosť Macro Components, s. r. o., vznikla v roku 1992, oblasť podnikania – distribútor elektronických komponentov. V roku 2005 vznikla divízia pre dodávku, nasadenie a systémovú integráciu technológií pre odpočty energií.

Poskytuje komplexné riešenie problematiky odpočtov energií a riešenie únikov vody. Komplexná ponuka – manuálny zber, zber rádiom v teréne, prenos dát pevnou rádiovou cestou. Pre mobilné odpočty integrované protokoly štandard wMbus868 OMS a vlastné, proprietárne rádiové technológie výrobcov meračov: Sensus/ iPERL, , Sensus/ PulseRF, Sensus/ Scout, Honeywell/Wavenis, Honeywell /Merlin, Diehl/IZAR, ITRON / Cyble5, Kamstrup/Multical .

Pre pevné siete protokoly wMbus 169, Wavenis , LoRa, Sigfox, NB IoT .

Naše vlastné aplikácie sú navrhnuté tak, aby bola možná ľubovoľná kombinácia protokolov v jednom projekte, súčasne mobilné i pevné odpočty pre všetky typy meračov. Realizovaná integrácia dát do informačných systémov SAP, Empirica, is-USYS.net, Orsfot Open.

Okrem vody, kde sme vo fáze realizácie hromadného nasadenie technológií, prebehli pilotné projekty pre plynárenské spoločnosti SPP-D, a. s. , RWE, a. s. a Pražská plynárenská, a. s.

V oblasti smart metering si udržiavame vedúcu pozíciu na trhu. V súčasnosti Macro Components, s. r. o. poskytuje riešenie pre odpočet 350 000 meračov vody, plynu, prenik na trh ČR, realizovaný projekt pre odpočet 10 000 vodomerov pochôdzkou.


O spoločnosti Softlink, s. r. o.

Spoločnosť Softlink, s. r. o, Česká republika, vznikla v roku 1993. Od roku 2004 sa intenzívne venuje oblasti merania energií. Má vlastnú Sw platformu, vlastný vývoj rádiových modemov pre technológie Wmbus, Sigfox, NB IoT. Realizované projekty v oblasti vodárenstva – mestá Cheb, Mariánske Lázne, Františkove Lázne, Hradec Králové, Sokolov, hlavne Pražské vodárne a kanalizace, a. s. Praha.

Moduly s technológiou wMbus169 sú reálne otestované v praxi, nutná výmena batérie po 6 rokoch prevádzky /vodáreň Sokolov/.


PR článok spoločnosti Macro Components


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X