Ako na detekcie únikov vody a fakturačné odpočty vodomerov? | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ako na detekcie únikov vody a fakturačné odpočty vodomerov? Slovenský dodávateľ ponúka komplexné riešenie

Riešenie poskytuje jednotnú platformu pre odpočty meračov energií a detekciu únikov.

Ako na detekcie únikov vody a fakturačné odpočty vodomerov? Slovenský dodávateľ ponúka riešenie

Foto: Macro Components

Spoločnosť Macro Components sa zaoberá problematikou odpočtov meračov energií od roku 2005, kedy ako etablovaná spoločnosť v oblasti distribúcie elektronických súčiastok dostala ponuku na obchodné zastupovanie firmy Coronis SAS.

Francúzsky start-up uviedol na trh prvú, komplexnú technológiu pre odpočty meračov energií s názvom Wavenis.

Slovenská firma získala pozíciu VAR – Value Added Reseller, to znamená, že poskytuje predaj technológie, jej nasadenie a integráciu do IS dodávateľov energií.

"Od uvedeného roku po dnešok sa nám podarilo uviesť na trh komplexné riešenie problematiky detekcie únikov vody a odpočtov vodomerov, ako aj iných meračov energie," hovorí konateľka spoločnosti Boleslava Gáboríková.

V súčasnosti vedia ako technologicky nezávislá firma s pozíciou systémového integrátora implementovať ľubovoľnú technológiu vhodnú na rádiové prenosy z odberného miesta, z výrobného vodomeru.

Ponúkajú tri kompatibilné SW aplikácie, ktoré umožnia realizovať:

 • elektronickú výmenu dát s IS spoločnosti pri fakturačných odpočtoch
 • odpočet meračov v teréne vizuálny
 • odpočet meračov v teréne rádiom
 • odpočet meračov cez pevnú rádiovú sieť, prenos údajov na server dodávateľa
 • lokalizáciu porúch na vodovodných rozvodoch

V projektoch vyriešili elektronickú výmenu dát s informačnými systémami SAP, Empirica, is-USYS.net.

Aplikácie pre manuálny a rádiový odpočet v teréne pre mobilné terminály sú navrhnuté pre oba najpoužívanejšie OS – Windows, Android, t.j. sú navrhnuté pre bežné mobilné telefóny.

Implementované rádiové technológie pre odpočet v teréne :

 • IZAR, výrobca DIEHL
 • iPERL, výrobca SENSUS
 • PulseRF, výrobca SENSUS
 • SCOUT, výrobca SENSUS
 • wMbus868 – moduly od 4 nezávislých výrobcov , externý IP65,IP68
 • Wavenis – výrobca Honeywell / Elster vodomery/

Pre odpočet v pevnej rádiovej sieti má Macro Components k dispozícii projekty na štandardných technológiách pre smart metering, i na najnovších technológiách s názvom IoT.

"Ponuka je komplexná, takže dodávame technológiu, navrhujeme rádiové siete, inštalujeme technológiu a integrujeme dáta do informačných systémov pre všetky štandardné technológie. Pri použití proprietárnych protokolov od výrobcov meračov, rádiové moduly sú dodávané priamo výrobcami do napr. vodární," pokračuje Boleslava Gáboríková.

Ponuka štandardných komponentov zahŕňa:

 • LoRaWAN – v ponuke moduly od 7 výrobcov, klip-on, externý, IP65, IP68
 • Sigfox – v ponuke moduly od 7 výrobcov, klip-on, externý, IP65, IP68
 • NB IoT - moduly od 3 výrobcov, klip-on, externý, IP65, IP68
 • wMbus868, wMbus169- moduly od 4 výrobcov, klip-on, externý, IP65, IP68
 • Wavenis - – výrobca Honeywell / Elster vodomery
 • GSM/GPRS

V Macro Components vedia v jednom projekte implementovať ľubovoľnú kombináciu protokolov.

Obr.1. Schéma komplexného riešenia odpočtov, únikov vody

Obr.2. Ukážka aplikácie pre elektronickú výmenu dát s IS , obchodný názov WnetOra

Obr.3. Ukážka aplikácie pre manuálny zber údajov v teréne, WnetWalkBy

Obr.4. Ukážka aplikácie pre správu rádiovej siete, zber údajov z vodomerov v pevnej sieti

Macro Components sú lídrom na trhu v počte realizovaných projektov, nasadených rádiových modulov. "V súčasnosti naše aplikácie využívajú pri odpočtoch 240 000 meračov energií, prevažne vodomerov na Slovensku," vysvetľuje konateľka spoločnosti.

"Vzhľadom k rýchlemu vývoju v oblasti rádiových technológií vhodných na projekty „smart metering“, širokej ponuke meračov s integrovanými rádiovými modulmi, spolupráca s nezávislým systémovým integrátorom je pre vodárne veľkou výhodou. Viazanosť na propietárny protokol jedného dodávateľa sa môže stať významným limitujúcim faktorom pre využitie technológie na odpočty vody, riešenie lokalizácie únikov vody," uzatvára Boleslava Gáboríková.

Predpokladá sa, že aj v budúcnosti bude zber údajov z vodomerov kombináciou manuálnych odpočtov, odpočtov rádiom v teréne a rádiom v pevnej sieti. V Macro Components preto zdôrazňujú svoje bohaté skúsenosti vo všetkých troch spôsobov zberu dát.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na vodohospodársku výstavu: VOD-KA 2019

Pozvánka na vodohospodársku výstavu: VOD-KA 2019

V poradí 21. ročník medzinárodnej vodohospodárskej výstavy VODOVODY-KANALIZÁCIE sa uskutoční 21. – 23. mája 2019 v areáli PVA Praha – Letňany. Denník Voda-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Pozvánka na webinár: Revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd – čo nás vlastne čaká

Cieľom webinára je podať informácie o najvýznamnejších zmenách, ktoré vyplývajú z revízie smernice, a predstaviť ich odbornej verejnosti.

TOP 22 najčítanejších článkov o vode a vodnom hospodárstve v roku 2022

TOP 22 najčítanejších článkov o vode a vodnom hospodárstve v roku 2022

Pozrite si, ktoré témy v uplynulom roku rezonovali na Voda-portal.sk najviac.