Macro Components
INISOFT
INECS

Prísnejšie štandardy kvality pitnej vody sú už takmer realitou

Lepší monitoring, osveta aj sprísnenie limitov majú viesť ku kvalitnej pitnej vode v celej Únii.

Prísnejšie štandardy kvality pitnej vody sú už takmer realitou

Foto: Pixabay

Európska únia chce garantovať plne bezpečnú pitnú vodu pre všetkých Európanov. Zástupcovia členských štátov, ktorí sa začiatkom februára stretli vo Výbore stálych predstaviteľov Rady (Coreper), potvrdili dočasnú dohodu z decembra 2019 o návrhu na revíziu smernice o pitnej vode (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku). Toto schválenie dláždi cestu pre konečné prijatie.

Cieľom navrhovanej legislatívnej úpravy je zvýšiť dôveru občanov v zásobovanie vodou, ako aj využívanie pitnej vody z kohútikov. Daný krok má podľa Únie zároveň viesť k menšiemu využívaniu plastov a k zníženiu objemu plastového odpadu, a to aj v moriach.

Európska únia zdôrazňuje, že voda z kohútika je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda.

„Náš odkaz pre občanov je jasný – pitná voda z kohútika je všade v EÚ úplne bezpečná. Dnešná dohoda povedie k ďalšiemu zlepšeniu kvality vody z vodovodu. Je to veľmi dobrá správa pre všetkých Európanov. Teší ma, že členské štáty túto dohodu dnes podporili,“ povedal Tomislav Ćorić, minister životného prostredia a energetiky Chorvátska.

Podľa nových pravidiel sa aktualizujú kvalitatívne normy, ktoré musí pitná voda spĺňať, a zavádza sa nákladovo efektívny prístup k monitorovaniu kvality vody založený na rizikách.

Aktualizované pravidlá tiež stanovujú minimálne hygienické požiadavky na materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ako je tomu napríklad v prípade potrubí.

Cieľom je zlepšiť kvalitu týchto materiálov, aby sa zabezpečilo, že je chránené zdravie ľudí a nedochádza k žiadnej kontaminácii.

EÚ sprísňuje limity

Aktualizovaná smernica sa zaoberá rastúcimi obavami z účinkov endokrinných disruptorov, farmaceutických výrobkov a mikroplastov na ľudské zdravie zavedením mechanizmu zoznamu sledovaných látok.

Tento zoznam umožní EÚ dynamickým a flexibilným spôsobom sledovať nové poznatky o týchto látkach a ich význame pre ľudské zdravie.

Endokrinné disruptory môžeme nájsť v mnohých každodenných produktoch, akými sú plastové fľaše, plechovky, kovové konzervy na jedlo, čistiace prostriedky, spomaľovače horenia, jedlo, hračky, kozmetika a pesticídy.

Ide o chemické látky, ktoré narúšajú endokrinný systém, pričom vyvolávajú nepriaznivé účinky vo vývojovej, reprodukčnej, nervovej aj imunitnej oblasti.

Beta-estradiol a nonylfenol sa zaradia do prvého zoznamu sledovaných látok vzhľadom na ich vlastnosti narušujúce endokrinný systém.

Prvý zoznam sledovaných látok bude prijatý do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Endokrinný disruptor bisfenol A sa priamo pridáva do smernice, pričom zdravotná parametrická hodnota je 2,5 µg/l.

Pre olovo bude platiť prechodné obdobie

Pokiaľ ide o olovo, WHO odporučila zachovať súčasnú parametrickú hodnotu, ale poznamenala, že koncentrácie by mali byť také nízke, ako je to len možné. Práve z toto dôvodu sa súčasná hodnota 10 µg/l môže zachovať až 15 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Najneskôr po tomto prechodnom období by parametrická hodnota mala klesnúť na 5 µg/l. Keďže členské štáty nemajú vždy potrebné oprávnenie na nariadenie výmeny olovených potrubí, hodnota 5 µg/l by mala zostať ašpirujúca, pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s domácimi distribučnými systémami.

Avšak pre všetky nové materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou, a to bez ohľadu na to, či sa majú používať v dodávateľských alebo domácich distribučných systémoch, by sa mala uplatňovať hodnota 5 µg/l na kohútiku.

Podpora využívania vody z vodovodu

Členské štáty v súčasnosti vynakladajú značné úsilie na zlepšenie prístupu k pitnej vode. Aby sa podporilo využívanie vody z vodovodu, členské štáty podľa smernice zabezpečia, aby sa vodovodné kohútiky alebo vodné fontánky umiestňovali vo verejných priestoroch, kde je to technicky uskutočniteľné, a pri zohľadnení špecifických miestnych podmienok, ako sú podnebie a geografia.

Krajiny sa okrem toho môžu dobrovoľne rozhodnúť, že podniknú ďalšie opatrenia na podporu využívania vody z vodovodu, ako je napríklad spustenie informačných kampaní pre občanov alebo podpora poskytovania vody z vodovodu zadarmo alebo za nízky poplatok za služby v reštauráciách, jedálňach a iných stravovacích zariadeniach.

Okrem toho budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám o kvalite pitnej vody, ktorú prijímajú. Majú takisto prijať opatrenia, ktoré považujú za potrebné a vhodné na zlepšenie alebo udržanie prístupu všetkých občanov k pitnej vode.

Posvietia si aj na Legionellu

Členské štáty by tiež mali identifikovať vodné útvary používané na odber vody určenej na ľudskú spotrebu, monitorovať ich a prijať potrebné opatrenia na zabránenie zhoršenia ich kvality s cieľom znížiť úroveň čistenia vyžadovaného pre výrobu vody vhodnej na ľudskú spotrebu.

Kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu však môže ovplyvniť aj domáci distribučný systém. WHO poznamenáva, že v Únii spôsobuje baktéria Legionella najvyššiu zdravotnú záťaž zo všetkých patogénov prenášaných vodou.

https://www.inisoft.sk/

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.

Odpadové vody bez karcinogénov? V Brne si pomáhajú s mikroriasami

Odpadové vody bez karcinogénov? V Brne si pomáhajú s mikroriasami

Táto metóda by mala odstrániť z vody aj tie najväčšie kontaminanty.