BELIMO
INISOFT

Prečo staviť na kúpu podzemných zásobníkov na dažďovú vodu?

Ako si vybrať správny zásobník na dažďovú vodu? Poradíme vám.

Prečo staviť na kúpu podzemných zásobníkov na dažďovú vodu?

Voda, za ktorú nemusíte platiť. Stačí vedieť, ako s ňou správne narábať. Správny výber zásobníkov vám zaistí, že ušetríte nemalú sumu peňazí a zároveň urobíte malý krôčik pre ochranu životného prostredia.

Je samozrejmosťou, že ak sa rozhodnete pre kúpu zásobníka, bude vás to stáť určité investície. Ak však budete nasledovať naše rady, návratnosť bude rýchla.

Dôležité je však hneď v úvode zdôrazniť, že predpoklady na využívanie dažďovej vody má každý rodinný dom.

Aký veľký zásobník na zber dažďovej vody treba zvoliť? Aké sú náklady na takéto zariadenie? Prečo sa oplatí staviť na podzemné zásobníky? V akých prípadoch treba staviť na kúpu takéhoto produktu? Ako riešiť nedostatok alebo, naopak, nadmerné množstvo dažďovej vody, keď niekedy prší menej a inokedy zase viac? Odpovede nájdete v článku.

Šetrite financie a chráňte zdroje vody

Dôvody kúpy nového zásobníka na dažďovú vodu môžu byť rôzne. Niekto sa môže rozhodnúť čisto z ekologických dôvodov, keďže si uvedomuje, že sucho vplýva na zásoby podzemných vôd, pričom dažďová voda predstavuje ekologickú alternatívu.

Iné dôvody môžu byť o niečo pragmatickejšie, a to najmä preto, že cena vodného a stočného každý rok mierne narastá. V tomto prípade predstavuje dažďová voda šetrnú voľbu.

Najčastejším dôvodom je však v súčasnosti najmä nemožnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu. Môže ísť pritom o dôsledok jej úplnej absencie alebo regulačných opatrení správcov kanalizácií.

Podzemné zásobníky na dažďovú vodu prinášajú úspory

Čo sú to vlastne zásobníky na dažďovú vodu? Ide o jednoduché zariadenia, v ktorých môžete uskladňovať dažďovú vodu a následne ju využívať na splachovanie, pranie, umývanie podláh, ale aj zalievanie.

Môžete si pritom zvoliť materiál či objem podľa vašich predstáv a potrieb. Ceny zásobníkov za posledné desaťročie výrazne klesli a stali sa už dnes ekonomicky zaujímavou investíciou s pomerne rýchlou návratnosťou.

Napríklad kým jedno pranie s pracím práškom v tvrdej vode vychádza na 60 centov za pranie, v dažďovej vode s práškom na mäkkú vodu vychádza jedno pranie iba na 10 centov. Ušetríte tak 50 centov na jedno pranie. Ročne môžu tieto úspory predstavovať približnú sumu 180 eur.

Prečo staviť práve na podzemné zásobníky?

Pre celoročnú prevádzku sú najoptimálnejšie podzemné zásobníky, ktoré sa inštalujú v nezámrznej hĺbke vrátane všetkých potrebných prívodov aj filtrácie.

Medzi najbežnejšie materiály patria plasty, ale aj betón či dokonca ich kombinácia. Samozrejme, v tomto prípade je potrebné rátať aj s nárastom počiatočných nákladov.

V západnej Európe sú bežnou súčasťou nádrže, ktoré pripomínajú ponorku. Ide o monolitické samonosné plastové nádrže. Ich inštalácia je pritom veľmi jednoduchá a bez obetónovania.

Vďaka masívnej rebrovej konštrukcii bez akýkoľvek zvarov budete mať zaručenú statickú pevnosť a tesnosť.

Napríklad zberná nádoba na vodu v objeme 1 600 litrov, ktorá je vyrábaná z recyklovaného plastu polypropylénu a ktorá ponúka rýchle prepojenie bez skrutiek a trvalú tesnosť, vás bude stáť približne 330 eur.

A prečo je teda lepším variantom podzemný zásobník? Napriek tomu, že nadzemný zásobník prináša ľahšiu dostupnosť, treba brať ohľad aj na iné stránky.

Najdôležitejšie je totiž zachovanie kvality zbieranej vody, ktorú zaručuje práve podzemná alternatíva. Nadzemné nádrže sú najvhodnejším variantom len sezónne, zatiaľ čo podzemné nádrže nepodliehajú mrazom.

V neposlednom rade je dôležitá aj skutočnosť, že podzemné zásobníky nijakým spôsobom nenarúšajú estetiku záhrady.

Výhody podzemných zásobníkov

Podzemné zásobníky sa vyznačujú masívnou rebrovou konštrukciou. Ich veľkou prednosťou je relatívne jednoduchá manipulácia.

Nemôžeme tiež zabudnúť na jednoduchú údržbu, odolnosť voči korózii a fakt, že po zahrnutí zeminou znesú aj prejazd osobným automobilom.

Ďalším typom sú betónové nádrže, ktoré môžu byť monolitické. Ich malá nevýhoda sa týka toho, že ich inštalácia je možná len tam, kde je dostatok manipulačného priestoru na ich zabudovanie.

Ďalšou možnou nevýhodou je nebezpečenstvo netesnosti v mieste spojov, niektoré najnovšie typy však prekonávajú aj tieto limity. Celkovo však toto riziko hrozí až po desaťročiach prevádzky.

Naopak, výhoda spočíva v prirodzenej neutralizácii kyslej dažďovej vody, pričom do plastových nádrží je za týmto účelom nutné pridať kúsok vápenca.

Podľa veľkosti a charakteru objektu je možné na účely akumulácie dažďovej vody využívať rôzne typy zariadení.

Zatiaľ čo pre rodinné domy sú vhodné monolitické plastové nádrže, pre väčšie objekty je možné riešiť akumulačnú nádrž obalením vsakovacích blokov do hydroizolačnej fólie.

Takýto typ nádrží je zaujímavý ako svojou priestorovou flexibilitou, tak aj cenovou dostupnosťou a ľahšou montážou v porovnaní napríklad s betónovými nádržami.

Aký typ zásobníka zvoliť?

Spoločnosť MEVA ponúka široké spektrum podzemných nádob Herkules, ale aj monolitické podzemné zásobníky či zásobníky Modularis.

Najviac zaplatíte práve za monolitické podzemné zásobníky (približne 870 eur za objem 3 000 litrov), ktoré však ponúkajú väčšie objemové možnosti pri zaručení čo najvyššej efektivity zberu dažďovej vody.

Ponuka objemov takýchto zásobníkov sa pohybuje v rozpätí od 3 000 do 6 800 litrov, takže sú správnou voľbou najmä pre väčšie záhrady.

„Pri inštalácii takéhoto zásobníka je však potrebné počítať s vyhĺbením jamy s plochou presahujúcou rozmery zásobníka minimálne o 500 mm z každej strany. Nádrž sa inštaluje minimálne 1 200 mm od stavieb, stien a ďalších pevných konštrukcií,“ upozorňuje spoločnosť MEVA.

Ďalšou možnosťou je voľba modulárnych podzemných zásobníkov. Tie disponujú menším objemom (2 500 litrov), avšak keďže ide o modulárny zásobník, je možné spojiť viac výrobkov a vytvoriť vysoko objemovú zostavu na zber dažďovej vody.

Keďže majú malé pôdorysné rozmery, ich výhoda spočíva v tom, že ich môžete uložiť aj na miesta s nedostatkom priestoru.

Samozrejme, ak chcete plne funkčné systémy, nezaobídete sa bez príslušenstva. Sem patria napríklad zostavy na čerpanie, vstavené filtre, filtračné koše či teleskopické predĺženia.

Aký objem zvoliť?

Výber správneho objemu zásobníka vždy vychádza z výpočtov. Dimenzuje sa tak, aby zásoba dažďovej vody, ktorá v ňom bude akumulovaná, vystačila na dobu troch týždňov.

Skúsenosť z praxe ukázala, že vo všeobecnosti platí veľmi jednoduchý vzorec, podľa ktorého je doporučený objem zásobníka pre jednu osobu na tri týždne v hodnote jeden meter kubický.

Problémy predstavujú dlhotrvajúce dažde. V tomto prípade pomôže bezpečnostný prepad, vďaka ktorému sa voda pozvoľne vsiakne do pôdy.

Dôležité je však mať na pamäti, že vždy sa treba spoľahnúť na takzvaný optimalizačný výpočet objemu.

V prípade menšieho objemu sa teda prebytky vody preplavia do vsaku. Naopak, v prípade väčšieho zásobníka budete mať vždy hladinu pod maximálnou možnou hladinou, čo so sebou prináša určité úskalia.

Je to z toho dôvodu, že preplavenie zásobníka je v pravidelných intervaloch potrebné. Odporúčame jeho preplnenie raz za dva až tri mesiace.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.