Macro Components
INNOGY
INISOFT

Prečo pri vodnom manažmente nemôžeme zabúdať na pôdu

EEA vo svojej správe pripomína, že medzi správnym vodným manažmentom a kvalitou pôdy existuje vzájomná závislosť. K udržateľnosti je možné dospieť len naplnením oboch podmienok.

Prečo pri vodnom manažmente nemôžeme zabúdať na pôdu

Foto: Pixabay

Najnovšia správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) 2019 sa zameriava na celý rad problémov spojených s pôdou vrátane prepojení na zmenu klímy, poľnohospodárstvo, biodiverzitu pôdy, kontamináciu a správu vecí verejných (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Poukazuje na to, že správne nastaveným vodným a odpadovým manažmentom môžeme prispieť ku kvalitnejším pôdam po celej Európe. Kvalitné a odolné pôdy zase zaisťujú, že v oblasti vodného hospodárstva nastáva výrazný progres.

Pôdy ako zásobník vody

Zdravé a odolné pôdne ekosystémy sú nevyhnutné na zmiernenie zmeny klímy a efektívnu adaptáciu. V európskych pôdach a na pevnine sa ukladá obrovské množstvo uhlíka.

Na jednej strane môžu vyššie teploty topiť permafrost a uvoľňovať časť tohto uhlíka do atmosféry, čo prispieva k zmene klímy.

Podľa EEA však udržateľné využívanie našich pôd môže pomôcť udržať uhlík v zemi. Prírodné oblasti alebo pôdy, ktoré nie sú pokryté umelými povrchmi alebo ktoré nie sú zhutnené ťažkými strojmi, môžu pomôcť absorbovať nadmerné zrážky v prípade intenzívnych dažďov alebo pôsobiť ako zásobník vody v období sucha.

EÚ vyvíja programy

Správa tiež zdôrazňuje dôležitosť nových nástrojov, ako je napríklad program Európskej únie na pozorovanie a monitorovanie Zeme, Copernicus, ktorý revolucionizuje spôsob, ako chápeme a plánujeme udržateľnejšie využívanie našich pôdnych zdrojov.

V súčasnosti dva zo siedmich satelitov Copernicus na obežnej dráhe, Sentinel 2A a 2B, sú osobitne poverené monitorovaním povrchu krajiny.

Foto: Copernicus

Poskytujú snímky s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením každých 15 dní a podporujú monitorovanie poľnohospodárstva, lesníctva, ale aj využívania pôd, zmeny pokrytia či pobrežné a vnútrozemské vody. Poskytujú dokonca aj biofyzikálne údaje, napríklad o obsahu chlorofylu a obsahu vody v listoch.


Konferencia vodohospodárov


Betón bráni filtračným funkciám

„Mestské oblasti Európy rastú, často na úkor úrodnej poľnohospodárskej pôdy. Betónové a asfaltové povrchy izolujú pôdu a bránia jej v plnení jej funkcií, ako je ukladanie vody, produkcia potravín a biomasy, regulácia klímy, tlmenie škodlivých chemikálií a zabezpečovanie biotopov,“ zdôrazňuje EEA.

Dážď na utesnených povrchoch odteká preč namiesto toho, aby presakoval do pôdy. V tej by mohlo dôjsť k jeho filtrácii a následnému doplneniu zdrojov podzemnej vody. Betón tomu však podľa EEA zabraňuje.

Foto: EEA

Európska agentúra je tiež presvedčená, že na problém sa musíme pozerať aj z druhej strany. Mnohé odvetvia ako priemysel, poľnohospodárstvo, domácnosti a dokonca aj čistenie odpadových vôd tiež uvoľňujú znečisťujúce látky do pôdy.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa odkladá

Ministerstvo predloží právnu úpravu na rokovanie vlády až v roku 2020. Dovtedy sa chce radiť so ZMOS aj Asociáciou vodárenských spoločností.

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Dcéra BVS má nové predstavenstvo, problémy však pokračujú

Nominantov schválili vodárne jednohlasne. Nad Infra Services však aj naďalej visia otázniky.

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

ČOV a príklady dobrej praxe: Slovensko sa môže učiť z európskych skúseností

Najnovšia správa EEA poukazuje na hlavné výzvy v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd v Únii. Ponúka aj niekoľko príkladov dobrej praxe, ktorými sa môže inšpirovať aj samotné Slovensko.