Dvořák Hager & Partners
INNOGY
INISOFT

Obnova záplavových oblastí je priorita, tvrdí EEA

Podľa Európskej environmentálnej agentúry takáto obnova prinesie viacero benefitov. Ako príklad dobrej praxe uvádza aj niekoľko slovenských projektov.

Obnova záplavových oblastí je priorita, tvrdí EEA

Foto: Pixabay

Oblasti v blízkosti riek majú potenciál nákladovo efektívnej protipovodňovej ochrany a zlepšenia zdravia celého riečneho ekosystému.

Podľa najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) by obnovenie európskych záplavových oblastí čo najbližšie k ich prirodzenému stavu prispelo k dosiahnutiu hneď niekoľkých politík Európskej únie.

Podľa odhadov totiž 70 až 90 percent európskych záplavových oblastí je ekologicky znehodnotených. Správa EEA pod názvom "Prečo by sme sa mali zaujímať o záplavové územia?" analyzuje potenciálne prínosy obnovy prírodných oblastí v blízkosti riek.

Až 25 % populácie Slovenska žije v týchto oblastiach

V súčasnosti sa mnohé veľké európske mestá nachádzajú na záplavových územiach, pričom poľnohospodárstvo je spojené s približne 60 % činností súvisiacimi s využívaním pôdy.

Okrem toho, že sú domovom pre viaceré chránené druhy a biotopy, tu v súčasnosti žije asi 15 % európskej populácie. EEA dokonca zdôrazňuje, že v Rakúsku, Holandsku, na Slovensku a v Slovinsku sa toto číslo zvýšilo na viac ako 25 %.

Podľa analýzy môžu takéto oblasti poskytovať cenné kultúrne a ekosystémové služby vrátane nákladovo efektívnejšej alternatívy k štrukturálnej protipovodňovej ochrane.

Je zrejmé, že zmena klímy zvýši počet povodní aj súch v rôznych častiach Európy. Počas silných zrážok vytvárajú záplavové oblasti väčší priestor na šírenie vody, čo zabraňuje vysokým povodňovým vlnám, ktoré rýchlo prúdia tokmi.

Počas obdobia sucha zase záplavové oblasti pomaly uvoľňujú vodu, ktorú v sebe uskladnili, čo zmierňuje najhoršie vplyvy sucha.

Okrem ochrany pred povodňami a suchami môžu prírodné záplavové územia zabrániť erózii, zlepšiť podmienky pre tvorbu pôdy, čistiť vodné nádrže doplňujúce podzemnú vodu a podporovať ochranu najrozličnejších biotopov.

Podľa EEA je však výrazná väčšina európskych lužných biotopov buď v nedostatočnom, alebo v zlom stave ochrany.

Dôraz na prírode blízke retenčné opatrenia

Ochrana a obnovenie záplavových oblastí v súčasnosti ustanovuje Rámcová smernica o vode, smernica o povodniach či stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.

EEA v správe uvádza, že presun zamerania manažmentu na prírodné retenčné opatrenia predstavuje prechod k riadeniu, ktoré je založené priamo na ekosystémoch.

Podľa agentúry musí byť takýto nový typ manažmentu začlenený do plánov riadenia riek a povodňových rizík, plánov ochrany, ale aj plánov na adaptáciu zmene klímy.

„Obnova vyžaduje verejnú podporu, investície a čas. Na podporu obnovy sú k dispozícii nástroje EÚ a vnútroštátne finančné prostriedky,“ zdôrazňuje Európska environmentálna agentúra.

Obnova je kľúčom k strategickým cieľom EÚ

Podľa odhadov z meraní na riekach Dunaj, Ebro, Seina a niektorých ďalších nemeckých tokoch je dnes len 10 až 30 percent európskych záplavových území prirodzenými.

Hoci je to ťažké kvantifikovať, existuje určité spojenie medzi množstvom prírodných záplavových oblastí a dosiahnutím kľúčových cieľov európskych politík, a to najmä v kontexte Rámcovej smernice o vode, smernice o povodniach a smerníc o biotopoch a vtáctve.

Európske environmentálne politiky podporujú manažment či ochranu pred povodňami, ale len nepriamo sa ich dožadujú.

Zdravý stav záplavových oblastí je však nevyhnutný pre dosiahnutie viacerých cieľov európskej politiky. Mnohé z nich však doposiaľ dosiahnuté nie sú.

Viaceré projekty aj na Slovensku

Európska únia podporuje zvýšené využívanie prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody ako súčasť svojej iniciatívy Zelená infraštruktúra a spolufinancuje projekty obnovy prostredníctvom programu LIFE.

Únia dokonca ponúka niekoľko prípadových štúdií, ktoré sú príkladom správnej implementácie prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody.

Čo sa týka Slovenska, ako príklad dobrej praxe využíva revitalizačný program krajiny, ktorý je hlavným nástrojom na riešenie ekosystémových problémov, ale aj rizík povodní a sucha.

Ide o snahu zlepšiť zadržiavanie dažďovej vody. Program obnovuje schopnosť retencie krajiny pomocou rôznych prvkov na zadržiavanie vody.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Kľúčom k adaptácii na zmenu klímy v EÚ je kooperácia, tvrdí EEA

Kľúčom k adaptácii na zmenu klímy v EÚ je kooperácia, tvrdí EEA

Členské štáty Únie majú dostatočné vedomosti ohľadom rizík, ktoré so sebou prinášajú zmeny klímy. Tieto zdieľané vedomosti však zatiaľ nevyužívajú naplno.

Na Žitnom ostrove majú opäť problém s pitnou vodou

Na Žitnom ostrove majú opäť problém s pitnou vodou

Napriek tomu, že tentokrát nejde o plošné znečistenie atrazínom, obce Číčov a Trávnik už viac ako desať dní nemôžu používať verejné vodovody. Dôvodom je pravdepodobne fekálne znečistenie pitnej vody.

Kvalita európskych vôd narastá, veľa cieľov však do roku 2020 nestihneme naplniť

Kvalita európskych vôd narastá, veľa cieľov však do roku 2020 nestihneme naplniť

Pozitívne výsledky zaznamenali vody určené na kúpanie. V oblasti kvality povrchových vôd a odberov vôd pravdepodobne nenaplníme stanovené ciele do roku 2020.