Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Prečo je dôležité venovať pozornosť záplavovým oblastiam?

Európska environmentálna agentúra si posvietila na to, do akej miery sú tieto územia narušené, ale aj na to, aké prínosy by mohla priniesť ich obnova.

Prečo je dôležité venovať pozornosť záplavovým oblastiam?

Foto: Pixabay

Podľa najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) musí byť zachovanie a obnova záplavových oblastí v Európe, ktoré sú značne degradované, absolútnou prioritou.

V správe (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku) sa uvádza, že záplavové územia majú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní biodiverzity, zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy a v oblasti vodného hospodárstva.

Ekosystémový prístup k manažmentu záplavových území by pomohol zachovať a obnoviť biodiverzitu, znížiť znečistenie chemikáliami a živinami v riekach, jazerách a mokradiach a zároveň zvýšiť zadržiavanie vody, tvrdí agentúra.

Pokrývajú značné územia

Záplavové oblasti pokrývajú 7 % celkovej rozlohy EÚ a tvoria až 30 % rozlohy v rámci chránených území Natura2000.

Nachádzajú sa tu viaceré chránené druhy živočíchov a biotopov, ale sú tiež domovom 12 % európskej populácie.

Podiel populácie žijúcej v záplavových oblastiach / Foto: EEA

Napríklad viac ako 25 % obyvateľstva Slovenska, ale aj Lichtenštajnska, Bosny a Hercegoviny či Holandska žije v záplavových oblastiach.

Zohrávajú dôležitú úlohu

Medzi dôležité ekosystémové služby, ktoré poskytujú, patrí prirodzené zadržiavanie vody, sekvestrácia uhlíka, čistenie vody, biodiverzita či rekreácia.

Prirodzené a nenarušené záplavové oblasti sú pod zvýšeným tlakom ľudského rozvoja, čím dochádza k ohrozovaniu jedinečných environmentálnych úloh, ktoré zohrávajú počas povodňových cyklov.

Mnohé štúdie pritom dokazujú, že za posledné dve storočia až 90 % záplavových území bolo environmentálne poškodených v dôsledku štrukturálnej protipovodňovej ochrany, vyrovnávania riek, odpojenia lužných mokradí, využívania poľnohospodárskej pôdy a urbanizácie.

Táto degradácia oslabila pozíciu záplavových oblastí vo sfére poskytovania ekosystémových služieb, ktoré by inak mohli zvládnuť zvýšené riziko povodní v dôsledku zmeny klímy, ako aj zlepšiť stav vôd a biodiverzity.

Ich pokrytie je v Európe rôzne

V rámci európskeho územia tvoria najväčšiu časť takýchto oblastí úrodné pôdy (35 %), trávne porasty (15 %), rieky a jazerá (23 %), mestské oblasti (6 %) a lesy (16 %). Zvyšných 5 % je rozdelených medzi vresoviská, riedko vegetovanú pôdu a mokrade.

Z 39 krajín má však až 27 z nich kombináciu pôdnych oblastí a trávnych porastov, ktorá presahuje 50 % plochy záplavových oblastí.

Plodiny a trávne porasty sú spojené s poľnohospodárskymi činnosťami, ktoré často prispievajú k environmentálnym tlakom v nivách.

Výnimkou nie je ani Slovensko, kde úrodné pôdy dosahujú viac ako 60 % celkovej rozlohy, čo je v rámci Európy spolu so Srbskom a Gréckom najvyšší podiel.

Naopak, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko, kde je poľnohospodárstvo oveľa menej významné, majú na tieto typy ekosystémov menej ako 10 % svojej rozlohy v záplavových oblastiach.

V týchto krajinách tvoria veľkú väčšinu ekosystémov rieky, jazerá a lesy. Island je výnimkou, pretože je to jediná krajina s vysokým podielom vresovísk a riedko vegetovanej oblasti v záplavovej oblasti.

Mnohé územia sú narušené

Aj keď historické zmeny podporili hospodársky rast a ochranu pred povodňami, mali vážne environmentálne následky, tvrdí EEA.

Mestský a poľnohospodársky rozvoj spolu so štrukturálnou protipovodňovou ochranou významne prispeli k odpojeniu riek od ich záplavových území, k zníženiu ich schopností pri zmierňovaní povodní a sucha ako biotopov a pri ochrane kvality vody.

Tieto zmeny podľa európskej agentúry takisto spôsobili, že dnešné povodne sú ešte škodlivejšie. Povodne tak zostávajú jednou z najdrahších prírodných katastrof.

Obnova by mala byť prioritou

V správe sa zdôrazňuje, že obnova záplavových oblastí – zameraná na riešenia založené na prírode blízkych opatreniach a ekosystémovom prístupe – má potenciál výrazne zvýšiť úlohu, ktorú môžu tieto oblasti zohrávať pri dosahovaní pozitívnych environmentálnych prínosov, pričom sa zároveň znižujú negatívne vplyvy povodní.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Poukazuje na to najnovšia štúdia. Zistenia tak naznačujú, že doterajšie klimatické modely boli až príliš optimistické.

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.