Povodne napáchali v druhom polroku 2020 miliónové škody | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Povodne napáchali v druhom polroku 2020 miliónové škody

Celkovo od júla do decembra povodne Slovákov stáli viac ako deväť miliónov eur.

Povodne napáchali v druhom polroku 2020 miliónové škody

Foto: Depositphotos

Povodne na Slovensku si od júla do konca decembra 2020 vyžiadali 158-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 293-krát II. stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v siedmich oblastiach.

Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2020, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (odkaz na celú správu nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 3. júna.

Počas povodní bolo na základe podkladov poskytnutých orgánmi vykonávajúcimi ochranu pred povodňami v povodňami zasiahnutých oblastiach zistených viacero nedostatkov. Išlo najmä o nedodržiavanie ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o vodách, ktoré hovorí, že „vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia“.

Medzi ďalšie nedostatky patrila nepostačujúca údržba vodných tokov, horských bystrín (v úsekoch s umiestneným potrubím) a brehových porastov ich správcami hlásená zo strany obcí, patrili sem však aj poruchy špeciálnej techniky a zariadení na ČS hlásené zo strany správcov vodných tokov.

Pomerne častým nedostatkom bolo aj narušenie koruny ochrannej hrádze toku vplyvom začínajúceho zosuvu zo vzdušnej strany ochrannej hrádze, ale aj nepostačujúca, znefunkčnená či absentujúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie na odvádzanie vôd z povrchového odtoku hlásená zo strany obcí.

Miliónové škody

 
 

Zostáva vám 54% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Tržby vodární rástli aj počas vlaňajšieho covidového roku

Tržby vodární rástli aj počas vlaňajšieho covidového roku

Tržby z regulovaných činností rástli aj v roku 2021. Podobný trend však vodárne zaznamenali aj v oblasti nákladov, ukazujú najnovšie čísla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Priemerná cena stočného medziročne narástla o viac ako dve percentá (GRAF)

Priemerná cena stočného medziročne narástla o viac ako dve percentá (GRAF)

Kde vlani domácnosti najviac zaplatili za vodu? Prinášame veľké porovnanie cien.

Prívalové povodne v obci pri Nitre spôsobujú časté škody. Pomôcť majú protipovodňové opatrenia

Prívalové povodne v obci pri Nitre spôsobujú časté škody. Pomôcť majú protipovodňové opatrenia

Počas prívalových povodní sa voda neriadene valí obcou a strháva so sebou poľnohospodársku pôdu, ale ničí aj majetok. Obec chce preto staviť na protipovodňové opatrenia.