Macro Components
INISOFT
BELIMO

Povodne napáchali v druhom polroku 2020 miliónové škody

Celkovo od júla do decembra povodne Slovákov stáli viac ako deväť miliónov eur.

Povodne napáchali v druhom polroku 2020 miliónové škody

Foto: Depositphotos

Povodne na Slovensku si od júla do konca decembra 2020 vyžiadali 158-krát vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity a 293-krát II. stupňa povodňovej aktivity. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v siedmich oblastiach.

Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2020, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (odkaz na celú správu nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 3. júna.

Počas povodní bolo na základe podkladov poskytnutých orgánmi vykonávajúcimi ochranu pred povodňami v povodňami zasiahnutých oblastiach zistených viacero nedostatkov. Išlo najmä o nedodržiavanie ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o vodách, ktoré hovorí, že „vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia“.

Medzi ďalšie nedostatky patrila nepostačujúca údržba vodných tokov, horských bystrín (v úsekoch s umiestneným potrubím) a brehových porastov ich správcami hlásená zo strany obcí, patrili sem však aj poruchy špeciálnej techniky a zariadení na ČS hlásené zo strany správcov vodných tokov.

Pomerne častým nedostatkom bolo aj narušenie koruny ochrannej hrádze toku vplyvom začínajúceho zosuvu zo vzdušnej strany ochrannej hrádze, ale aj nepostačujúca, znefunkčnená či absentujúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie na odvádzanie vôd z povrchového odtoku hlásená zo strany obcí.

Miliónové škody

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Komárňanské vodárne vlani zhodnotili viac kalov na bioplyn

Protipandemické opatrenia sa však prejavili na tržbách. V niektorých odpočtových okrskoch vodárne zaznamenali až päťdesiatpercentý výpadok.

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Väčšina plastov pláva pri pobreží, nie na otvorenom mori, tvrdí štúdia

Švajčiarski vedci skúmali pohyb plastov v oceáne. Zistili, že najviac odpadu sa zhlukuje pozdĺž pobreží a veľká časť sa vyplavuje na pláže. Na otvorenom mori je koncentrácia plastov menšia, ako sa predpokladalo.

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Slovenský nápad šetrí vodou aj v zahraničí

Najväčší záujem o technológie je v Ázii.