Poľnohospodárstvo stále vyvíja veľký tlak na vodné zdroje, tvrdí EEA | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Poľnohospodárstvo stále vyvíja veľký tlak na vodné zdroje, tvrdí EEA

Podľa agentúry za posledných desať rokov nedošlo k výraznejšiemu zlepšeniu. Napríklad Slovensko patrí k európskym krajinám s najvyšším nárastom spotreby pesticídov.

Poľnohospodárstvo stále vyvíja veľký tlak na vodné zdroje, tvrdí EEA

Foto: Depositphotos

V článku sa dozviete:

 • akými spôsobmi vyvíja poľnohospodárstvo hlavné tlaky na vodné zdroje,
 • aký výrazný progres nastal v danej oblasti za posledné roky a čo stále spôsobuje veľké problémy,
 • aké zastúpenie má ekologické poľnohospodárstvo v Európe a na Slovensku,
 • aká je spotreba hnojív v Európe,
 • ako je na tom Európa so spotrebou pesticídov,
 • v akých častiach Európy sú zaznamenané najväčšie koncentrácie dusičnanov v podzemných a povrchových vodách,
 • do akej miery sú ohrozené záplavové územia,
 • čo navrhuje EEA s cieľom riešiť túto výzvu.

Poľnohospodárske postupy by mali byť založené na agroekologických princípoch, ekologickom poľnohospodárstve a prírodných riešeniach, konštatuje Európska environmentálna agentúra (EEA) v najnovšej správe „Voda a poľnohospodárstvo: smerom k udržateľným riešeniam“ (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Na dosiahnutie tohto cieľa sú v nadchádzajúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na roky 2021 až 2027 podľa agentúry potrebné ambicióznejšie opatrenia na podporu udržateľného poľnohospodárstva.

Posledné štúdie EEA ukázali, že mnoho európskych povrchových a podzemných vôd nie je v dobrom stave, pričom stav európskych regionálnych morí je alarmujúci.

Dôležitý sektor s veľkými vplyvmi na životné prostredie

Poľnohospodárska činnosť zaberá viac ako 40 % európskej pôdnej oblasti a je dôležitým odvetvím v únijnom hospodárstve. Približne 44 miliónov pracovných miest v poľnohospodárstve a spracovaní potravín závisí od poľnohospodárskej výroby.

Európa je tiež významným prispievateľom na svetovom trhu s potravinami. Asi 25 % hodnoty jej poľnohospodárskej výroby sa vyváža do zahraničia. V období 2014 až 2020 sa približne 38 % celkového rozpočtu EÚ využilo na spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ (408 miliárd eur).

Poľnohospodárstvo však zároveň významne prispieva k tlakom na európske vody. Tento tlak súvisí s konkrétnymi poľnohospodárskymi postupmi.

Hnojivá (živiny), pesticídy a voda sa využívajú na podporu rastu, ako aj na prevenciu proti škodcom alebo chorobám, ktoré poškodzujú plodiny. Intenzívny chov hospodárskych zvierat zase produkuje nadbytočné živiny a emisie amoniaku.

Na kvalitu biotopov riek okrem toho vplýva široká škála hydromorfologických zmien v dôsledku odvodnenia, štruktúr na zadržiavanie vody, protipovodňovej ochrany alebo nadmerného spásania pastvín dobytkom. V súvislosti so zmenou klímy EEA očakáva zvýšenie mnohých z týchto tlakov v reakcii na zvýšenie teploty a nedostatok vody.

Hlavné tlaky z poľnohospodárstva súvisia s difúznym znečistením živinami a chemikáliami, odberom vody a hydromorfologickými zmenami.

Často pôsobí niekoľko tlakov súčasne, čo potenciálne zvyšuje rozsah ekologických vplyvov. Podľa informácií uvedených v rámcovej smernici približne jedna tretina útvarov povrchovej vody nedosahuje dobrý stav z dôvodu jedného alebo viacerých spomínaných tlakov.

Kombinovaná intenzita poľnohospodárskych tlakov / Foto: EEA

Existujú aj výpočty kombinovanej intenzity poľnohospodárskych tlakov na vodné zdroje v Európe. Výsledky ukazujú jasný rozdiel medzi východnou a západnou časťou kontinentu s nižšími intenzitami vo východnej Európe a oveľa vyššími intenzitami v západnej Európe. Oblasti s najvyššou intenzitou sa nachádzajú v okolí Stredozemného mora.

Progres nastal, podľa EEA však nie je dostatočný

 
 

Zostáva vám 68% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Viaceré vodárenské zdroje treba rozšíriť, pomôže štátna pomoc aj eurofondy, apelujú vodári

Z dôvodu sucha musia vodárne prijímať opatrenia na stabilizáciu dodávok pitnej vody. Problém vidia v tom, že sektor je výrazne podfinancovaný. Kľúčové je stabilizovať rozpočty vodární, tvrdia.

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Obmedzí nakladanie s vodou v čase mimoriadneho sucha. Česi založili špeciálnu komisiu

Právomocou komisie bude napríklad rozhodnúť o mimoriadnej manipulácii na vodných dielach, ktorá zaistí zvýšenie prietokov vo vodných tokoch alebo, naopak, zadržanie vody.

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Opätovné zmrazenie pólov? Lacné a realizovateľné riešenie, tvrdia vedci

Vstrekovanie aerosólov do atmosféry za účelom ochladenia planéty vzbudzuje obavy. Na póloch sa však podľa expertov oplatí zariskovať.