Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Envirofond chce podporiť aj najmenej rozvinuté okresy.

Ochrana vôd v roku 2021: Envirofond zadotuje vodovody, kanalizácie aj opätovné využitie vody

Ilustračné foto: Depositphotos

Environmentálny fond zverejnil zoznam podporovaných činností formou dotácií na nasledujúci rok (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku). Aké aktivity podporí v oblasti vôd? Prinášame vám zhrnutie tých najpodstatnejších informácií.

Envirofond už tradične rozdelil činnosti na tri hlavné oblasti, a to ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového a obehového hospodárstva. Žiadosti je potrebné podať do 15. decembra 2020. Envirofond zverejní výsledky hodnotenia na jar budúceho roka.

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho spolufinancovania vo výške 5 % zo strany žiadateľa.

Najviac podpory putuje do vôd

V rokoch 2016 až 2019 pritom z Envirofondu smerovalo najviac podpory práve do oblasti vôd. Priemerne bolo podporených 186 projektov pri celkovej ročnej výške podpory 23 465 577 eur, pričom podiel úspešnosti žiadostí predstavoval 30 %.

Len pre porovnanie – celková ročná výška podpory v oblasti ochrany ovzdušia dosahovala 2,3 milióna eur a v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva 3,9 milióna eur.

Podpora aj pre najmenej rozvinuté okresy

V oblasti ochrany a využívania vôd budú podporované aj činnosti v najmenej rozvinutých okresoch. Do tejto skupiny patrí Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice – okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.

„Podmienkou poskytnutia podpory je existencia zdroja znečistenia vo vodohospodársky významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokoch, v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodných zdrojov, v pásmach ochrany prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd alebo na území národných parkov a ich ochranných pásiem,“ vysvetľuje Envirofond.

Za podmienky splnenia kritérií Envirofond poskytne dotácie na aktivity „Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd“ a „Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov“.

Druhá podpora je určená pre tie oblasti, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú vlastnú ČOV, prípadne ČOV nemá dostatočnú kapacitu alebo nespĺňa požadovanú úroveň čistenia.

Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok, pričom z prostriedkov Envirofondu bude financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve, až po miesto, kde toto priestranstvo po prvýkrát opúšťa.

Dotácie aj pre vodovody

 
 

Zostáva vám 61% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Ryba v slovenských riekach nemá prirodzeného predátora.

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Výskumníkom sa podarilo zdokonaliť metódu zachytávania vody z hmly tak, že sa voda zároveň čistí od polutantov obsiahnutých v atmosfére.

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Mikroplasty by sa z vody dali odstraňovať pomocou pilín, tvrdia výskumníci. V testoch filter obstál vynikajúco.