Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Envirofond vlani schválil dotácie vo výške 38 miliónov eur. Väčšina smerovala do vôd

Takmer 80 % schválených žiadostí o dotácie putovalo do oblasti ochrany a využívania vôd.

Envirofond vlani schválil dotácie vo výške 38 miliónov eur. Väčšina smerovala do vôd

Foto: Depositphotos

Z výdavkov Environmentálneho fondu vlani opäť smeroval najvyšší podiel do ochrany vôd. Za odbery podzemných vôd zinkasoval 10,5 milióna eur. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú zverejnil na svojej webovej stránke (odkaz nájdete na konci článku).

Príjmy Envirofondu vlani dosiahli takmer 692 miliónov eur. Najväčší podiel na príjmoch mali „ďalšie administratívne poplatky“ vo výške 268 miliónov eur.

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd predstavovali sumu 3,3 milióna eur, čo je necelých 50 % z ročného rozpočtu vo výške 7 miliónov eur.

V medziročnom porovnaní tento príjem klesol o 361-tisíc eur, čo bolo podľa výročnej správy spôsobené najmä poklesom množstva vypúšťaného znečistenia po zrealizovaní opatrení na zvýšenie účinnosti čistenia produkovaných odpadových vôd.

Poplatky za odber podzemnej vody boli vo výške 10,8 milióna eur, o niečo menšiu výšku dosiahli poplatky za znečisťovanie ovzdušia (10 miliónov eur). Významnú časť tvorili poplatky za obchodovanie s emisnými kvótami vo výške 244 miliónov eur.

Z ďalších druhov príjmov boli najvýznamnejšími položkami príjmy za komunálne a drobné stavebné odpady v sume 20,8 milióna eur. Pokuty, penále a iné sankcie tvorili príjmy v celkovej výške 1,8 milióna eur.

Najvyšší podiel na výdavkoch mali dotácie

Výdavky Envirofondu (bez výdavkových finančných operácií) boli pôvodne rozpočtované vo výške 78,8 milióna eur, v priebehu roka však boli upravené na 123,8 milióna eur.

Ku koncu roka napokon skutočné čerpané výdavky predstavovali sumu 121,7 milióna eur, čo je čerpanie na 98,3 % voči upravenému rozpočtu.

Rozhodujúci podiel na celkových výdavkoch mali kapitálové výdavky v celkovej výške takmer 95 miliónov eur. Tie boli takmer výlučne čerpané ako kapitálové transfery vo forme dotácií.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 26,8 milióna eur. V rámci bežných transferov boli vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza skládka alebo odkalisko a obciam, cez ktoré prechádza účelová komunikácia k skládke odpadov alebo odkalisku, príspevky vo výške 12,7 milióna eur.

Významnú položku vo výdavkoch Envirofondu tvorila aj podpoložka vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške takmer 1,4 milióna eur.

Táto podpoložka zahŕňa vrátenie preplatkov zo zaplatených poplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydaných na základe rozhodnutí Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Výdavky smerovali najmä do odpadových vôd

Čo sa týka samotných podporovaných oblastí, najväčší podiel smeroval do nakladania s odpadovými vodami (48,7 milióna eur).

Druhou najnákladnejšou položkou bolo znižovanie znečistenie (36,2 milióna eur), za ktorým nasledovalo nakladanie s vodami (15,9 milióna eur).

Do ochrany prírody a krajiny putovalo 3,8 milióna eur a do ďalších činností 6,1 milióna eur. Do výskumu a vývoja nesmerovali žiadne výdavky.

Do ochrany vôd smerovalo takmer 50 miliónov eur

V rámci plnenia programovej štruktúry smerovali najvyššie výdavky vo výške 48,8 milióna eur do ochrany a využívania vôd. Ďalej nasledovala ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy v sume 36,4 milióna eur.

Najviac dotácií putovalo do vôd

Vlani prijal Envirofond 912 žiadostí o podporu formou dotácie v celkovej výške 126,8 milióna eur. Najviac žiadostí (529) bolo zameraných práve na ochranu a využívanie vôd, pričom požadovaná dotácia predstavovala sumu 86,9 milióna eur, čo je 77 % z celkového počtu žiadostí.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Štát chce znížiť spotrebu pesticídov, realita ukazuje opak

Poľnohospodárstvo je pritom dôležitým zdrojom znečistenia vôd. Štatistiky ukazujú, že spotreba pesticídov na Slovensku kolíše a často medziročne narastá.

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

A. Zemanová spustila projekt záchrany Žitného ostrova. Zapojiť sa môžu odborníci aj aktivisti

Nápady je možné zasielať do konca leta.

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Rusko plánuje vyzdvihnúť dekády ukladaný rádioaktívny odpad z arktických vôd

Vedci varujú, že časom by mohla nastať ekologická katastrofa.