Novela vyhlášky ÚRSO nadobudne účinnosť už o niekoľko dní. Na čo sa treba pripraviť? | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Novela vyhlášky ÚRSO nadobudne účinnosť už o niekoľko dní. Na čo sa treba pripraviť?

Platná vyhláška si vyžadovala zmenu a doplnenie v nadväznosti na vlaňajší prijatý dodatok.

Novela vyhlášky ÚRSO vstúpi do platnosti už o niekoľko dní. Na čo sa treba pripraviť?

Foto: Voda-portal.sk

Od piatka (15. októbra) nadobudne účinnosť novelizovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Zmeny sa celkovo týkajú 12 bodov.

O pláne novelizovať vyhlášku v oblasti vodného hospodárstva informoval regulátor už v marci. Úrad v tom čase vysvetľoval, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je aktualizácia súčasného regulačného obdobia, ktoré bolo predĺžené do 31. decembra 2022 na základe Dodatku č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 až 2021. Tento dodatok prijala Regulačná rada už v prvej polovici novembra minulého roka.

ÚRSO vlani argumentoval tým, že Slovensko čelí bezprecedentným následkom globálnej hospodárskej krízy vyvolanej vplyvmi pandémie COVID-19.

„Je preto kľúčové, aby existujúci regulačný rámec poskytol v tomto krízovom období primeranú stabilitu a predvídateľnosť regulovaným subjektom, ako aj dostatočnú ochranu zraniteľným odberateľom,“ uviedol ešte v novembri regulátor.

ÚRSO po prijatí spomínaného dodatku Regulačnou radou zároveň začal s prípravou novej regulačnej politiky, na ktorej by mala participovať odborná verejnosť aj všetci relevantní účastníci trhu.

Na aké skutočnosti reagoval úrad?

Úrad ešte v marci zdôraznil, že dôvodom pre zmenu boli skúsenosti s uplatňovaním doterajšej vyhlášky.

Vysvetlil tiež, že niektoré ustanovenia bolo potrebné zmeniť alebo doplniť na účely zvýšenia zrozumiteľnosti, opravy vzorca pre výpočet investičného rozvoja a zníženia administratívnej náročnosti prípravy podkladov cenového konania. Platná vyhláška si preto vyžadovala zmenu a doplnenie v nadväznosti na vlaňajší prijatý dodatok.

Čo sa vo vyhláške zmenilo?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Vláda už začiatkom mája poverila Rudné bane, aby zabezpečili bezodkladnú realizáciu potrebných opatrení. Vyčlenila aj finančné prostriedky.

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Cieľom je všade tam, kde je to možné, navrátiť Dunaj čo najbližšie k prirodzenému stavu. Vodohospodári aj dotknuté rezorty majú do niekoľkých rokov vypracovať ucelené plány.