Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Národný adaptačný plán má zvýšiť pripravenosť Slovenska na negatívne vplyvy zmeny klímy

Slovensko sa tak pridá k väčšine členských štátov, ktoré už národné adaptačné plány prijali.

Národný adaptačný plán má zvýšiť pripravenosť Slovenska na negatívne vplyvy zmeny klímy

Ilustračné foto: Depositphotos

Už aj Slovensko bude mať svoj národný adaptačný plán. Vyplýva to z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu zverejneného na Informačnom portáli rezortu MŽP SR (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Dokument „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (ďalej len „NAP“) definuje opatrenia vyžadujúce implementáciu v krátkodobom (2021 – 2023), ako aj strednodobom časovom horizonte (2024 – 2027).

Požiadavka na jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády z októbra 2018. NAP nadväzuje na aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (pozn. redakcie: tzv. národná adaptačná stratégia alebo NAS).

Národná adaptačná stratégia definuje oblasti adaptácie, ktoré je potrebné riešiť. Národný adaptačný plán zase určuje časové rámce, finančné zdroje a spôsob, akým je možné plnenie týchto opatrení dosiahnuť.

Zameriava sa na podporu realizácie definovaných cieľov v praxi a napĺňa rámec národnej adaptačnej stratégie konkrétnymi opatreniami a úlohami.

Väčšina členských štátov už NAP mala

Podľa štatistík, ktoré každoročne aktualizuje Európska environmentálna agentúra, mali v roku 2019 prijatú národnú adaptačnú stratégiu všetky členské štáty okrem Bulharska, Chorvátska a Lotyšska.

Prehľad NAS a NAP v členských štátoch / Foto: EEA

V oblasti národných adaptačných plánov je situácia pestrejšia, keďže vlani nemalo prijatý takýto plán až 11 členských štátov. Medzi nimi bolo práve aj Slovensko. Naopak, susedné Česko patrí do skupiny štátov, ktoré už v roku 2019 mali prijatý NAP.

Slovensko pripravené na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Hlavným cieľom NAP-u je prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Prvoradým cieľom je podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu krajiny, začleňovať a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do politického a právneho rámca a posilňovať tému adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných a sektorových plánoch a programoch.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Viacerým vodárňam medziročne narástli tržby za vodné aj napriek covidu

Viacerým vodárňam medziročne narástli tržby za vodné aj napriek covidu

Niektoré vodárenské spoločnosti zase zaznamenali prudší pokles tržieb.

Zmena klímy ohrozí vodné elektrárne na Amazonke

Zmena klímy ohrozí vodné elektrárne na Amazonke

So zmenou klímy sa mení aj vodný tok a vodná energia v budúcnosti pravdepodobne v tejto oblasti ustúpi do úzadia.

Výzva „Veľké vody“:  Hrozí, že dotácie budú musieť v plnej výške vrátiť štyri obce

Výzva „Veľké vody“: Hrozí, že dotácie budú musieť v plnej výške vrátiť štyri obce

Dôvodom sú závažné zistenia pri kontrole verejného obstarávania. Všetky obce však koordinujú kroky s Envirofondom, okrem jednej. Envirofond podal aj trestné oznámenie.