Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Najnovšia správa MŽP o stave životného prostredia: Ako sme na tom s vodou?

MŽP tento týždeň vydalo dokument, ktorý dopĺňa nové ročné údaje do štatistík vývoja stavu životného prostredia v SR. Pozrite si, aké zistenia priniesol v oblasti vodárenstva, vodných zdrojov a ochrany vody.

Správa o stave životného prostredia za rok 2018: Ako sme na tom s vodou?

Ilustračné foto: Wikimedia Commons

Podľa správy MŽP o stave životného prostredia za rok 2018 sme na tom s celkovým množstvom vody relatívne dobre.

Zásoby vody v nádržiach začiatkom roka boli naplnené na 90% (1 032,66 mil. m3), no na konci roka tento objem klesol na 63 %.

Zrážkový úhrn dosiahol 88 % normálu. Sucho pocítili v povodí Dunaja, Váhu, Nitry, Ipľa a Bodvy. V povodí Moravy a Slanej bol rok 2018 vyhodnotený ako veľmi suchý.

Pritom však celkové odbery povrchových vôd oproti predchádzajúcemu roku klesli o 4,0 % a v prípade závlah to bolo dokonca až o 26,5 %.

Foto: Pixabay

Povrchové vody v dobrom stave

Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav, resp. potenciál bol zaznamenaný vo väčšej polovici povrchových vodných útvarov. Najlepšie sú na tom povodia Popradu a Dunajca, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

Priemerný ekologický stav bol skonštatovaný vo viac ako tretine povrchových vôd, zle je na tom len cca 9 %. Ohľadom chemického stavu je na tom dobre až 97,6 % útvarov - najmä Morava, Dunaj, Poprad a Dunajec.

V prípade zisteného chemického znečistenia už tradične dominoval dusitanový dusík, ktorý bol zistený vo všetkých čiastkových povodiach. Ďalej boli zistené As, Zn, Cu, Cr, kyanidy, 4-metyl-2,6-di-terc butylfenol, PCB a jeho kongenéry.

Rieka Váh zo Strečna. Foto: Wikimedia Commons

Ďalšie nadlimitné látky predstavovali Cd, Ni, Pb, di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP), fluorantén, pentachlórfenol, 4-terc-oktylfenol. Syntetické látky zistené v 24 vodných útvaroch zahŕňali najmä priemyselné znečisťujúce látky a pesticídy.

Z hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov znečistenia bol zistený sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl-a, fekálne baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Podzemných vôd je dosť, no osmina z nich má stále zlé výsledky chemických analýz

Množstvo podzemných vôd zaznamenalo v roku 2018 opäť mierny nárast o 0,76 %. Avšak kvôli súčasnému nárastu odberov o 1,31 % jeho pomer k odberným množstvám ostal približne na úrovni roku 2017. Vo veľkej väčšine hydrogeologických rajónov bol opäť dobrý bilančný stav.

Priemerné ročné hladiny podzemnej vody sa v porovnaní s rokom 2017 pohybovali od -40 cm do +35 cm. V povodí Dunaja, Ipľa a Slanej hladiny podzemnej vody jednoznačne vzrástli do +25 cm.

Foto: Max Pixel

V niektorých povodiach (stredný Váh, Orava) poklesla výdatnosť prameňov prevažne na úroveň 90 % – 95 %, avšak napríklad v povodí Hrona a Bodrogu stúpla oproti minulému roku na 101 – 125 %. Vo zvyšných povodiach kolísala okolo 85 – 150 %.

Zo skúmaných 75 útvarov podzemných vôd bolo 14,7 % v zlom chemickom stave, čo predstavuje mierne zhoršenie oproti roku 2017. Zvyšných 85,3 % útvarov podzemných vôd bolo v dobrom chemickom stave.

Mierne zvýšená spotreba pitnej vody a málo chlóru

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2018 zaznamenal mierny nárast na 89,25 %. Počet zásobovaných obcí dosiahol 83,60 %., pričom množstvo vyrobenej pitnej vody ostalo na približne rovnakej úrovni z roku 2017.


Straty v potrubnej sieti predstavovali 24,1 %. Špecifická spotreba vody v domácnostiach narástla o 1,3 dl na obyvateľa denne, čím dosiahla hodnotu 77,97 l denne.

Z 18 942 analyzovaných vzoriek pitnej vody vyhovovalo hygienickým limitom 99,75 %. Vo všetkých ukazovateľoch vyhovelo požiadavkám na kvalitu pitnej vody 95,45 % vzoriek.

Foto: Pexels

V niekoľkých prípadoch prekročených mikrobiologických limitov bolo zistené najmä fekálne znečistenie, prípadne všeobecná kontaminácia. Pitná voda nemusí byť dezinfikovaná, ak nehrozí jej kontaminácia vo vodárenskom zdroji, či v rozvodnej sieti a dlhodobo spĺňa limity.

V opačnom prípade sa upravuje chloráciou. Minimálny obsah voľného chlóru však nedosiahlo až 12,42 % vzoriek pitnej vody, ktorá mala byť týmto spôsobom ošetrená. Jeho maximálna hodnota 0,3 mg.l-1 bola prekročená len v 1,85 % analýz.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.