Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Na Spiši vybudujú novú vodnú nádrž, proces EIA sa na ňu vzťahovať nebude

Vodná nádrž by mala byť dokončená v roku 2026 a odhadované náklady predstavujú sumu 27 miliónov eur.

Na Spiši vybudujú novú vodnú nádrž, proces EIA sa na ňu vzťahovať nebude

Ilustračné foto: Depositphotos

V Spišskom Podhradí pravdepodobne vybudujú novú vodnú nádrž za takmer 27 miliónov eur. Mala by slúžiť na zachytávanie prívalovej vlny v čase silných dažďov, bude ju však možné využívať na rekreačné účely, ale aj ako požiarnu nádrž na hasenie požiarov.

Bude situovaná juhozápadne od mesta Spišské Podhradie, rovnobežne s údolnicou Klčovského potoka. V súčasnosti podlieha procesu povolenia podľa stavebného a vodného zákona.

Dokončená by mala byť v roku 2026

Projekt „Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž“ rieši vybudovanie viacúčelovej vodnej nádrže v extraviláne obce Spišské Podhradie.

Predpokladaný termín začatia stavby je marec 2024, pričom výstavba by mala trvať dva roky. Stavba bude realizovaná po získaní finančných prostriedkov z eurofondov, prípadne iných zdrojov.

Navrhovaná činnosť má podľa zámeru priniesť do danej lokality nové možnosti rekreácie, zároveň bude slúžiť na zachytávanie prívalovej vlny v čase silných dažďov, čím prispeje k ochrane poľnohospodárskej pôdy a tiež ochrane obcí pred povodňami.

Vodnú nádrž bude možné využívať aj na protipožiarne účely. Orientačné náklady predstavujú sumu 26,9 milióna eur.

Riešené územie nezasahuje do chránených území a ich ochranných, ako ani do území siete NATURA 2000.

Výstavba by nemala predstavovať vážnejšie riziko znečistenia

Na naplnenie navrhovanej vodnej nádrže bude slúžiť Klčovský potok, a to za predpokladu, že bude zachované biologické minimum v pôvodnom riečisku.

V zámere sa takisto uvádza, že počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať látky znečisťujúce ovzdušie, odpadové vody či iné druhy odpadov.

Zároveň sa však v zámere konštatuje, že počas výstavby bude najvýznamnejší vplyv predstavovať dočasné znečistenie vôd Klčovského potoka zákalotvornými látkami pri realizácii prác v koryte toku.

Relatívne najväčšie riziko predstavuje únik ropných látok zo stavebných mechanizmov pri havárii alebo poruche, konštatuje zámer.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Odpadová voda môže byť využitá ako zdroj energie, ale aj na iné dôležité účely.