Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Nová vodná nádrž na Donovaloch? Poznáme podrobnosti

O osude VN Ploštiny ešte nie je rozhodnuté. Čo však predkladá zámer?

Nová vodná nádrž na Donovaloch? Poznáme podrobnosti

Plánovaná lokalita VN Ploštiny / Foto: Zámer (Enviroportál)

Na Donovaloch pravdepodobne pribudne nová vodná nádrž. Aktuálne je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to zo zámeru a rozhodnutia, ktoré sú zverejnené na stránke Enviroportál (odkaz na všetky dokumenty nájdete na konci článku).

Záujmové územie leží v chránenej vodohospodárskej oblasti Nízke Tatry – západ, čo je vodárensky veľmi významná oblasť akumulácie podzemných vôd medzi Donovalmi a Dolným Jelencom.

Vodná nádrž má slúžiť na akumuláciu vody na zasnežovanie, predovšetkým na začiatku zimnej sezóny, keďže priamy odber z potoka Korytnica nepostačuje pokryť potrebu na zasnežovanie zjazdoviek na Novej Holi.

Vybudovanie vodnej nádrže má taktiež umožniť jej využitie ako zdroj vody pri hasení lesných porastov vrtuľníkmi.

V zámere sa počíta s dvoma variantmi. Prvým je VN Ploštiny so zdrojom vody z toku Korytnica a druhým je VN Ploštiny s kombinovaným zdrojom vody (potok Korytnica a záchyt povrchového odtoku).

Termín začatia výstavby nie je v zámere určený, ale doba výstavby by mala trvať minimálne rok a maximálne 18 mesiacov.

Viac ako 50-tisíc metrov kubických vody ročne

Vodná nádrž bude vybudovaná na trávnatej lokalite Ploštiny vo výške 1185 metrov nad morom.

Podľa zámeru by zemná sypaná hrádza s hydroizolačnou fóliou a ochrannou štrkovou vrstvou na návodnej strane umožnila akumulovať 53 000 metrov kubických vody počas celého roka.

Súčasťou bude čerpacia stanica s technológiou filtrovania a tromi čerpadlami, ale aj odkalovacie potrubie s vyústením do novej priekopy vedľa prístupovej cesty a cestnými priepustmi do štyroch vyústení.

V zámere je uvedené, že materiál na vybudovanie telesa hrádze sa získa na mieste odkopávkami dna, ale aj dovozom štrkopiesku či triedením kameniva.

Geologický prieskum stavbu odporučil

Zámer však nepredpokladá osobitné nároky na surovinové zdroje. „Pri oboch variantoch sa objem výkopov rovná objemu násypov, a preto si výstavba hrádzí nevyžiada osobitné materiálové vstupy okrem stavebných materiálov na výstavbu objektu ČS, sedimentačných nádrží a ostatných stavebných objektov, ktoré budú na stavenisko dopravené,“ konštatuje sa v dokumente.

Zároveň je v zámere uvedené, že výstavba VN bola predmetom hydrogeologického posúdenia Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou v roku 2007.

Na základe analýzy zámeru spracovateľ posudku odporučil realizáciu podrobného inžinierskogeologického prieskumu, ktorým budú definitívne spresnené geologické a hydrogeologické pomery. Plánované stavenisko však bolo posúdené ako stredne stabilné.

V roku 2018 bol podľa zámeru vypracovaný podrobný inžinierskogeologický posudok, podľa ktorého je lokalita vhodná na vybudovanie navrhovanej vodnej nádrže.

VN bude mať vplyv na biotopy

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.