Macro Components
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Meranie spotreby vody bude stále viac smart, zhodujú sa analytici

Hodnota globálneho trhu s inteligentným meraním vody sa má do roku 2030 zdvojnásobiť.

Meranie spotreby vody bude stále viac smart, zhodujú sa analytici

Globálny trh s inteligentným meraním vody má do niekoľkých rokov výrazne porásť. Vyplýva to z nedávnej analýzy Allied Market Research, v ktorej analytici pripomínajú, že rast digitalizácie tohto segmentu zároveň prispeje k celkovému rozvoju digitalizácie vodárenského sektora.

Inteligentné meranie vody je vylepšená elektronická aplikácia navrhnutá tak, aby umožnila vodárenským spoločnostiam automaticky zhromažďovať údaje o spotrebe, zlepšovať efektivitu, eliminovať manuálne odčítanie meračov a šetriť náklady.

Inteligentný systém merania vody sa navyše spolieha na bezdrôtovú komunikačnú technológiu, čo umožňuje vzdialené monitorovanie a údržbu infraštruktúry prostredníctvom detekcie únikov.  

Ďalšou výhodou je fakt, že inteligentné merače umožňujú šetriť vodou v domácnosti, keďže monitorujú jej využitie. Smart vodomery umožňujú vodárenskej spoločnosti na diaľku monitorovať spotrebu vody. Spoločnosť si tak môže všimnúť výkyvy v spotrebe vody a vydať varovanie, čo, samozrejme, pomáha obmedziť plytvanie vodou.

Inteligentné vodomery takisto ponúkajú presnejšie údaje ako štandardné vodomery. Ide teda o hospodárne aj spoľahlivé riešenie. Netreba tiež zabudnúť na to, že nárast potreby digitalizácie vo vodárenskom priemysle je príležitosťou pre celkový rast trhu.

Aké sú prekážky rozvoja trhu?

Analytici očakávajú, že podiel trhu s inteligentným meraním vody bude počas prognózovaného obdobia svedkom výrazného rastu v dôsledku zvýšenia potreby presnosti riešenia fakturácie vody. Rast trhu navyše poháňal rast v oblasti verejných služieb zameraných na znižovanie objemu nefakturovanej vody.

Existujú však aj faktory, ktoré spomaľujú rast trhu. Podľa analytikov sem patrí napríklad nedostatok vládnych iniciatív. Na druhej strane však očakávajú, že prudký nárast digitalizácie operácií vo vodárenskom priemysle poskytne počas prognózovaného obdobia lukratívne príležitosti pre rast trhu so smart meračmi.

Vypuknutie pandémie nesmierne ovplyvnilo tempo rastu trhu, pričom analytici odhadujú, že trh bude do konca roka 2021 svedkom relatívne pomalého rastu v dôsledku nedostatku vládnych nariadení alebo iniciatív na celom svete. Trh bol primárne zasiahnutý niekoľkými prekážkami, ktoré vznikli počas pandémie COVID-19 v stavebnom priemysle, vrátane dostupnosti surovín, kvalifikovanej pracovnej sily a bezpečnostných opatrení, dodávok, zmluvných záväzkov a oneskorení alebo zrušení projektov. V dôsledku toho sa znížil dopyt po inteligentných vodomeroch.

Analytici očakávajú prudký rast

Globálny trh s inteligentným meraním vody dosahoval v roku 2020 hodnotu 4,91 miliardy dolárov (približne 4,2 miliardy eur, pozn. redakcie) a predpokladá sa, že do roku 2030 dosiahne objem 9,73 miliardy USD (približne 8,4 miliardy eur) pri zloženej ročnej miere rastu na úrovni 7,5 %. Znamená to teda, že v priebehu jednej dekády by sa hodnota tohto trhu mala približne zdvojnásobiť.

Analytici rozdelili globálny trh s inteligentným meraním vody podľa typu, technológie, komponentu, aplikácie a regiónu. Na základe typu meradla je trh rozdelený na elektromagnetické, ultrazvukové a mechanické merače.

Pokiaľ ide o príjmy, segment ultrazvukových meračov v roku 2020 dominoval trhu a očakáva sa, že počas prognózovaného obdobia bude nasledovať rovnaký trend, pričom do roku 2030 by mal dosiahnuť zloženú ročnú mieru rastu na úrovni 7,1 %. Analytici však zároveň zdôrazňujú, že segment elektromagnetických meračov porastie do roku 2030 najvyššou zloženou ročnou mierou rastu (9,5 %). 


Mohlo by vás zaujímať

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Smernica o dusičnanoch umožňuje členským štátom vymedziť v rámci svojho územia konkrétne zraniteľné oblasti. V porovnaní s rokom 2017 sa ich počet mierne zvýšil. Niektoré obce ubudli.

Poslanci schválili zákon o vodovodoch a kanalizáciách. Aj s pozmeňujúcim návrhom

Poslanci schválili zákon o vodovodoch a kanalizáciách. Aj s pozmeňujúcim návrhom

Vlastníci verejných vodovodov a kanalizácií budú musieť po novom vytvárať účelovú finančnú rezervu na obnovu sietí. Vodárenským spoločnostiam a obciam však pribudnú aj iné povinnosti.

Ako je na tom Rudno po ničivej povodni? Obyvateľom má pomoc poskytnúť štát

Ako je na tom Rudno po ničivej povodni? Obyvateľom má pomoc poskytnúť štát

Zo štátneho rozpočtu by mali obyvatelia obce získať viac ako 250-tisíc eur.