Jedna investícia, dva spôsoby rádiového odpočtu | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Jedna investícia, dva spôsoby rádiového odpočtu

Nový produkt spoločnosti Softlink, s.r.o., ktorú na slovenskom trhu zastupuje Macro Components, s.r.o., prináša do problematiky diaľkových odpočtov novú kvalitu a nové možnosti.

vodomery

Foto: Depositphotos

  • Servisné témy |  13.09.2021 |  Marián Doležálek / PR Macro Components

Softlink, ako jedna z vedúcich spoločností v danej oblasti, prišla s ideovým návrhom zariadenia, ktoré zákazníkovi umožní používať súčasne odpočet rádiom v teréne cez mobilnú aplikáciu a zároveň je možná integrácia týchto meraných miest do pevnej rádiovej siete NB IoT.

Zariadenie je možné charakterizovať ako konvertor signálu wMBus/NB IoT.

Základný popis

Zariadenie je rádiovým prijímačom/vysielačom, ktorý na jednej strane prijíma údaje z odberného miesta, ktoré je vybavené rádiovým prenosom s protokolom wMbus OMS a následne konvertuje prijaté dáta do prenosového pásma NB IoT, ktoré je použité pre prenos dát na veľkú vzdialenosť.

Konvertor prenáša dáta o spotrebe i získané alarmové hlásenia. 

Z hľadiska rádiových protokolov , na strane príjmu, zariadenie je dostupné v 2 variantoch, jeden pre štandardný protokol OMS WmBus8688 alebo ako verzia pre vodomery iPerl výrobca SENSUS.

Spôsob práce

Vodomer s rádiom wMbus868 vysiela dáta s fixnou periódou, napríklad 15 sekúnd, čo je dané normatívne pre tento protokol.

V povolených „oknách“ konvertor prijíma dáta z odberných miest, zaznamená dáta do svojej pamäti, len z tých odberných miest, ktoré má predefinované ako „svoje“. Ostatné merače, aj keď sú v dosahu, ignoruje.

Následný prenos na diaľku je možný v dvoch režimoch – jeden tzv. „log-in“, dáta zostávajú po príjme v pamäti konvertora a na server sú zasielané v určených intervaloch , ako hromadný prenos. Druhý režim je režim on-line, kedy dáta po príjme ihneď odchádzajú na server.

Jedno zariadenie je určené pre príjem dát z 20 meraných bodov, pre oba typy konvertorov, pre komunikáciu wMbus868 OMS aj pre vodomery iPerl 433, iPerl 868.

Spôsob použitia

Konvertor signálu sa umiestňuje na miesta, kde je kvalitný dosah signálu NB IoT, mimo vodovodnej šachty alebo nanajvýš pod poklop v šachte.

Je známe, že sila signálu NB IoT z hĺbky viac ako 1 m spod zeme je nedostatočná, takýto vodomer nie je možné sledovať cez NB IoT sieť priamo. V prípade použitia v bytovej, priemyselnej sfére, ideálnym miestom pre inštaláciu je stred budovy, stred areálu. 

Konvertor na strane wMbus868 je schopný zachytiť prenosy z meračov do vzdialenosti 300 m, pri vodomeroch v hlbokých šachtách do 100 m.

Foto: Macro Components

Základné technické parametre

- batériovo napájaný, líthiová batéria 3,6V, 13Ah

- životnosť batérie pri prenosoch v NB IoT každých 6 hodín minimálne 6 rokov

- prevádzková teplota -20+40 C

- krytie IP65, na požiadanie IP68

- režim log-in alebo on-line prenos

- konfigurovateľné parametre, konfigurácia na diaľku cez NB IoT alebo IRDA rozhranie

Výhody konvertora signálu wMbus/NB IoT

Podstatne zvyšuje úspešnosť prenosov pri diaľkových odpočtoch vodomerov v sieti NB IoT z ťažko dostupných miest. Častokrát je použitie konvertora jedinou alternatívou , ak je potrebný on-line monitoring vodomerov v sieti NB IoT z hlbokej šachty.

Je zárukou „nezmarenej investície“, pokiaľ sa v vodárenská spoločnosť rozhoduje medzi pochôdzkovým odpočtom rádiom a pevnou sieťou, pretože poskytuje dodatočnú možnosť vybaviť lokality, pôvodne odčítané pochôdzkou s rádiom v teréne, prenosom on-line.

Dočasné použitie konvertora na odberných miestach, kde má vodárenská spoločnosť podozrenie na defraudáciu.

Zálohuje systém zberu dát u významných odberných miest, hlavne priemyselných vodomerov.

V prípade neúspechu prenosu cez NB IoT umožní zber dát cez mobilné zariadenie, z terénu, bez nutnosti vstupu do šachty.

Výrazne šetrí prevádzkové náklady vodárenským spoločnostiam, dodávateľom energií, cez jednu SIM kartu sú prenášané dáta z viac odberných miest, z rôznych typov energií, ako bolo spomenuté prevodník obslúži až 20 koncových bodov .

Príklady použitia

Integrácia vodomeru, ktorý je v hlbokej šachte do siete NB IoT, ak je vodomer viac ako jeden meter od povrchu zeme. Hromadný zber dát v pevnej sieti cez jednu SIM kartu, prenos dát z 20 odberných miest za jeden poplatok operátorovi.

Spôsob vhodný pre vodárenské spoločnosti, pre všetkých dodávateľov energií, rovnako aj pre bytovú sféru, priemyselné areály.

V prípade bytových jednotiek, priemyselných areálov, meranie energií – teplo, voda, elektrika, plyn, konvertor je voliteľná nadstavba nad pochôdzkovým odpočtom.

Zariadenie zvyšuje komfort pri zbere dát, posúva nový alebo existujúci projekt na technologicky vyššiu úroveň, pri zachovaní efektívnych prevádzkových nákladov.

Prevádzka prevodníka nemá zásadný vplyv na prevádzkové náklady, poplatky za jednu SIM kartu pre NB IoT sa pohybujú do 20 eur za rok. V niektorých prípadoch môže znamenať dokonca úsporu, voči nákladom na odpočtárov.

V súčasnosti, keďže bol prijatý zákon o povinnom informovaní obyvateľov o ich spotrebe, pravidelne, raz mesačne, prevodník je ideálnym riešením pre tento prípad.

Veľkou výhodou prevodník je monitoring alarmových stavov. Žiadna iná metóda diaľkových odpočtov monitoring anomálií v reálnom čase neumožňuje, jedine on-line prenosy.

Vodomery, merače a rádiové technológie, pre ktoré je prevodník určený

Prevodník je určený pre všetky predávané vodomery na slovenskom trhu.

Menovite Axioma /wMBus 868 OMS protokol/, Elster/ Merlin/, Kamstrup/ MultiCalc 21/, Sensus /iPerl pásmo 433MHz i 868MHz/, vodomery Sensus/CompactRF, PulseRF/, vodomer Diehl /Izar/, Itron /Cyble5/.

Ľubovoľný vodomer s externým rádiovým modulom s protokolom wMbus OMS. Externé rádiové moduly môžu byť od rôznych výrobcov, tzv. výrobky tretej strany.

Všeobecne, prevodník dokáže komunikovať so všetkými meračmi, vybavenými buď so samostatnými externými rádiovými modulmi, alebo s integrovanou rádiovou komunikáciu, ktoré dodržiavajú protokol wMBUS868 OMS / Open Metering Standart/.

Je možné integrovať do siete NB IoT týmto spôsobom aj merače tepla, bytové vodomery, merače elektriny, plynu, ich rôznu kombináciu v jednej lokálnej sieti.

Skúsenosti z praxe

Macro Components, s.r.o. zaradilo konvertor signálu do svojej aplikácie s názvom WnetAMR, ktorý predstavuje komplexný webový portál pre riešenie odpočtov energií.

Zariadenie, konvertor signálu, je v testovaní, prebieha pilotný projekt, v jednej z vodárenských spoločností, v trvaní viac ako tri mesiace. Prevodník je nastavený na prenos 2-krát za deň, získavame údaje o spotrebe a alarmové hlásenia.

Je inštalovaný na stĺpe verejného osvetlenia, vodomery sú umiestnené v šachtách, vzdialenosť konvertor - šachta okolo 100m, sú snímané 2 vodomery.

Za tri mesiace prevádzky sme nezaznamenali jediný výpadok prenosu, zariadenie spĺňa vysoký kvalitatívny štandard.

Aplikácia WnetAMR spracúva aj alarmové stavy, má zabudované funkcie pre informovanie o havárii, alarmových hláseniach na predvolené kontakty.

V Českej republike je možné nájsť viacero reálnych nasadení v praxi v bytovej sfére, v priemyselných areáloch i vodárenstve.

Marián Doležálek

Produkt manažér, Macro Components, s.r.o.

marian.dolezalek@macro.sk


O spoločnosti Macro Components, s.r.o.

Spoločnosť Macro Components, s.r.o., vznikla v roku 1992, oblasť podnikania - divízia distribútor elektronických komponentov. V roku 2005 vznikla divízia pre dodávku, nasadenie a systémovú integráciu technológií pre odpočty energií.

Spoločnosť poskytuje komplexné riešenie problematiky odpočtov energií a riešenie únikov vody. Naše vlastné SW aplikácie pokrývajú všetky spôsoby zberu údajov - manuálny zápis, zber rádiom v terénne, prenos dát pevnou rádiovou cestou, ich kombinácia v jednom projekte.

Pre mobilné odpočty máme skúsenosti, reálne integrované protokoly - štandard wMbus868 OMS, vlastné, proprietárne rádiové technológie výrobcov meračov SENSUS/ iPERL , PulseRF, CompactRF , Scout, ELSTER /Merlin, Wavenis , DIEHL /Izar, ITRON / Cyble5, KAMSTRUP/MultiCal .

Pre pevné siete v aplikáciách používané protokoly wMbus 169, Wavenis , LoRa, Sigfox, NB IoT. Realizovaná integrácia dát do informačných systémov SAP, Empirica, is-USYS.net, ORTEX.

Okrem vody, kde sme vo fáze realizácie hromadného nasadenie technológií, sme nasadzovali pilotné projekty pre plynárenské spoločnosti SPP-D, a.s. , RWE, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. V oblasti smart metering si udržiavame vedúcu pozíciu na trhu.

V súčasnosti Macro Components, s.r.o. poskytuje riešenie pre odpočet 400 000 meračov vody, plynu, prenik na trh ČR, realizovaný projekt pre odpočet 10 000 vodomerov pochôdzkou.


O spoločnosti Softlink, s.r.o.

Spoločnosť Softlink, s,r,o, Česká Republika, vznikla v roku 1993. Od roku 2004 sa intenzívne venuje oblasti merania energií. Má vlastnú Sw platformu, vlastný vývoj rádiových modemov pre technológie wMbus, Sigfox, NB IoT.

Realizované projekty v oblasti vodárenstva, mestá Cheb, Mariánske Lázne, Františkove Lázne, Hradec Králové, Sokolov, hlavne Pražské vodárne a kanalizace, a.s. Praha.

Moduly s technológiou wMbus169 dlhodobo reálne otestované v praxi, skúsenosti s návrhom optimalizácie energetickej náročnosti rádiových modulov, garantuje dlhú životnosť batérie, príklad vodárenská spoločnosť Sokolov, výmena batérie po šiestich rokoch prevádzky.

V oblasti nových technológií IoT, vyrába, dodáva kvalitné, profesionálne moduly pre snímanie impulzov, protokol Sigfox, NB IoT a spomínané konvertory signálu do siete NB IoT.


PR článok spoločnosti Macro Components, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vodohospodári plánujú na Svetový deň vody vyčistiť od odpadu 13 lokalít

Vodohospodári plánujú na Svetový deň vody vyčistiť od odpadu 13 lokalít

Veľké čistiace akcie sa rozbehnú v utorok 22. marca v ranných hodinách.

Chcete si vybudovať vlastnú studňu? Nezabudnite na štyri hlavné kroky

Chcete si vybudovať vlastnú studňu? Nezabudnite na štyri hlavné kroky

Pamätajte na to, že aj vlastná studňa potrebuje povolenia.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch.