Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

LVS vlani dosiahla rekordnú výšku výnosov za odkanalizovanie

Odkanalizovanie malo na celkových výnosoch štyridsaťtripercentný podiel.

LVS vlani dosiahla rekordnú výšku výnosov za odkanalizovanie

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) vlani výrazne investovala, hospodárila však stratovo. Výnosy za odkanalizovanie pritom dosiahli rekordnú výšku. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2019, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Vlastníkmi spoločnosti sú mestá a obce, pričom najväčší podiel na základnom imaní má mesto Liptovský Mikuláš (44 %), za ktorým nasleduje Liptovský Hrádok (11 %). Vlastné akcie predstavujú 1,5 %.

Vlani LVS zásobovala 67 914 obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 94 % z celkového počtu obyvateľov. Ďalej podnik prevádzkoval 19 vodovodov, pričom vodovodná sieť dosahovala 519 kilometrov.

Zamestnanci spoločnosti celkovo odstránili 165 porúch, z toho 152 na vodovodnej sieti a 13 na vodovodných prípojkách.

Vysoké straty vody

Voda určená k realizácii dosahovala objem 4 390 000 litrov kubických, avšak voda fakturovaná mala o viac ako 1,1 milióna litrov kubických nižší objem.

V medziročnom porovnaní dokonca narástla o 61-tisíc metrov kubických a dosiahla najvyššie hodnoty od roku 2011.

Vodárenská spoločnosť pritom pripomína, že poruchy súvisia najmä s nedostatkom investičných prostriedkov na výmenu starej vodovodnej siete, čo je aj jedným z hlavných faktorov vysokých strát vody v sieti.

Vlani narástla cena stočného

LVS vlani celkovo odkanalizovala 56 925 obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 78,8 % z celkového počtu. V medziročnom porovnaní ide len o mierny pokles.

Dĺžka kanalizačnej siete predstavovala viac ako 327 kilometrov. Podnik tiež prevádzkoval 30 čerpacích staníc a desať čistiarní odpadových vôd.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Množstvo čistenej odpadovej vody medziročne narástlo takmer o 887-tisíc metrov kubických, pričom vyšší bol aj objem odkanalizovanej vody, a to o 97-tisíc metrov kubických.

Podnik vyčistil viac ako 14 miliónov metrov kubických odpadovej vody a odkanalizoval takmer 4,4 milióna metrov kubických.

Vlani tiež došlo k nárastu ceny stočného, ktorá sa dostala na hodnotu 1,4374 eur s DPH za meter kubický odpadovej vody.

LVS argumentuje zmenou ekonomických parametrov, pričom podnik mal podľa platnej metodiky potrebu na nárast ceny o skoro 15 %, ale akceptoval len nárast v najnutnejšej výške, teda deväť percent.

Investície za takmer 1,8 milióna eur

Liptovská vodárenská spoločnosť takisto výrazne investovala. Najväčšou investičnou akciou bola komplexná rekonštrukcia technológie vrátane stavebných úprav vyhnívacej nádrže v čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši.

Koncom roka dostala LVS rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o získaní nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník v hodnote 738-tisíc eur.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Odpadová voda môže byť využitá ako zdroj energie, ale aj na iné dôležité účely.