Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

Nenávratný finančný príspevok dosahuje sumu vyššiu ako 738-tisíc eur.

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Liptovská vodárenská spoločnosť nedávno dostala rozhodnutie, že jej bol schválený nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu vodárenského objektu v Bobrovníku. Denník Voda-portal.sk o tom informovala referentka komunikácie LVS Eva Petranová.

 „Koncom roka sa vo firmách bilancuje, čo sa podarilo zrealizovať a plánujú sa investičné akcie na budúci rok. Preto nás veľmi potešilo, keď sme v decembri dostali rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa Liptovská vodárenská spoločnosť nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník,“ informoval Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

Zároveň pripomína, že realizáciu projektu spoločnosť zaradila medzi investičné akcie v roku 2020. LVS na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu zareagovala už vlani, kedy aj poslala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP.

„Z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili. Tento rok poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil preto našu žiadosť a dostali sme rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku,“ dodal M. Géci.

Vybudujú aj novú čerpaciu stanicu

Cieľom projektu „Bobrovník – Rekonštrukcia prívodu a čerpacej stanice, rozšírenie akumulácie“ je zabezpečenie zvýšeného podielu zásobovanosti obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy, Vlašky) pitnou vodou z verejného vodovodu.

Tento zámer sa má uskutočniť prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1 998 m. Takisto dôjde k rozšírenej akumulácii vody vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 kubických metrov.

https://www.inisoft.sk/

„Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa pretlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou,“ vysvetľuje M. Géci.

Zároveň dodáva, že akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky pokryje aj požadovaný objem požiarnej vody a zaistí zásobu vody v prípade poruchy.

Projekt prinesie viacero benefitov

Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody má podľa jeho slov zaručiť požiadavky jej zdravotnej nezávadnosti v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

„Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obce Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ LVS.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Podnik získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020, v rámci prioritnej osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

TVK vlani zdvojnásobili zisk. Väčšina poputuje do fondu na obnovu a rozvoj

TVK vlani zdvojnásobili zisk. Väčšina poputuje do fondu na obnovu a rozvoj

Narástli im však aj dlhodobé a krátkodobé záväzky.

Pesticídy v studniach v okolí Istrochemu aj stonásobne prekračujú limity, tvrdí strana Spolu

Pesticídy v studniach v okolí Istrochemu aj stonásobne prekračujú limity, tvrdí strana Spolu

Strana pritom upozorňuje, že môže ísť o nebezpečné karcinogény.

Európski audítori si posvietia na to, či je využívanie vody v poľnohospodárstve udržateľné

Európski audítori si posvietia na to, či je využívanie vody v poľnohospodárstve udržateľné

Spoločná poľnohospodárska politika totiž priamo ovplyvňuje kvalitu aj kvantitu vôd. Komisia pritom nedávno zistila, že má určité medzery.