Macro Components
INNOGY
INECS

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

Nenávratný finančný príspevok dosahuje sumu vyššiu ako 738-tisíc eur.

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Liptovská vodárenská spoločnosť nedávno dostala rozhodnutie, že jej bol schválený nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu vodárenského objektu v Bobrovníku. Denník Voda-portal.sk o tom informovala referentka komunikácie LVS Eva Petranová.

 „Koncom roka sa vo firmách bilancuje, čo sa podarilo zrealizovať a plánujú sa investičné akcie na budúci rok. Preto nás veľmi potešilo, keď sme v decembri dostali rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa Liptovská vodárenská spoločnosť nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník,“ informoval Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

Zároveň pripomína, že realizáciu projektu spoločnosť zaradila medzi investičné akcie v roku 2020. LVS na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu zareagovala už vlani, kedy aj poslala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP.

„Z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili. Tento rok poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil preto našu žiadosť a dostali sme rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku,“ dodal M. Géci.

Vybudujú aj novú čerpaciu stanicu

Cieľom projektu „Bobrovník – Rekonštrukcia prívodu a čerpacej stanice, rozšírenie akumulácie“ je zabezpečenie zvýšeného podielu zásobovanosti obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy, Vlašky) pitnou vodou z verejného vodovodu.

Tento zámer sa má uskutočniť prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1 998 m. Takisto dôjde k rozšírenej akumulácii vody vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 kubických metrov.

Kandidáti OKS na SaS

„Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa pretlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou,“ vysvetľuje M. Géci.

Zároveň dodáva, že akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky pokryje aj požadovaný objem požiarnej vody a zaistí zásobu vody v prípade poruchy.

Projekt prinesie viacero benefitov

Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody má podľa jeho slov zaručiť požiadavky jej zdravotnej nezávadnosti v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

„Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obce Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ LVS.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Podnik získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020, v rámci prioritnej osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

Ak krajiny neprijmú adaptačné opatrenia, extrémnych udalostí bude pribúdať, tvrdí Európska environmentálna agentúra.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

Má ísť o efektívne riešenie, ktoré reaguje na problémy bežných postupov odstraňovania patogénov v potrubiach.