Macro Components
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

Nenávratný finančný príspevok dosahuje sumu vyššiu ako 738-tisíc eur.

Z eurofondov zrekonštruujú liptovskí vodári objekt v Bobrovníku

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Liptovská vodárenská spoločnosť nedávno dostala rozhodnutie, že jej bol schválený nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu vodárenského objektu v Bobrovníku. Denník Voda-portal.sk o tom informovala referentka komunikácie LVS Eva Petranová.

 „Koncom roka sa vo firmách bilancuje, čo sa podarilo zrealizovať a plánujú sa investičné akcie na budúci rok. Preto nás veľmi potešilo, keď sme v decembri dostali rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, vďaka ktorému získa Liptovská vodárenská spoločnosť nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt rekonštrukcie prívodu a čerpacej stanice a rozšírenie akumulácie v obci Bobrovník,“ informoval Matej Géci, generálny riaditeľ LVS.

Zároveň pripomína, že realizáciu projektu spoločnosť zaradila medzi investičné akcie v roku 2020. LVS na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu zareagovala už vlani, kedy aj poslala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROP.

„Z dôvodu vyčerpaných finančných prostriedkov našu žiadosť neschválili. Tento rok poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, prehodnotil preto našu žiadosť a dostali sme rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku,“ dodal M. Géci.

Vybudujú aj novú čerpaciu stanicu

Cieľom projektu „Bobrovník – Rekonštrukcia prívodu a čerpacej stanice, rozšírenie akumulácie“ je zabezpečenie zvýšeného podielu zásobovanosti obyvateľstva obcí Bobrovník a Vlachy (časti Krmeš, Vlachy, Vlašky) pitnou vodou z verejného vodovodu.

Tento zámer sa má uskutočniť prostredníctvom rekonštrukcie jestvujúceho prívodného potrubia z čerpacej stanice Vlašky do vodojemu Bobrovník s dĺžkou 1 998 m. Takisto dôjde k rozšírenej akumulácii vody vybudovaním novej čerpacej stanice Vlašky s akumulačným objemom 100 kubických metrov.

https://www.inisoft.sk/

„Realizácia projektu umožní zabezpečiť plynulú a prevádzkovo spoľahlivú dodávku pitnej vody aj v čase jej maximálnych odberov. Zabezpečí sa pretlak vo vodovodnej sieti v súlade platnou legislatívou,“ vysvetľuje M. Géci.

Zároveň dodáva, že akumulačný objem v čerpacej stanici Vlašky pokryje aj požadovaný objem požiarnej vody a zaistí zásobu vody v prípade poruchy.

Projekt prinesie viacero benefitov

Inštalované zariadenie pre hygienické zabezpečenie vody má podľa jeho slov zaručiť požiadavky jej zdravotnej nezávadnosti v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

„Realizácia projektu pomôže k udržateľnému rozvoju obce Bobrovník a Vlachy z pohľadu zabezpečenia služieb aj v oblasti cestovného ruchu,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ LVS.

ČOV Liptovský Mikuláš / Foto: LVS, a. s.

Podnik získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020, v rámci prioritnej osi „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.