Eversheds Sutherland
INNOGY
INISOFT

Košická župa chce zadržať vodu v krajine, pripravila akčný plán

Na jeho realizáciu je vyčlenených 166-tisíc eur. Akčný plán je súčasťou širšieho programu obnovy krajiny, ktorého cieľom je do 10 rokov výrazne zvýšiť zásoby vodných zdrojov v kraji.

Košická župa chce zadržať vodu v krajine, pripravila akčný plán

Foto: Pixabay

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok (25.2.) schválilo Akčný plán programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019.

Na jeho realizáciu je v krajskom rozpočte vyčlenených 100-tisíc eur, zvyšných 66-tisíc eur je financovaných cez eurofondy so zameraním na adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a návrhy adaptačných opatrení.

Na samotný pilotný projekt realizácie revitalizačných opatrení na pozemku vo vlastníctve KSK má však ísť len 44-tisíc eur, zvyšok prostriedkov poputuje na analýzu údajov, vytvorenie strategických dokumentov, manuálu a na propagáciu.

Župa oznámila aj budúce vytvorenie funkcie koordinátora programu obnovy krajiny na Úrade KSK, ako aj vymenovanie krajského ochrancu vôd predsedom KSK. Sľúbená je aj podpora zriadenia „vodných rád“ pre prirodzené regióny a povodia.

Akčný plán tak má reagovať na doterajší sektorový „centralistický“ prístup k starostlivosti o krajinu, ktorý zvyšoval riziká zhoršovania stavu vo viacerých oblastiach.

Cieľom je zadržiavať zrážkovú vodu

Akčný plán tak má byť odrazovým mostíkom pre úspešné zvládnutie Programu obnovy krajiny, ktorý KSK prijal už v októbri minulého roku.

„Program obnovy krajiny Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo s vedomím spoločenskej zodpovednosti za ochranu a obnovu územia Košického kraja a vychádza z dôkladného poznania medzinárodných trendov a z aktuálnych požiadaviek EÚ na integrovaný prístup obhospodarovania krajiny,“ konštatuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Víziou Programu obnovy krajiny Košického kraja je zvýšenie ekologickej hodnoty krajiny tým, že bude viac diverzifikovaná, obohatená o ekostabilizačné krajinné prvky, ako sú napríklad remízky, stromoradia, zeleň, ale aj o vodozádržné prvky, ktoré prispejú z zadržaniu povrchovo odtekajúcej dažďovej vody.

„Cieľom je, aby obyvatelia Košického kraja pod vedením miestnej a regionálnej samosprávy Košického kraja prevzali určitú mieru zodpovednosti za spravovanie svojho intravilánu a extravilánu obce a aby zrealizovali opatrenia na svojom území, ktoré prispejú k zvýšeniu biodiverzity, k zvýšeniu ekologickej stability územia, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti a to predovšetkým zvýšením vodozádržnej schopnosti krajiny – výsadbou zelene, stromoradí, remízok a zadržiavaním zrážkovej vody a podobne,“ vysvetľuje Trnka.

Ďalším cieľom má byť zvýšenie ochrany obyvateľov a ich majetkov pred zmenou klímy, ktorá sa prejavuje čoraz častejšími náhlymi a extrémnymi zmenami počasia.

Obnova mokradí aj revitalizácia vodných tokov

Cieľom adaptačných opatrení je tiež zvýšiť zastúpenie zelene v krajine a v intravilánoch obcí. KSK chce staviť predovšetkým na stromoradia, prícestnú zeleň, remízky, vetrolamy, stromy a kry vo voľnej prírode či zvýšenie zastúpenia zelene v obciach.

Ďalším cieľom je revitalizácia vodných tokov a hydro-melioračných kanálov, ktoré prevažne plnili účel odvádzania prebytočných vôd, ale aj obnova mokradí, teda revitalizácia územia, kde sa vyskytovali.

Akčný plán je zameraný aj na zvýšenie vodozádržnej schopnosti lesov tým, že budú využívané prírode blízke obnovné postupy a druhové zastúpenie lesných drevín bude brať v úvahu zmeny klímy.

Zvýšiť vodozádržnú schopnosť chce však KSK aj v samotných intravilánoch obcí, kde plánuje zadržať zrážkovú vodu, prípadne realizovať opatrenia, ktoré zvýšia vsakovanie zrážkovej povrchovo odtekajúcej vody.

Program prinesie aj konkurenčnú výhodu

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Znečistenie vôd priemyslom v Európe klesá, výzvou sú však nepriame emisie

Znečistenie vôd priemyslom v Európe klesá, výzvou sú však nepriame emisie

Zatiaľ čo priame emisie zaznamenali pokles, nepriame emisie vytvárajú tlak na komunálne čistiarne odpadových vôd po celej Európe. Problémom môžu byť aj menšie prevádzky, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy.

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

Európska komisia identifikovala šesť hlavných problémových oblastí súvisiacich s ohrozovaním kvality životného prostredia liečivami z ČOV, na ktoré by sa mala Únia zamerať.

Trh s odpadovými vodami narastá. Ktoré spoločnosti sú globálnymi lídrami?

Trh s odpadovými vodami narastá. Ktoré spoločnosti sú globálnymi lídrami?

Okrem Veolie je to aj Suez či Xylem. Akým technológiám a prístupom dávajú prednosť?