Komisia: Dusičnany stále znečisťujú vody v EÚ, splnenie cieľov do roku 2027 je neisté | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Komisia: Dusičnany stále znečisťujú vody v EÚ, splnenie cieľov do roku 2027 je neisté

Slovensko pritom nepatrí medzi najproblematickejšiu skupinu členských štátov. Pri vykonávaní smernice však podľa Európskej komisie robíme jednu zásadnú chybu.

Komisia: Dusičnany stále znečisťujú vody v EÚ, splnenie cieľov do roku 2027 je neisté

Foto: Depositphotos

Európske vody sú aj naďalej znečisťované dusičnanmi. Napriek pokroku, ktorý priniesla implementácia smernice o dusičnanoch, sa tento trend v posledných rokoch zlepšuje len veľmi pomaly. Vyplýva to zo správy o vykonávaní smernice o dusičnanoch, ktorú pred niekoľkými dňami zverejnila Európska komisia (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Dusičnany z maštaľného hnoja a minerálne hnojivá sú už desaťročia hlavným zdrojom znečistenia vôd v Európe, pričom približne polovica dusíka obsiahnutého v použitých hnojivách a hnoji sa v Európe stráca v okolitom prostredí. Z ekonomického hľadiska to pre poľnohospodárov predstavuje stratu potenciálnych ziskov vo výške približne 13 až 65 miliárd eur ročne.

Celkové environmentálne náklady na všetky úniky reaktívneho dusíka v Európe sa odhadujú na 70 až 320 miliárd eur ročne, čo je oveľa viac ako náklady na zníženie znečistenia hneď pri zdroji.

Komisia vysvetľuje, že vykonávaním smernice o dusičnanoch sa za posledných 30 rokov obmedzili straty živín z poľnohospodárstva, čo znamená, že bez tejto smernice by boli úrovne znečistenia vody v EÚ podstatne vyššie. Na druhej strane však podľa Komisie prebieha ďalšie zlepšenie od roku 2012 veľmi pomaly.

„Dá sa to obrazne vykladať tak, že nízko visiace ovocie už bolo zozbierané a teraz sú potrebné ďalšie ďalekosiahle opatrenia na zlepšenie pozitívneho trendu,“ zdôrazňuje ďalej.

Smernica o dusičnanoch od členských štátov vyžaduje, aby identifikovali vody zasiahnuté znečistením dusičnanmi a ohrozené znečistením dusičnanmi a aby zároveň označovali pásma ohrozené dusičnanmi.

Členské štáty majú zároveň rozvíjať akčné programy s opatreniami na zníženie znečistenia dusičnanmi a na predchádzanie tomuto znečisteniu. Spomínané opatrenia majú uplatňovať v pásmach ohrozených dusičnanmi alebo na celom území.

Smernicou sa takisto od Komisie vyžaduje, aby každé štyri roky informovala Európsky parlament a Radu o stave vykonávania smernice na základe správ členských štátov.

Bez zmeny prístupu ciele do roku 2027 nedosiahneme

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Sumček čierny sa dostal na európsky zoznam invazívnych druhov, zo slovenského zoznamu vypadol

Ryba v slovenských riekach nemá prirodzeného predátora.

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Vedci predstavujú vylepšenú technológiu získavania pitnej vody z hmly

Výskumníkom sa podarilo zdokonaliť metódu zachytávania vody z hmly tak, že sa voda zároveň čistí od polutantov obsiahnutých v atmosfére.

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Nový filter z pilín odstráni takmer sto percent mikroplastov

Mikroplasty by sa z vody dali odstraňovať pomocou pilín, tvrdia výskumníci. V testoch filter obstál vynikajúco.