Eurokomisia chce dosiahnuť „nulové“ znečistenie vôd, vypracovala aj plán | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VOD - KA 2023
MARIUS PEDERSEN

Eurokomisia chce dosiahnuť „nulové“ znečistenie vôd, vypracovala aj plán

Pomôcť má digitalizácia, dodržiavanie princípu znečisťovateľ platí či zníženie znečisťovania pri zdroji.

Eurokomisia chce dosiahnuť „nulové“ znečistenie vôd, vypracovala aj plán

Foto: Depositphotos

Európska komisia (EK) v stredu (12. apríla) prijala akčný plán EÚ s názvom „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“, ktorý má byť kľúčovým cieľom Európskej zelenej dohody (odkaz na celý akčný plán nájdete na konci článku).

Podľa Komisie obsahuje náčrt integrovanej vízie do roku 2050, teda svet, v ktorom sú úrovne znečisťovania také nízke, že už nepredstavujú hrozbu pre ľudské zdravie ani prírodné ekosystémy, pričom plán zahŕňa aj opis krokov potrebných na dosiahnutie tohto stavu a spája všetky relevantné politiky Únie v snahe riešiť problém znečisťovania a predchádzať mu.

Dôležitou súčasťou majú byť aj digitálne riešenia a preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali aj v realite.

Akčný plán bol formovaný s vyhliadkou do roku 2050, avšak zahŕňa aj čiastkové ciele, ktoré majú znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom.

Cieľom je napríklad (okrem iných oblastí zaoberajúcich sa znečistením ovzdušia či pôdy) zredukovať o 50 % množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov. Ďalším cieľom je znížiť o 30 % množstvo mikroplastov, ktoré sa uvoľňujú do životného prostredia, čím sa má v konečnom dôsledku aj zlepšiť stav vody.

Plán pritom zahŕňa náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení. Patrí sem napríklad preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí, predstavenie hodnotiacej tabuľky ekologickej výkonnosti regiónov na podporu nulového znečisťovania v nich, ako aj napríklad zavedenie takzvaných živých laboratórií so zameraním na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečistenie.

Súčasťou má byť aj konsolidácia vedomostných centier EÚ, ktoré sa zaoberajú nulovým znečistením, a vytvorenie platformy pre zainteresované strany v tejto oblasti, ako aj posilnenie presadzovania predpisov o nulovom znečisťovaní v spolupráci s orgánmi životného prostredia a inými orgánmi.

Komisia si posvieti aj na nové znečisťujúce látky

V oblasti vody sa Komisia zameria na posilnenie vykonávania a modernizáciu platných právnych predpisov. V tomto ohľade využije revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá je plánovaná na budúci rok, aby do nej zahrnula aspekt znižovania znečisťovania, napríklad živinami a novými znečisťujúcimi látkami, ako sú mikroplasty a mikropolutanty vrátane liekov.

Dôležitou súčasťou bude aj aktualizácia zoznamu látok, ktoré sú problematické pre povrchovú a podzemnú vodu, a to s využitím najnovších vedeckých poznatkov.

 
 

Zostáva vám 63% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Plán manažmentu povodňového rizika schválime už čoskoro, sľubuje Budajov rezort

Nedostatky v oblasti manažmentu povodňových rizík nám už dlhšiu dobu vyčíta Európska komisia.

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Čistenie brehov aj návštevy nádrží. Na svetový (týž)deň vody vodohospodári pripravili množstvo aktivít

Svetový deň vody každoročne pripadá na 22. marec. Slovenský vodohospodársky podnik však pre verejnosť pripravil nie deň, ale týždeň sprievodných podujatí na území celého Slovenska.

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Stovky miliónov eur z plánu obnovy sú v ohrození. Poslanci zablokovali kľúčovú reformu

Vládny návrh zákona, ktorý mal reflektovať aj na oblasť ochrany vôd, protipovodňové opatrenia či manažment dažďových vôd, neprešiel do druhého čítania v NR SR o jediný hlas.