Macro Components
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Európska komisia

Štáty by mali začať s analýzou odpadových vôd na SARS-CoV-2 najneskôr do októbra

25.03.2021

Štáty by mali začať s analýzou odpadových vôd na SARS-CoV-2 najneskôr do októbra

Európska komisia odporúča, aby sa v členských štátoch Únie stal monitoring koronavírusu v odpadových vodách bežnou praxou. Poskytne aj finančnú pomoc.

Eurokomisia zhodnotí smernicu o kvalite vôd na kúpanie. Posvieti si na nové výzvy

05.03.2021

Eurokomisia zhodnotí smernicu o kvalite vôd na kúpanie. Posvieti si na nové výzvy

Určité oblasti smernice si budú vyžadovať aktualizáciu. Komisia sa chce napríklad zamerať na látky vzbudzujúce nové obavy, ako sú mikroplasty či farmaceutiká. Posvieti si však aj na iné problémy.

Eurokomisia prijala adaptačnú stratégiu. Posilní financovanie aj zavádzanie opatrení

25.02.2021

Eurokomisia prijala adaptačnú stratégiu. Posilní financovanie aj zavádzanie opatrení

Kľúčovým prvkom stratégie adaptácie na zmenu klímy sú prírode blízke opatrenia. Európska komisia sa zaviazala k ambicióznym plánom.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

03.07.2020

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

17.12.2019

EK: Rámcová smernica plní svoj účel, neoslabíme ju

Proces prehodnocovania sa skončil. EK dospela k záveru, že smernica plní svoj účel. Zároveň však identifikovala hlavné medzery, ktoré sú dôvodom nenapĺňania stanovených cieľov.

Komisia stanovila požiadavky na použitie recyklovanej vody v poľnohospodárstve. Chce zmierniť sucho

10.12.2019

Komisia stanovila požiadavky na použitie recyklovanej vody v poľnohospodárstve. Chce zmierniť sucho

Cieľom novej regulácie je zmierniť nedostatok vody, ktorým trpia alebo v budúcnosti môžu trpieť štáty EÚ v súvislosti s prispôsobovaním sa zmene klímy. Legislatíva zabezpečí, aby vyčistené odpadové vody určené na poľnohospodárske zavlažovanie boli bezpečné pre občanov aj životné prostredie.

Slovensko nedodržiava veľa cieľov európskych smerníc, tvrdí EK

16.04.2019

Slovensko nedodržiava veľa cieľov európskych smerníc, tvrdí EK

Najväčšie nedostatky vidí v zabezpečení dobrého ekologického stavu povrchových vôd a v dodržiavaní cieľov smernice o komunálnych odpadových vodách. Problémom je opäť nedostatočné investovanie do infraštruktúrnych projektov.

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

20.03.2019

Liečivá z ČOV ohrozujú životné prostredie, Európska komisia vyzvala na prijatie opatrení

Európska komisia identifikovala šesť hlavných problémových oblastí súvisiacich s ohrozovaním kvality životného prostredia liečivami z ČOV, na ktoré by sa mala Únia zamerať.

EK: Lepšiemu odkanalizovaniu a zásobovaniu pitnou vodou bráni aj neefektívne čerpanie eurofondov

14.03.2019

EK: Lepšiemu odkanalizovaniu a zásobovaniu pitnou vodou bráni aj neefektívne čerpanie eurofondov

Podľa Európskej komisie Slovensko stále čelí výzve zvýšiť napojenie na verejné kanalizácie, zásobovanie pitnou vodou, ale aj zlepšenie ochrany vôd a boj proti klimatickým zmenám.

← staršie články