Eversheds Sutherland
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Komárňanské vodárne vlani dosiahli najvyššiu mieru zadlženosti v rámci AVS

Miera celkovej zadlženosti je už dlhodobo najvyššia spomedzi všetkých subjektov v rámci Asociácie vodárenských spoločností. Vlani dosiahla 98 percent.

Komárňanské vodárne vlani dosiahli najvyššiu mieru zadlženosti v rámci AVS

Foto: KOMVaK, a. s.

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna vlani hospodárili so ziskom vo výške viac ako 100-tisíc eur.

Oproti predchádzajúcemu stratovému roku si tak výrazne polepšili. Každoročne však stúpa celková zadlženosť spoločnosti. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2017, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej webovej stránke (odkaz nájdete na konci článku).

Stopercentným akcionárom vodárenskej spoločnosti je mesto Komárno. Spoločnosť spravuje celkovo 16 vodovodných sietí, z ktorých najdlhší je vodovod Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Ďulov Dvor a Kava v dĺžke necelých 154 kilometrov.

Straty vody narastajú

Objem vody vyrobenej každoročne narastá. Oproti roku 2016 zaznamenala spoločnosť nárast o viac ako 150-tisíc metrov kubických o celkovej hodnote 3,68 milióna metrov kubických.

Foto: Výročná správa KOMVaK, a. s.

Množstvo vody fakturovanej však postupne mierne klesá. V roku 2017 predstavovala len približne 62 % z celkového objemu.

Paralelne s tým každoročne narastajú straty vody. Zatiaľ čo v roku 2012 ich podiel dosahoval necelých 31 %, vlani hodnota narástla na viac ako 38 %.

Porovnanie strát vody / Foto: Výročná správa KOMVaK, a. s.

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna však argumentujú, že straty vody sú porovnateľné so stratami v ostatných vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

Spoločnosť zároveň uvádza, že vysokú mieru strát zapríčinilo aj zlé počasie v prvých dvoch mesiacoch minulého roku. Podľa vedenia tak hodnoty neprekračujú bežné normy v rámci Európskej únie.

Stokilometrová kanalizačná sieť

Kanalizačná sieť a ČOV s kapacitou 16 500 metrov kubických za deň je vybudovaná priamo v meste Komárno. Okrem toho spoločnosť spravuje aj ďalšie ČOV v iných obciach, avšak s výrazne menšou kapacitou ako v okresnom meste.

Dĺžka kanalizačnej siete je necelých 101 kilometrov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom k jej predĺženiu nedošlo. Množstvo odkanalizovanej vody však zaznamenalo nárast takmer o stotisíc metrov kubických (2,33 milióna m3).

Stavba „Rozšírenie kalového a plynového hospodárstva ČOV“, ktorá mala byť základnou investičnou akciou pre zabezpečenie plynulej prevádzky, bola ukončená a skolaudovaná už v roku 2015.

Foto: Výročná správa KOMVaK, a. s.

Od tohto obdobia hlavný zámer vodárenskej spoločnosti smeruje k realizácii opráv a údržby zariadení či čiastkových rekonštrukcií vodovodných aj kanalizačných sietí.

Dlh u spoločnosti HASS

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna vlani dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 103-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2016 si tak výrazne polepšili, keďže v tomto období bol rok z ekonomického hľadiska stratový (-307-tisíc eur).

Hospodárenie v strate bolo podľa vedenia spôsobené predovšetkým zúčtovaním úrokov z omeškania voči spoločnosti HASS, s. r. o. vo výške 237-tisíc eur, ktorá sa zaoberá výstavbou inžinierskych sietí, ale aj realizáciou a rekonštrukciou stavieb.

V roku 2015 registrácia záložného práva zo strany KOMVaK, kde bola veriteľom práve firma HASS, vyvolala vlnu kritiky. Mesto Komárno v tom čase zverejnilo stanovisko, v ktorom odsúdilo jednostranný akt spoločnosti.

Foto: KOMVaK, a. s.

Tá konala bez upovedomenia primátora, a to aj napriek tomu, že mesto Komárno je jediným akcionárom. Peňažná pohľadávka bola v hodnote 2,3 milióna eur, pričom založený bol súbor vecí v celkovej hodnote 5 miliónov eur.

Po stratovom roku prišiel zisk

„Podnikateľský plán spoločnosti pre rok 2017 stanovil spoločnosti dosiahnuť hospodársky výsledok vo výške +90 tis. EUR. Skutočný hospodársky výsledok pred zdanením predstavoval zisk vo výške +141 tis. EUR, čo je o takmer 57% viac než sa pôvodne predpokladalo vo finančnom pláne na rok 2017,“ hodnotí vedenie spoločnosti.

Tržby spoločnosti sú pomerne stabilné, pričom každý rok sa pohybujú v rozmedzí od 4,2 do 4,3 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však narástli o päť percent. Vlani tiež došlo k navýšeniu základného imania zo sumy 934-tisíc eur na výšku 1 419 000 eur.

Vedú tržby za vodné

Výrobná spotreba však bola z dôvodu zvyšujúcich sa tržieb oproti roku 2016 vyššia o 12,44 %, z toho náklady vynaložené spoločnosťou na materiál a energie sa úmerne zvýšili v porovnaní s celkovou sumou nákladov za služby.

Foto: Výročná správa KOMVaK, a. s.

„Ďalšou významnou nákladovou kategóriou spoločnosti sú osobné náklady. Pomer osobných nákladov k vygenerovaným tržbám spoločnosti bol v sledovanom období kolísavý, kým v roku 2016 mierne vzrástol, v roku 2017 došlo k zníženiu pomeru celkových osobných nákladov o 6,27 %,“ konštatuje vedenie vo výročnej správe.

Najväčšie tržby priniesli služby v oblasti dodávok vody v celkovej sume 2 085 000 eur. Tržby za stočné dosiahli takmer rovnakú výšku ako prvá kategória (2 027 000 eur).

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Budaj: Simulované záplavy pomáhajú v boji s klimatickými zmenami

Zvýšené prietoky majú byť krokom k periodicky opakovaným simulovaným záplavám v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja.

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Európa má potenciál oslobodiť až 50-tisíc kilometrov riek

Odstránenie nefunkčných a starých prekážok je najlepší spôsob spriechodnenia rieky, zdôrazňuje organizácia WWF Slovensko.

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov by malo byť prioritou do roku 2030

Správa o stave životného prostredia za rok 2019 zdôrazňuje, že na splnenie cieľa Envirostratégie 2030 musíme vyvinúť značné úsilie v realizácii opatrení na zlepšenie ekologického stavu vodných útvarov.