Hrozí, že Slovensko nesplní záväzky v oblasti vodovodov a kanalizácií, tvrdí NKÚ | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Hrozí, že Slovensko nesplní záväzky v oblasti vodovodov a kanalizácií, tvrdí NKÚ

Najvyšší kontrolný úrad poukazuje na to, že predpokladané nezabezpečené finančné prostriedky potrebné na rozvoj verejných kanalizácií do roku 2027 dosahujú takmer 750 miliónov eur.

Hrozí, že Slovensko nesplní záväzky v oblasti vodovodov a kanalizácií, tvrdí NKÚHrozí, že Slovensko nesplní záväzky v oblasti vodovodov a kanalizácií, tvrdí NKÚ

Ilustračné foto: Depositphotos

V riadení vodného hospodárstva na Slovensku existujú významné riziká. Dôvodom je napríklad neuplatňovanie priorizácie projektov protipovodňových opatrení či napojení na čistiarne odpadových vôd (ČOV). Problematická je aj miera napojenia obyvateľstva na verejné vodovody.

Uviedol to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) vo svojom stanovisku k návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, pričom poukázal na to, že na Slovensku sa stále nachádza 477 obcí bez verejného vodovodu. V tejto súvislosti takisto pripomína, že do roku 2027 Slovensko potrebuje na daný účel zabezpečiť ešte 369 miliónov eur. V prípade verejných kanalizácií je to takmer 750 miliónov eur.

Na čo NKÚ reagoval?

Vláda predpokladá, že sa v budúcom roku dostane deficit rozpočtu verejnej správy na úroveň 4,9 %, čo znamená, že sa štát zadlží o ďalších päť miliárd eur. NKÚ však upozorňuje, že od budúceho roka sa začnú uplatňovať pravidlá Paktu stability a rastu, čo znamená, že na základe nominálneho deficitu nad tri percentá vstúpi Slovensko do procedúry nadmerného deficitu.

Kontrolóri zároveň pripomínajú, že k oživeniu verejných financií môžu aktívne prispieť peňažné prostriedky z eurofondov. Ak spočítame financie v rámci končiaceho programového obdobia, plánu obnovy a nastupujúceho programového obdobia, Slovensko môže do roku 2030 využiť bezmála 27 miliárd eur pre udržateľný rozvoj spoločnosti a štátu.

Podľa NKÚ je však dlhodobým problémom slabé čerpanie finančnej pomoci, pričom Slovensko sa v tomto roku prepadlo na posledné miesto v rámci členských štátov Európskej únie a aktuálne čerpanie je len na úrovni 45 %.

Kontrolóri v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok identifikovali viaceré riziká pri rozpočtovaní výdavkov v jednotlivých kapitolách. Výnimkou nie je ani oblasť životného prostredia, a to konkrétne sféra vodného hospodárstva.

Podľa kontrolórov spočíva problém aj v tom, že finančný potenciál Environmentálneho fondu sa dostatočne nevyužíva, keďže kumulovaný zostatok hospodárenia vo fonde je 1,2 miliardy eur.

Riziko vidia takisto v tom, že programová štruktúra kapitoly MŽP SR, podobne ako v prípade iných rezortov, nepreväzuje stanovené ciele s konkrétnymi finančnými alokáciami, odpočtom merateľných ukazovateľov a priorizáciou projektov.

Do vodného hospodárstva poputuje menej prostriedkov

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Koncentrácia mikroplastov sa líši v rôznych častiach Atlantiku, zistila štúdia

Koncentrácia mikroplastov sa líši v rôznych častiach Atlantiku, zistila štúdia

Vo vodách severoatlantického prúdu sa podľa nového výskumu vyskytuje podstatne väčšie množstvo plastových úlomkov z obalov, lán či farebných náterov ako v iných častiach oceánu.

Vlčanov rezort volá po doplnení vodného zákona. Reaguje na nedávne rozhodnutie MŽP

Vlčanov rezort volá po doplnení vodného zákona. Reaguje na nedávne rozhodnutie MŽP

Slovensko je podľa agrorezortu povinné vytvoriť vnútroštátny právny rámec v súvislosti s udeľovaním povolení na výrobu regenerovanej vody určenej na poľnohospodárske zavlažovanie.

Hranice chránených vodohospodárskych oblastí sa majú vymedzovať inak, navrhuje MŽP

Hranice chránených vodohospodárskych oblastí sa majú vymedzovať inak, navrhuje MŽP

Vymedzenie hraníc v nariadeniach, ktoré boli prijaté ešte za bývalého režimu, nie je postačujúce, hovorí Budajov rezort. Pripravuje nové nariadenie.