Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Európska asociácia definovala štyri hlavné problémy vodohospodárstva v Únii

Na ktoré oblasti by sa mala Európska únia zamerať vo svojich politikách?

Európska asociácia definovala štyri hlavné problémy vodohospodárstva v Únii

Foto: Depositphotos

Európske vodohospodárske združenie vyzýva na celoeurópske prijatie opatrení vo svojom novom vodnom manifeste.

Európska vodná asociácia (EWA) upozorňuje na súčasné výzvy v oblasti vodného hospodárstva v Európe a predkladá návrhy na ich udržateľné riešenie.

Ide o paneurópsku, mimovládnu a vedeckú organizáciu, ktorá združuje odborníkov zapojených do vodného cyklu.

Prírode blízke opatrenia

Asociácia v prvom rade zdôrazňuje prijímanie riešení založených na prírode v rámci reakcie na zmenu podnebia.

Častejšie a intenzívnejšie zrážkové udalosti môžu spôsobiť značné problémy so záplavami v mestách. Tie sú čoraz zraniteľnejšie voči povodniam.

Podľa združenia EWA tieto javy spôsobujú najmä meniace sa modely zrážok z dôvodu rýchlej urbanizácie, nepriepustných povrchov, prítomnosti zložitej infraštruktúry v mestách, ako aj spôsobov využívania pôdy, ktoré obmedzujú zadržiavanie zrážok.

Vodohospodárstvo tradične veľmi závisí od klasických „sivých“ infraštruktúrnych riešení v stavebníctve, ako sú priehrady, kanály, hrádze či čerpadlá.

Foto: Pixabay

Možnosti riešení založených na prírode zahŕňajú nové prístupy mestskej drenáže, „modrozelenú“ mestskú infraštruktúru pre dažďové vody, vytvorenie priepustných mestských povrchov, zelené strechy, obnovenie lúk a lužných oblastí, opätovné prepojenie mokradí či zalesňovanie.

„Tieto riešenia sú zvyčajne multifunkčné a môžu priniesť množstvo výhod pre vodné hospodárstvo aj pre riadenie povodňových rizík, okrem ďalších benefitov spojených s využívaním vody a ochranou proti príliš veľkému alebo príliš malému množstvu vody v krajine,“ zdôrazňuje združenie vo svojom manifeste.

Spoločná implementačná stratégia

EWA tak požaduje systematické povinné hodnotenie a uprednostňovanie flexibilných a multifunkčných riešení založených na prírode v kombinácii s opatreniami na posilnenie odolnosti voči extrémnym udalostiam.

Úlohou EÚ v tejto oblasti by malo byť usmerňovanie spoločnej implementačnej stratégie (CIS) pre Rámcovú smernicu o vode (RSV), budovanie kapacít či stanovovanie kondicionalít vo finančných nástrojoch EÚ.

Ďalej požaduje systematické povinné hodnotenie a vždy, keď je to možné, využívanie prírodných riešení na obnovu ekosystémov a ich služieb v súlade s požiadavkou RSV týkajúcou sa dobrého ekologického stavu v prípade straty týchto služieb.

Infraštruktúra starne

Asociácia sa zameriava aj na financovanie investícií do vodohospodárskych služieb. Infraštruktúra vody a odpadovej vody v Európe starne a vyžaduje investície, ktoré nemožno odkladať, ak chce Únia zabrániť ešte drahším a potenciálne nebezpečnejším poruchám systému, strate zdrojov, vodnej kríze či záplavám.

EWA preto požaduje lepšiu komunikáciu o prínosoch investícií v sektore vody s cieľom získať podporu verejnosti na zlepšenie riadenia.

Táto komunikácia ba mala byť zameraná na modely účinnosti, efektívnosti a udržateľného financovania.

Úloha Únie by mala spočívať v usmerňovaní CIS, budovaní kapacít, podmieňovaní financovania dobrým výsledkom, komplexnom zapojení zainteresovaných strán, integrácii politiky a spravodlivom a efektívnom pokrytí nákladov.

Foto: Depositphotos

Ďalej požaduje zlepšenú harmonizáciu s ostatnými európskymi predpismi v oblasti poľnohospodárstva, chemikálií, energie či dopravy, ako aj postupné rušenie určitých nebezpečných látok.

Dôležitým krokom by podľa združenia mala byť aj podpora a stimuly pre trvalo udržateľnú obnovu vodnej infraštruktúry v členských štátoch, ktoré čelia zložitej sociálno-ekonomickej situácii.

Dôležitá je aj digitalizácia

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

StVPS vlani pri realizácii stavebných prác kládla väčší dôraz na outsourcovanie

Vodárenská spoločnosť vlani výrazne investovala.

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Smernica o splaškových kaloch nezodpovedá súčasným potrebám. Komisia ju prehodnotí

Verejná konzultácia je otvorená do 25. augusta.

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Európsky projekt premieňa odpadovú vodu na energiu a cenné suroviny

Odpadová voda môže byť využitá ako zdroj energie, ale aj na iné dôležité účely.