Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

BVS požiada o zvýšenie cien za vodné a stočné

Vedenie vodární je však presvedčené, že aj po zvýšení by bola cena za vodné v Bratislave a okolí nižšia, ako je v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

BVS požiada o zvýšenie cien za vodné a stočné

Foto: Pixabay

Po piatich rokoch nezmenených cien vodného a stočného predloží Bratislavská vodárenská spoločnosť návrh na zvýšenie cien. Oznámila to včera (28. novembra) v tlačovej správe.

Priemerný navrhovaný rast cien by pre trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eur s DPH, čo je približne 80 centov na jedného člena rodiny.

O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Aj keby ÚRSO schválil cenový návrh v plnom rozsahu, stále by bola cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovom v Bratislave a okolí nižšia, ako je v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

Potrebujeme ozdraviť podnik, tvrdí BVS

Vodárenská spoločnosť uviedla aj dôvod, prečo sa rozhodla požiadať ÚRSO o zvýšenie cien, a to fakt, že po dlhých rokoch zanedbávania a nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi nové vedenie BVS potrebuje ozdraviť podnik.

Pripomína, že z najvýznamnejších dôsledkov minulého vedenia je obrovský naakumulovaný investičný dlh, ktorý je nevyhnutné riešiť.

Ako informovali vodárne koncom mesiaca, celková suma, ktorú je potrebné akútne investovať iba do opravy vodovodov a kanalizácií, je dnes vyššia ako 271 miliónov eur.

Podľa BVS je dnes za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí.

Foto: BVS, a. s.

V najbližšej dekáde zase končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.

Vedenie vodární je pritom presvedčené, že ak nepríde k zmene prístupu investícií do infraštruktúry, nastane v najbližších rokoch dramatický nárast počtu mimoriadnych udalostí.

Podľa BVS je zvýšenie cien nevyhnutné

„Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa prioritne sústreďuje na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení. Ak chceme veci zmeniť, koncepčne znížiť počet porúch a garantovať dodávku a spracovanie zdravej a nezávadnej vody v tomto regióne v budúcnosti, je nutné zreálniť aj ceny,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

BVS dnes prevádzkuje viac ako 5 150 km vodovodných a kanalizačných potrubí. K tomu treba pripočítať zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd.

Ako sa tvorí cena vodného a stočného?

Cena vodného sa tvorí na základe vyšpecifikovaného objemu oprávnených nákladov a primeraného zisku pripadajúcich na jeden meter kubický vody povýšeného (poníženého) o určitý objem výnosov, o ktoré bola vodárenská spoločnosť v minulom období nedostatočným odhadom plánovaných nákladov ukrátená alebo premršteným odhadom obohatená.

Foto: BVS, a. s. 

Na základe splnenia určitých kritérií sa určuje spôsob výpočtu cien pre odberateľov (producentov). Ide teda o výpočet jednotnej ceny, ktorá však zohľadňuje aj špecifické kritériá a ich vzájomné kombinácie. Sem patria technické, geografické, kvalitatívne aj kvantitatívne špecifiká jednotlivých vodárenských spoločností.

Ako sa vyvíjala cena vodného a stočného?

V roku 2017 si za vodu najviac zaplatili odberatelia z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, keďže cena tu bola vo výške 1,3100 eur za jeden meter kubický. Nasledovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, kde bola suma len o niečo nižšia (1,2010 eur/m3).

Najvyššiu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou si až do roku 2016 udržiavala Liptovská vodárenská spoločnosť (1,1068 eur/m3), ktorú však v roku 2017 predbehla práve spomínaná StVPS.

BVS mala stanovenú cenu za vodné v hodnote 0,9359 eur za meter kubický (siedma najnižšia cena v rámci AVS) a 0,9216 eur za meter kubický za stočné (štvrtá najnižšia cena v rámci AVS).

BVS má v priemere nižšie ceny

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

Ak krajiny neprijmú adaptačné opatrenia, extrémnych udalostí bude pribúdať, tvrdí Európska environmentálna agentúra.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

Má ísť o efektívne riešenie, ktoré reaguje na problémy bežných postupov odstraňovania patogénov v potrubiach.