Macro Components
INISOFT
BELIMO

BVS požiada o zvýšenie cien za vodné a stočné

Vedenie vodární je však presvedčené, že aj po zvýšení by bola cena za vodné v Bratislave a okolí nižšia, ako je v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

BVS požiada o zvýšenie cien za vodné a stočné

Foto: Pixabay

Po piatich rokoch nezmenených cien vodného a stočného predloží Bratislavská vodárenská spoločnosť návrh na zvýšenie cien. Oznámila to včera (28. novembra) v tlačovej správe.

Priemerný navrhovaný rast cien by pre trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eur s DPH, čo je približne 80 centov na jedného člena rodiny.

O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Aj keby ÚRSO schválil cenový návrh v plnom rozsahu, stále by bola cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovom v Bratislave a okolí nižšia, ako je v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

Potrebujeme ozdraviť podnik, tvrdí BVS

Vodárenská spoločnosť uviedla aj dôvod, prečo sa rozhodla požiadať ÚRSO o zvýšenie cien, a to fakt, že po dlhých rokoch zanedbávania a nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi nové vedenie BVS potrebuje ozdraviť podnik.

Pripomína, že z najvýznamnejších dôsledkov minulého vedenia je obrovský naakumulovaný investičný dlh, ktorý je nevyhnutné riešiť.

Ako informovali vodárne koncom mesiaca, celková suma, ktorú je potrebné akútne investovať iba do opravy vodovodov a kanalizácií, je dnes vyššia ako 271 miliónov eur.

Podľa BVS je dnes za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí.

Foto: BVS, a. s.

V najbližšej dekáde zase končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.

Vedenie vodární je pritom presvedčené, že ak nepríde k zmene prístupu investícií do infraštruktúry, nastane v najbližších rokoch dramatický nárast počtu mimoriadnych udalostí.

Podľa BVS je zvýšenie cien nevyhnutné

„Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa prioritne sústreďuje na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení. Ak chceme veci zmeniť, koncepčne znížiť počet porúch a garantovať dodávku a spracovanie zdravej a nezávadnej vody v tomto regióne v budúcnosti, je nutné zreálniť aj ceny,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

BVS dnes prevádzkuje viac ako 5 150 km vodovodných a kanalizačných potrubí. K tomu treba pripočítať zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd.

Ako sa tvorí cena vodného a stočného?

Cena vodného sa tvorí na základe vyšpecifikovaného objemu oprávnených nákladov a primeraného zisku pripadajúcich na jeden meter kubický vody povýšeného (poníženého) o určitý objem výnosov, o ktoré bola vodárenská spoločnosť v minulom období nedostatočným odhadom plánovaných nákladov ukrátená alebo premršteným odhadom obohatená.

Foto: BVS, a. s. 

Na základe splnenia určitých kritérií sa určuje spôsob výpočtu cien pre odberateľov (producentov). Ide teda o výpočet jednotnej ceny, ktorá však zohľadňuje aj špecifické kritériá a ich vzájomné kombinácie. Sem patria technické, geografické, kvalitatívne aj kvantitatívne špecifiká jednotlivých vodárenských spoločností.

Ako sa vyvíjala cena vodného a stočného?

V roku 2017 si za vodu najviac zaplatili odberatelia z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, keďže cena tu bola vo výške 1,3100 eur za jeden meter kubický. Nasledovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, kde bola suma len o niečo nižšia (1,2010 eur/m3).

Najvyššiu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou si až do roku 2016 udržiavala Liptovská vodárenská spoločnosť (1,1068 eur/m3), ktorú však v roku 2017 predbehla práve spomínaná StVPS.

BVS mala stanovenú cenu za vodné v hodnote 0,9359 eur za meter kubický (siedma najnižšia cena v rámci AVS) a 0,9216 eur za meter kubický za stočné (štvrtá najnižšia cena v rámci AVS).

BVS má v priemere nižšie ceny

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Čistenie odpadových vôd riasami sa možno stane najinovatívnejšou technológiou roka

Technológia z dielne britskej spoločnosti prináša prírode blízke čistenie odpadovej vody a produkuje cenné vedľajšie produkty.

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

Nový Regulačný sandbox má podporiť zavádzanie inovácií vo vodohospodárstve

ÚRSO aktuálne očakáva podnety od regulovaných subjektov, akademických inštitúcií, ako aj od inovatívnych firiem. V nultom ročníku plánuje schváliť približne 10 až 15 projektov.

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Je rozhodnuté. Prefiltrovanú odpadovú vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, avšak jeden z nich, trícium, sa existujúcimi technológiami nedá odstrániť.