Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Aký má hydroenergetika potenciál na Slovensku a v Českej republike?

Slovensko využíva hydroenergetický potenciál na 60 percent, v Česku budú vznikať malé vodné elektrárne s kapacitou do 10 MW.

Aký má hydroenergetiky potenciál na slovenskom a v Českej republike?

Foto: VE Lipno, areál elektrárne

Voda je z pohľadu energetiky stále globálne najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie. Aktuálne sa vo svete stavia 3700 hydroenergetických projektov.

Aj keď geografické podmienky strednej a východnej Európy neumožňujú využívať vodné zdroje ako v Ázii či Južnej Amerike, v rámci plánovaného odklonu od uhlia ide o významný obnoviteľný zdroj výroby elektrickej energie. Aký má hydroenergetika potenciál na Slovensku a v Českej republike?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedal Ing. Ivo Tichý, člen predstavenstva spoločnosti ZAT a.s., ktorá dodáva riadiace systémy pre energetiku a priemysel takmer do 70 krajín sveta.

Ing.Ivo Tichý, ZAT, a.s.

Aký je súčasný stav vodnej energetiky na Slovensku a v Čechách?

Obe krajiny úspešne využívajú potenciál vodných tokov na výrobu elektrickej energie. Česká republika má v súčasnosti z kapacitných dôvodov riek už veľké energetická diela vybudované a čaká ich predovšetkým modernizácia. Ďalšie možnosti rozvoja v Českej republike vidím predovšetkým vo výstavbe menších energetických celkov.

Na Slovensku je situácia iná. Pre miestnu energetiku sú vodné zdroje významné, v súčasnej dobe je tu inštalovaných viac ako 2500 MW, čo je okolo 33 percent celkového inštalovaného výkonu v krajine. Pritom Slovensko využíva svoj hydroenergetický potenciál len z necelých 60 percent.

Vzhľadom k odstavovanie uhoľných zdrojov teda môžeme všeobecne očakávať renesanciu odvetví. Tiež k predpokladanej preferencii výroby energie z obnoviteľných zdrojov možno predikovať výraznú podporu investícií do malých vodných elektrární s kapacitou do 10 MW.

Než sa pozrieme na malé vodné elektrárne, môžete krátko spomenúť, aké projekty sa v súčasnej dobe realizujú u veľkých vodných zdrojov?

Modernizácia a automatizácia vodných elektrární na Slovensku je pre energetiku strategickou záležitosťou rovnako ako v Českej republike. Súvisí s ekonomickými a ekologickými dôsledkami, udržateľnosťou prevádzky aj znižovaním personálnej náročnosti.

Na Slovensku sa v súčasnosti pripravuje rekonštrukcia VE Gabčíkovo, prebiehajú modernizácie vodných elektrární Dobšiná, Veľké Kozmálovce a ďalších elektrární na Váhu. Ako záložný zdroj pre JE Mochovce sa plánuje výstavba veľkej prečerpávacej elektrárne Ipeľ s inštalovaným výkonom do 600 MW.

V Českej republike, najväčší vlastník elektrární, skupina ČEZ významne modernizuje vodné elektrárne Kamýk a Slapy, prestavbu plánuje tiež na VE Orlík a VE Štěchovice, za sebou má rekonštrukciu elektrární Dlouhé Stráně či Lipno I. V rámci modernizácie sa na elektrárne inštalujú najnovšie technológie.

Napríklad posledná spomínaná elektráreň Lipno I aj po modernizácii, ktorú sme realizovali ako generálny dodávateľ, potrebuje pre pripojenie do siete zhruba polovičný čas oproti iným technológiám. Samozrejmosťou je bezobslužnosť a diaľkové riadenie elektrárne zo 140 km vzdialeného dispečingu v Štěchoviciach.

Vodná elektráreň Lipno I, veko špirály

Výstavbu možno teda očakávať predovšetkým u malých vodných elektrární. Aké sú kapacity pre ich realizáciu?

Môžeme povedať, že veľké. Podľa Komory obnoviteľných zdrojov energie existuje priestor pre výstavbu nových malých vodných elektrární rádovo v stovkách, presnejšie 600 až 700 elektrární, podobne situáciu vníma aj cech prevádzkovateľov malých vodných elektrární, snáď aj optimistickejšie.

Pre porovnanie, v súčasnosti je na Slovensku evidovaných necelých 1600 malých vodných elektrární s výkonom od 1kW do 10MW.

Realizovali ste rekonštrukciu vodnej elektrárne ako generálny dodávateľ stavby. Avšak pri výstavbe či modernizácii menších vodných diel nemusia všetci investori požadovať dodávku "na kľúč". Aké sú tu možnosti?

Ide predovšetkým o požiadavky zákazníka. Na Lipne I sme realizovali komplexnú dodávku od úvodného projektu cez nasadenie robustného DCS systému SandRA Synergy, kompaktných regulátorov, synchronizátorov, lokálnych riadiacich staníc až po uvedenie do prevádzky. Samozrejmou súčasťou dodávok je aj záručný a pozáručný servis, prípadne garantovaný servis.

Oproti tomu sme schopní vďaka kompaktným a na mieru šitým riešeniam uspokojiť aj čiastkové požiadavky zákazníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Ide o menšie dodávky pre riadenie jednotlivých prevádzkových súborov, kde môžeme uplatniť individuálny prístup podľa predstáv každého zákazníka.

Priehrada VE Veľké Kozmálovce

Môžete tento proces, pre lepšiu predstavu, uviesť na príklade?

Táto spolupráca je vhodná predovšetkým pre produkty využívajúce kompaktné riešenie našich procesných staníc. Od samého začiatku naši odborníci spolupracujú so zákazníkom na projekte, prípadne ho odborne vedú, zároveň niektoré čiastkové práce si môže zákazník realizovať sám.

Pre tieto účely sme vyvinuli kompaktný regulátor turbíny SandRA Z210 CTC. Ide o riešenie pre turbíny menšieho výkonu. Jeho výhodami sú predovšetkým jednoduchá a rýchla inštalácia, nízka cena a rovnaký výpočtový výkon než u robustných systémov. Riešenia spĺňajú všetky požiadavky na presnosť a rýchlosť reakcie na nabehnutie bloku a dodávkach elektrickej energie.

Napríklad tento rok v októbri sme na malej vodnej elektrárni Veľké Kozmálovce, ktorej hlavným účelom je zabezpečiť zásobu chladiacej vody pre JE Mochovce, realizovali výmenu budenia generátora TG3. Išlo o demontáž pôvodného budenia a jeho náhrady za nové s regulátorom našej výroby. V tomto segmente máme veľké skúsenosti, dodávky kompaktných riešení sú bežnou súčasťou našich projektov.

Strojovňa VE Veľké Kozmálovce

V Priemysle 4.0 sa často skloňujú IoT technológie. Aké sú novinky v oblasti vodnej energetiky?

V oblasti IoT technológií ide napríklad o bezdrôtový zber dát. Získané dáta môžu firmy využívať pre komplexný prehľad o celej vodnej kaskáde, pre prediktívnu údržbu technológií, manažérske riadenie, atď., a tým výrazné zefektívnenie výroby elektriny. Nami vyvinutá platforma Simonet, ktorú sme uviedli na trh v minulom roku, má v tomto smere už radu zaujímavých referencií.

Ďalšou oblasťou často spájanou s Priemyslom 4.0 je vytváranie tzv. Digitálnych dvojčiat. Môže ísť napríklad o matematické modely prevádzkovaných technológií. Tieto modely možno využívať pre simulovanie prevádzkových stavov technológie a jej optimálne nastavenie. Porovnaním správania sa skutočného zariadenia s modelom je potom možné včas diagnostikovať potrebu servisu zariadenia skôr, než dôjde k závažnej poruche.

Riadiaci systém SandRA Z210 CTC

Vyvinúť inovatívny produkt v oblasti energetiky je tak trochu alchýmia. Musíte predvídať vývoj technológií na niekoľko rokov dopredu, pretože váš systém bude na elektrárni slúžiť aj dvadsať rokov. Je to ako pri kvalitnom drinku, potrebujete správny pomer ingrediencií.

V našom prípade sú to mnohoročné skúsenosti z vývoja riadiacich systémov a ich nasadzovanie v náročných priemyselných procesoch, špičkový a do vývoja zapálený tím s moderným vývojovým zázemím aj spolupráca s externými výskumníkmi, napríklad z vysokých škôl. Potom vznikne či už drink alebo produkt, u ktorého si zákazník povie, že je pre neho ten pravý a rád sa k nemu vracia.Mohlo by vás zaujímať

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

SVP: Odpad na brehoch vodných stavieb pomáhal odstrániť stroj riadený umelou inteligenciou

Stroj je schopný spracovať až desať ton plastov denne.

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Vodohospodárska výstavba ušetrí reštrukturalizáciou úveru viac ako pol milióna eur ročne

Nový šéf štátneho podniku tiež pracuje na zefektívnení nákladovej stránky spoločnosti.

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Smernicu o čistení odpadových vôd čakajú zmeny. Komisia prijíma spätnú väzbu

Podľa Komisie by mala právna úprava reagovať na objavujúce sa kontaminanty, ale aj nové pandémie. Upozorňuje tiež na dôsledky pre kaly a rozšírenú zodpovednosť výrobcov.