NO DIG konferencia
BELIMO
INISOFT

SaS si plánuje posvietiť na malé vodné elektrárne

Najnovší plán z dielne liberálov predstavuje niekoľko konkrétnych oblastí, na ktoré sa chystajú vo sfére ochrany vôd zamerať.

SaS si plánuje posvietiť na malé vodné elektrárne

Foto: Pixabay

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nedávno predstavila plán pre životné prostredie. Zameriava sa na problematiku ovzdušia, vody, pôdy, lesov a odpadového hospodárstva. Prináša aj niekoľko konkrétnych bodov, ktoré plánuje riešiť.

Na materiáli pracovala tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová. V oblasti vody sa zamerala na otázku jej efektívnejšej ochrany, lepšiu informovanosť verejnosti, problematiku malých vodných elektrární a na protipovodňové opatrenia.

„Vlastníme podzemné vody, vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene. Zatiaľ máme obrovské zásoby čistej a pitnej vody, z ktorej ročne odčerpáme len 4 %. Tento zdroj je vzácny, konkurenčný oproti iným krajinám. V čase klimatických zmien sa voda stáva „ropou“ 21. storočia,“ konštatuje Anna Zemanová.

Zároveň dodáva, že obzvlášť v pásmach hygienickej ochrany vodárenských zdrojov musí štát zabezpečiť ochranu vody.

Zadefinovať strategické vodárenské zdroje

Strategický význam majú podľa A. Zemanovej najmä veľké vodárenské sústavy, ktoré využívajú zdroje podzemnej a povrchovej vody, keďže sú dôležité pre zabezpečenie dostatku pitnej vody pre všetkých občanov.

V tejto oblasti si SaS vytýčila dva základné ciele. V prvom rade chce zadefinovať strategické existujúce a potenciálne rozvíjajúce sa vodárenské zdroje.

Ich ochrana tak má byť zakomponovaná do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska časť krajiny.

Tímlíderka SaS pre životné prostredie tiež chce presadiť, aby boli pásma hygienickej ochrany záväzné pre územné plány obcí a miest ako územia s verejnoprospešnou funkciou.

Atrazínová kauza otvorila problematiku informovanosti

Zamerať sa však chce aj na lepšiu informovanosť verejnosti. Tá musí dostať „zelenú“, ak majú občania veriť, že kvalitné služby v oblasti vody sú samozrejmosťou.

„V zime 2017 vyplašila obyvateľov obcí na Žitnom ostrove informácia, že voda, ktorá tečie z ich kohútikov, je znečistená jedovatým atrazínom. Nasledujúce týždne dostávali vodu v cisterne. Doteraz sa nevie, odkiaľ sa tam atrazín dostal. Čo vieme je, že Slovensko je na chvoste v spracovaní odpadu. Väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach, často nelegálnych. Nebezpečné látky zo skládok prenikajú do podzemných vôd až nakoniec končia v studniach a spotrebitelia netušia, čo im tečie z vodovodného kohútika a akú vodu pijú,“ zdôrazňuje A. Zemanová.

V súvislosti s touto problematikou má SaS v pláne vytvoriť informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov.

Ten má zabezpečiť, aby všetky dotknuté osoby získali kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa pre ľudskú spotrebu aj poľnohospodárske účely.

Dostupné a úplné analýzy raz ročne

Ďalším bodom je sľub presadenia pravidelného zverejňovania kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, ako aj aktualizácie manažmentu rizík jej znečistenia.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Viac vyrobenej elektriny, ale aj naplavenín. Vodohospodári bilancujú mimoriadne prietoky

Viac vyrobenej elektriny, ale aj naplavenín. Vodohospodári bilancujú mimoriadne prietoky

Vodohospodárska výstavba hlási za prvý polrok 2024 tržby v objeme viac ako 160 miliónov eur.

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Nenapúšťajte bazény nárazovo, apelujú vodárne. Niektoré ponúkajú alternatívu

Napúšťanie bazénov môže skokovo znížiť tlak vo vodovodoch. Z potrubí sa zároveň môžu uvoľňovať inkrusty.

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Zaplavili lužné lesy pri Dunaji. Vodohospodári ukončili simuláciu

Prietok zvýšili z bežných hodnôt na dvojnásobok.

X
X
X
X