Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

SaS si plánuje posvietiť na malé vodné elektrárne

Najnovší plán z dielne liberálov predstavuje niekoľko konkrétnych oblastí, na ktoré sa chystajú vo sfére ochrany vôd zamerať.

SaS si plánuje posvietiť na malé vodné elektrárne

Foto: Pixabay

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nedávno predstavila plán pre životné prostredie. Zameriava sa na problematiku ovzdušia, vody, pôdy, lesov a odpadového hospodárstva. Prináša aj niekoľko konkrétnych bodov, ktoré plánuje riešiť.

Na materiáli pracovala tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová. V oblasti vody sa zamerala na otázku jej efektívnejšej ochrany, lepšiu informovanosť verejnosti, problematiku malých vodných elektrární a na protipovodňové opatrenia.

„Vlastníme podzemné vody, vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene. Zatiaľ máme obrovské zásoby čistej a pitnej vody, z ktorej ročne odčerpáme len 4 %. Tento zdroj je vzácny, konkurenčný oproti iným krajinám. V čase klimatických zmien sa voda stáva „ropou“ 21. storočia,“ konštatuje Anna Zemanová.

Zároveň dodáva, že obzvlášť v pásmach hygienickej ochrany vodárenských zdrojov musí štát zabezpečiť ochranu vody.

Zadefinovať strategické vodárenské zdroje

Strategický význam majú podľa A. Zemanovej najmä veľké vodárenské sústavy, ktoré využívajú zdroje podzemnej a povrchovej vody, keďže sú dôležité pre zabezpečenie dostatku pitnej vody pre všetkých občanov.

V tejto oblasti si SaS vytýčila dva základné ciele. V prvom rade chce zadefinovať strategické existujúce a potenciálne rozvíjajúce sa vodárenské zdroje.

Ich ochrana tak má byť zakomponovaná do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska časť krajiny.

Tímlíderka SaS pre životné prostredie tiež chce presadiť, aby boli pásma hygienickej ochrany záväzné pre územné plány obcí a miest ako územia s verejnoprospešnou funkciou.

Atrazínová kauza otvorila problematiku informovanosti

Zamerať sa však chce aj na lepšiu informovanosť verejnosti. Tá musí dostať „zelenú“, ak majú občania veriť, že kvalitné služby v oblasti vody sú samozrejmosťou.

„V zime 2017 vyplašila obyvateľov obcí na Žitnom ostrove informácia, že voda, ktorá tečie z ich kohútikov, je znečistená jedovatým atrazínom. Nasledujúce týždne dostávali vodu v cisterne. Doteraz sa nevie, odkiaľ sa tam atrazín dostal. Čo vieme je, že Slovensko je na chvoste v spracovaní odpadu. Väčšina komunálneho odpadu končí na skládkach, často nelegálnych. Nebezpečné látky zo skládok prenikajú do podzemných vôd až nakoniec končia v studniach a spotrebitelia netušia, čo im tečie z vodovodného kohútika a akú vodu pijú,“ zdôrazňuje A. Zemanová.

V súvislosti s touto problematikou má SaS v pláne vytvoriť informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov, samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov.

Ten má zabezpečiť, aby všetky dotknuté osoby získali kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa pre ľudskú spotrebu aj poľnohospodárske účely.

Dostupné a úplné analýzy raz ročne

Ďalším bodom je sľub presadenia pravidelného zverejňovania kompletných analýz kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, ako aj aktualizácie manažmentu rizík jej znečistenia.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.