Macro Components
INNOGY
INECS

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

Podľa vedcov máme od naplnenia environmentálnych cieľov ešte ďaleko. Chýba lepší monitoring, koordinácia a jednotná infraštruktúra na zdieľanie dát. Dôležité je tiež posvietiť si na toxické zmesi.

Ako zlepšiť kvalitu vody v Únii? Európski vedci prišli s návrhom

Foto: Pixabay

Cieľom Rámcovej smernice EÚ o vode, ktorá bola prijatá v roku 2000, je ochrana európskych vodných zdrojov.

 Do roku 2027 sú členské štáty EÚ povinné uviesť všetky vodné útvary do „dobrého ekologického“ a „dobrého chemického stavu“.

Podľa webovej stránky Phys.org je však pred nami ešte stále dlhá cesta. Dôvodom je napríklad skutočnosť, že niektoré existujúce látky, pre ktoré v súčasnosti neexistujú vhodné možnosti na zníženie znečistenia, vedú k všeobecnému prekročeniu noriem kvality životného prostredia v Európe, a tým k zlej kvalite vody.

„Okrem toho zložité zmesi pesticídov, liekov a priemyselných chemikálií, ktoré sa uvoľňujú každý deň a predstavujú značné riziko pre ľudí a životné prostredie, sa pri stanovovaní chemického stavu našich vodných útvarov nezohľadňujú,“ zdôrazňuje environmentálny chemik Werner Brack.

Naplníme ciele do roku 2027?

Aj podľa nedávnej správy Európskej environmentálnej agentúry stanovené ciele do roku 2020 vo väčšine prípadov Únia nesplní. Dobrý stav povrchových a podzemných vôd Európa pravdepodobne nedosiahne ani do roku 2027.

Súčasný systém ukazovateľov rámcovej smernice nerozlišuje medzi riekami s rôznym znečistením ani nepreukazuje skutočné zlepšenia kvality vody v dôsledku zavedených opatrení.

Práve z tohto dôvodu je podľa W. Bracka nevyhnutné tento systém ďalej rozvíjať – v opačnom prípade EÚ ciele Rámcovej smernice o vode v danom termíne nedosiahne.

Vedci poukázali na nedostatky

Európski vedci za posledných päť rokov uskutočňovali výskum v rámci projektu SOLUTIONS, ktorý z prostriedkov Únie získal dvanásť miliónov eur.

„Ukázalo sa, že súčasná prax obmedzovania hodnotenia chemického znečistenia na niekoľko látok definovaných ako priority v celej Európe a určité znečisťujúce látky špecifické pre povodie nepostačujú na zaznamenávanie znečistenia ako celku,“ vysvetľuje odborník.

V súčasnosti smernica uvádza len 45 prioritných znečisťujúcich látok, ktoré sa nemôžu vyskytovať alebo môžu byť nachádzané iba v obmedzenej miere vo vodných útvaroch dobrej kvality.

V životnom prostredí a vo vodných útvaroch však končí viac ako 100-tisíc chemických látok. Ukazovatele, ktoré sa v súčasnosti používajú na hodnotenie kvality vody, sa nemôžu použiť na identifikáciu hlavných znečistených oblastí alebo na iniciovanie vhodných opatrení, tvrdia vedci.

Projekt SOLUTIONS preto vyvinul nové koncepcie a nástroje na monitorovanie a zníženie vystavenia komplexným zmesiam.

Navrhli riešenie

Celkovo v 15 odborných správach výskumníci z projektu SOLUTIONS definovali, ako môžu tvorcovia politík implementovať tieto koncepcie a nástroje.

Vedci napríklad odporúčajú, aby sa látky v toxických zmesiach zohľadňovali aj pri priorizovaní chemikálií podľa rámcovej smernice.

Doteraz sa totiž uprednostňovanie chemikálií a definovanie prioritných látok a látok špecifických pre povodie v celej EÚ zakladali iba na jednotlivých chemikáliách.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

EEA: Suchá aj záplavy v Únii budú naberať na intenzite

Ak krajiny neprijmú adaptačné opatrenia, extrémnych udalostí bude pribúdať, tvrdí Európska environmentálna agentúra.

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

NKÚ SR: Nedostatok financií zo štátneho rozpočtu ohrozuje činnosť SVP

Štátny podnik je presvedčený, že dlhodobo poddimenzované financovanie sa podpísalo na technickom stave vodných stavieb. Bezpečnostné riziká však podľa neho zatiaľ nehrozia.

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

V USA odstraňujú patogény v potrubiach pomocou elektrického poľa a nanočastíc

Má ísť o efektívne riešenie, ktoré reaguje na problémy bežných postupov odstraňovania patogénov v potrubiach.