Eversheds Sutherland
BELIMO
INISOFT

Ako na zdravotne bezpečné kúpanie a prevádzkovanie kúpaliska počas epidémie koronavírusu

Prichádzajú horúce dni a čoraz viac ľudí bude vyhladávať vodu, v ktorej by sa mohli schladiť. ÚVZ SR preto zverejnil manuál pre návštevníkov a prevádzkovateľov kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020.

Ako na zdravotne bezpečné kúpanie a prevádzkovanie kúpaliska počas epidémie COVID-19

Foto: Wallpaper Flare

Keďže naďalej platia protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva zverejnil v tlačovej správe súbor pravidiel, ktoré by mali zamedziť výraznejšiemu šíreniu vírusu.

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi.

V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by sa nový koronavírus mohol šíriť vodou na kúpanie, preto vláda v rámci uvoľňovania opatrení po prvej vlne nákazy povolila prevádzkovanie kúpalísk.

Tohtoročná kúpacia sezóna na umelých a prírodných kúpaliskách však bude musieť prebiehať podľa určitých pravidiel. I keď je chodenie bez rúšok na kúpaliskách povolené aj pre zamestnancov, v prvom rade má byť pre všetkých samozrejmosťou zvýšená hygiena, frekvencia upratovania a čistenia plôch.

Tohtoroční návštevníci kúpalísk by nemali zabúdať na odstup minimálne 2 metre od ostatných. Foto: Wikipedia

ÚVZ SR návštevníkom kúpalísk ďalej odporúča:

 • nenavštevovať kúpalisko, ak sú chorí, alebo majú príznaky ochorenia

 • navštevovať len oficiálne prevádzkované a schválené kúpaliská (kde RÚVZ okrem kvality vody kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností vyplývajúcich z legislatívy) a prírodné vodné plochy monitorované RÚVZ

 • dbať na dezinfekciu rúk pri vstupe na kúpalisko, ako aj počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbať sa dotyku očí, nosa a úst.

 • dodržiavať odstup dva metre od ostatných návštevníkov a to najmä v uzavretých priestoroch

 • vyhýbať sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami

 • uprednostniť bezkontaktné platby

 • rešpektovať pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska


Na hygienické opatrenia netreba zabúdať ani u detí. Vhodný je zvýšený dozor. Foto: Pickpik

Prevádzka bazénov na kúpaliskách môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie. Zoznam zariadení a vodných plôch, ktoré tejto kontrole vyhovujú nájdete na stránkach ÚVZ SR.

Prevádzkovatelia kúpalísk sú povinní:

 • zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov pri vstupe na kúpalisko

 • zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok

 • pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou

 • pri bazénoch s recirkuláciou prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení

 • vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí aj technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení

 • pri úprave bazénovej vody používať osvedčené technologické postupy a dodržiavať predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy

 • frekvenciu prevádzkovej kontroly voľného chlóru zvýšiť na dvojnásobok

 • pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá zabezpečiť dostatok času na dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich

 • okrem zvýšenej dezinfekcie dotykových plôch a priestorov nezabudnúť aj na dezinfekciu športových pomôcok

 • hygienické zariadenia prevádzky vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami


Ostatné nariadenia ohľadom zdravotnej bezpečnosti kúpania sa zahŕňajú obvyklé pravidlá, ako je sledovanie vizuálneho stavu vody (farba, prípadný zákal, či zápach), sprchovanie sa pred a po kúpaní, používanie WC a dodržiavanie osobnej hygieny.

Pri prírodných vodných plochách ako zvyčajne aj tento rok platí, že vizuálne nepríťažlivá voda je jasným signálom jej nevhodnosti na kúpanie. Foto: Wikipedie

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou je vždy dobré informovať sa o ich aktuálnom výsledku týždňovej kontroly, ktorá býva uverejnená každý piatok na portáli ÚVZ SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. RÚVZ SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú monitorovanie kvality vody na kúpanie 2-týždňových intervaloch.


Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne sú monitorované len orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Na záver netreba zabúdať, že kúpanie je najmä túto sezónu určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku. Práve povrchové poranenia totiž môžu byť vstupnou cestou akejkoľvek infekcie do tela.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Inovujte svoj domov so senzorovými batériami. Čo o nich musíte vedieť?

Senzorové batérie v toaletách sú hygienickejšie ako bežné kohútiky, pretože zabraňujú šíreniu baktérií dotykom. Sú ideálne pre komerčné budovy s vysokou prevádzkou, ale aj pre domáce použitie.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. po novele schválenej 10.1.2024

Konsolidované znenie nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách po novele schválenej 25.11.2021

Prinášame konsolidované znenie schválených zmien v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich zákonoch po novele, ktorú schválila NR SR dňa 25. novembra 2021.

X
X
X
X