Eversheds Sutherland
INNOGY
INECS

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

O celkovej kvalite vôd vypovedá niekoľko dôležitých parametrov. Pozreli sme sa na tie základné. Zistenia v mnohých prípadoch prekvapujú.

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

Foto: Pixabay

V tomto článku sa dozviete:

  • či klesá alebo stúpa miera užívania vôd,
  • aké vysoké sú odbery podzemných vôd,
  • aký je chemický a ekologický stav povrchových vôd na Slovensku,
  • aká je kvalita vôd určených na kúpanie,
  • koľko odpadových vôd vypúšťame do vodných tokov,
  • aké sú medziročné zmeny v spomenutých ukazovateľoch.

Enviroportál takmer každý rok aktualizuje rôzne environmentálne indikátory. Mnohé z nich sú však staršie aj niekoľko rokov, zatiaľ najaktuálnejšie dáta sú vo väčšine prípadov dostupné pre rok 2017.

Denník Voda-portal.sk preto zaujímalo, do akej miery sa situácia v oblasti ochrany a manažmentu vôd zmenila v medziročnom porovnaní.

Odbery v dôsledku súch v realite klesajú

O kvalite vôd nevypovedá len podiel znečistenia, ale aj miera užívania, teda to, aký je stav a vývoj v odberoch povrchovej a podzemnej vody.

Štatistiky sú prístupné od roku 1995, pričom v sledovanom období percento celkových odberov z odtoku z územia SR pomerne kolísalo.

Odber vody pre zásobovanie obyvateľstva vodou, priemyselné odvetvia a chladenie v elektrárňach predstavuje významný tlak na samotné vodné zdroje z pohľadu ich kvantity, ale aj kvality.

Najvyššia hodnota bola zaznamenaná v roku 2003, ktorý bol mimoriadne suchý a odbery na závlahy tvorili významný podiel (15,2 %).

Od tohto obdobia odbery stabilne klesajú, jedinú výnimku predstavoval rok 2012, kedy miera užívania vody dosahovala 8,9 %.

V porovnaní s rokom 2016 však došlo len k minimálnemu nárastu z hodnoty 5,03 % na 5,2 %. Enviroportál pritom zdôrazňuje, že pokles odberov pod 10 % poukazuje na neúmerné šetrenie vodou.

Odbery podzemných vôd medziročne narástli len mierne

Čo sa týka odberov povrchovej vody, tie v roku 2017 medziročne narástli o 5,2 % vo všetkých užívateľských skupinách.

„Odbery pre priemysel v roku 2017 predstavovali 178,98 milióna m3, čo bol nárast oproti roku 2016 o 1,4 %. Nárast bol zaznamenaný aj v odberoch povrchových vôd pre vodovody, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 1,37 milióna m3, čo predstavuje 3,0 %. Odbery povrchových vôd pre závlahy vzrástli na hodnotu 17,62 milióna m3, čo predstavovalo nárast o 96,0 %,“ uvádza Enviroportál.

Zaujímavý je však aj dlhodobý vývoj, keďže odbery za rok 2017 poklesli oproti roku 1997 až o 69,9 % a oproti roku 2000 o 66,8 %.

V oblasti využívania podzemných vôd poklesla spotreba vo väčšine odvetví. Najviac vzrástli odbery podzemnej vody v kategórii „verejný vodovod“, a to o 227,9 l.s-1.

„V roku 2017 bolo na Slovensku celkovo odberateľmi využívané priemerne 10 607,3 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 13,86 % z dokumentovaných využiteľných množstiev. V priebehu roka 2017 zaznamenali odbery podzemnej vody nárast o 383,7 l.s-1, čo predstavuje zvýšenie o 3,75 % oproti roku 2016,“ vysvetľuje Enviroportál.

Konferencia vodohospodárov

Kvalita vôd je vyhovujúca

Ďalším indikátorom je kvalita povrchových vôd. Tá v roku 2017 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity.

Problémy však spôsobovali hlavne syntetické a nesyntetické látky, hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele a vo všeobecných ukazovateľoch to bol najmä dusitanový dusík.

Rámcová smernica o vode pritom požaduje, aby bola kvalita vody vyjadrovaná ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových vôd.

Za rok 2017 bol zlý a veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km. Dobrý chemický stav nedosahovalo 37 (2,45 %) vodných útvarov povrchových vôd. O všetkých monitorovaných miestach podrobne informuje SHMÚ.

Čo sa týka kvality podzemných vôd, tu zohráva dôležitú úlohu monitoring ich chemického stavu. Ten v roku 2017 prebiehal v rámci základného monitorovania (175 objektov) a prevádzkového monitorovania (220 objektov).

U oboch typov monitorovania boli pritom zaznamenané prekročenia stanovených limitov znečistenia. Enviroportál zároveň uvádza, že z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave a 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave.

„Zlý stav bol indikovaný v 14,3 % útvarov podzemnej vody, t. j. 22,1 % z celkovej plochy útvarov,“ vysvetľuje.

EEA chváli chemický stav vôd, ale...

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Slovensko-izraelská spolupráca pomôže zvýšiť počet obcí s kanalizáciou

Východoslovenská vodárenská spoločnosť podpísala spoluprácu s izraelskou spoločnosťou Aqwise, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vývoja technológií na čistenie odpadových vôd.

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Mušle inšpirovali novú technológiu na čistenie vody a odstraňovanie ropných škvŕn

Vlákna, ktoré vylučujú slávky sa stali inšpiráciou pre materiálové inžinierstvo. Okrem ďalších aplikácii nové technológie potenciálne umožnia aj odstraňovanie rôznych kontaminantov z vody.

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody, tvrdí envirorezort

Riziko kontaminácie podzemných vôd je podľa MŽP SR výrazne znížené.