Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

O celkovej kvalite vôd vypovedá niekoľko dôležitých parametrov. Pozreli sme sa na tie základné. Zistenia v mnohých prípadoch prekvapujú.

Ako je na tom Slovensko s kvalitou vôd? Medziročné zmeny sú len minimálne

Foto: Pixabay

V tomto článku sa dozviete:

  • či klesá alebo stúpa miera užívania vôd,
  • aké vysoké sú odbery podzemných vôd,
  • aký je chemický a ekologický stav povrchových vôd na Slovensku,
  • aká je kvalita vôd určených na kúpanie,
  • koľko odpadových vôd vypúšťame do vodných tokov,
  • aké sú medziročné zmeny v spomenutých ukazovateľoch.

Enviroportál takmer každý rok aktualizuje rôzne environmentálne indikátory. Mnohé z nich sú však staršie aj niekoľko rokov, zatiaľ najaktuálnejšie dáta sú vo väčšine prípadov dostupné pre rok 2017.

Denník Voda-portal.sk preto zaujímalo, do akej miery sa situácia v oblasti ochrany a manažmentu vôd zmenila v medziročnom porovnaní.

Odbery v dôsledku súch v realite klesajú

O kvalite vôd nevypovedá len podiel znečistenia, ale aj miera užívania, teda to, aký je stav a vývoj v odberoch povrchovej a podzemnej vody.

Štatistiky sú prístupné od roku 1995, pričom v sledovanom období percento celkových odberov z odtoku z územia SR pomerne kolísalo.

Odber vody pre zásobovanie obyvateľstva vodou, priemyselné odvetvia a chladenie v elektrárňach predstavuje významný tlak na samotné vodné zdroje z pohľadu ich kvantity, ale aj kvality.

Najvyššia hodnota bola zaznamenaná v roku 2003, ktorý bol mimoriadne suchý a odbery na závlahy tvorili významný podiel (15,2 %).

Od tohto obdobia odbery stabilne klesajú, jedinú výnimku predstavoval rok 2012, kedy miera užívania vody dosahovala 8,9 %.

V porovnaní s rokom 2016 však došlo len k minimálnemu nárastu z hodnoty 5,03 % na 5,2 %. Enviroportál pritom zdôrazňuje, že pokles odberov pod 10 % poukazuje na neúmerné šetrenie vodou.

Odbery podzemných vôd medziročne narástli len mierne

Čo sa týka odberov povrchovej vody, tie v roku 2017 medziročne narástli o 5,2 % vo všetkých užívateľských skupinách.

„Odbery pre priemysel v roku 2017 predstavovali 178,98 milióna m3, čo bol nárast oproti roku 2016 o 1,4 %. Nárast bol zaznamenaný aj v odberoch povrchových vôd pre vodovody, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 1,37 milióna m3, čo predstavuje 3,0 %. Odbery povrchových vôd pre závlahy vzrástli na hodnotu 17,62 milióna m3, čo predstavovalo nárast o 96,0 %,“ uvádza Enviroportál.

Zaujímavý je však aj dlhodobý vývoj, keďže odbery za rok 2017 poklesli oproti roku 1997 až o 69,9 % a oproti roku 2000 o 66,8 %.

V oblasti využívania podzemných vôd poklesla spotreba vo väčšine odvetví. Najviac vzrástli odbery podzemnej vody v kategórii „verejný vodovod“, a to o 227,9 l.s-1.

„V roku 2017 bolo na Slovensku celkovo odberateľmi využívané priemerne 10 607,3 l.s-1 podzemnej vody, čo predstavovalo 13,86 % z dokumentovaných využiteľných množstiev. V priebehu roka 2017 zaznamenali odbery podzemnej vody nárast o 383,7 l.s-1, čo predstavuje zvýšenie o 3,75 % oproti roku 2016,“ vysvetľuje Enviroportál.

Konferencia vodohospodárov

Kvalita vôd je vyhovujúca

Ďalším indikátorom je kvalita povrchových vôd. Tá v roku 2017 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity.

Problémy však spôsobovali hlavne syntetické a nesyntetické látky, hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele a vo všeobecných ukazovateľoch to bol najmä dusitanový dusík.

Rámcová smernica o vode pritom požaduje, aby bola kvalita vody vyjadrovaná ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových vôd.

Za rok 2017 bol zlý a veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km. Dobrý chemický stav nedosahovalo 37 (2,45 %) vodných útvarov povrchových vôd. O všetkých monitorovaných miestach podrobne informuje SHMÚ.

Čo sa týka kvality podzemných vôd, tu zohráva dôležitú úlohu monitoring ich chemického stavu. Ten v roku 2017 prebiehal v rámci základného monitorovania (175 objektov) a prevádzkového monitorovania (220 objektov).

U oboch typov monitorovania boli pritom zaznamenané prekročenia stanovených limitov znečistenia. Enviroportál zároveň uvádza, že z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave a 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave.

„Zlý stav bol indikovaný v 14,3 % útvarov podzemnej vody, t. j. 22,1 % z celkovej plochy útvarov,“ vysvetľuje.

EEA chváli chemický stav vôd, ale...

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Schopnosť Atlantiku pohlcovať CO2 je menšia, ako sa predpokladalo

Poukazuje na to najnovšia štúdia. Zistenia tak naznačujú, že doterajšie klimatické modely boli až príliš optimistické.

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Vedci predstavujú nový spôsob čistenia podzemnej vody pomocou hydrogélových guľôčok

Na svete je nový spôsob čistenia kontaminovanej podzemnej vody. Špeciálne guľôčky obsahujú baktérie a zásobník potravy s pomalým uvoľňovaním, vďaka čomu sú schopné vodu čistiť nepretržite niekoľko mesiacov.

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Prítomnosť koronavírusu zistili aj v holandských odpadových vodách

Podľa výskumníkov môžu byť zistenia nápomocné pri sledovaní cirkulácie vírusu v rámci populácie.