Za 30 miliónov eur adaptujeme vyše 250 kilometrov odvodňovacích kanálov, hlási Vlčan | VODA-PORTAL.SK
INNOGY
INISOFT
MARIUS PEDERSEN

Za 30 miliónov eur adaptujeme vyše 250 kilometrov odvodňovacích kanálov, hlási Vlčan

V budúcom programovom období chce tiež rezort dosiahnuť, aby bola aj modrá a zelená infraštruktúra v krajine, ktorá zadržiava vodu, zahrnutá do plôch, na ktoré môžu poľnohospodári čerpať priame platby.

Za 30 miliónov eur adaptujeme vyše 250 kilometrov odvodňovacích kanálov, hlási VlčanZa 30 miliónov eur adaptujeme vyše 250 kilometrov odvodňovacích kanálov, hlási Vlčan

Foto: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

K zvýšeniu zásob vody na poliach budú slúžiť odvodňovacie kanály. Tie majú po novom spĺňať dve funkcie, a to chrániť poľnohospodársku pôdu pred povodňami aj suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie totiž spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov na dĺžke 267 kilometrov v odvodňovacích sústavách v sume 30 miliónov eur. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Súčasťou projektu má byť aj adaptácia dvoch odvodňovacích sústav s čerpacími stanicami. Cieľom agrorezortu je zabrániť podmáčaniu pôd, pričom sústavy majú slúžiť aj na zavodňovanie krajiny v čase sucha.

Vízia za stovky miliónov eur

Agrorezort načrtol svoj zámer posilniť a zefektívniť úlohu vodozádržných opatrení, prírode blízkych riešení a agrolesníckych postupov v rámci rozvoja poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka už v dokumente „Vízia spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035“, o ktorom sme nedávno informovali.

V dokumente ministerstvo uvádza, že potenciál zvýšenia vodozádržnej kapacity pôdy a krajiny je do roku 2027 o 250 miliónov metrov kubických a do roku 2035 o 500 miliónov metrov kubických prostredníctvom realizácie celej škály adaptačných a manažmentových opatrení, čo následne prispeje k zníženiu miery povodňových rizík, ale aj sucha či erózneho poškodzovania pôdy.

V rámci svojej vízie sa agrorezort plánuje venovať aj melioráciám a závlahám. Aby sa podľa ministerstva podarilo zastaviť úpadkový proces v závlahovom hospodárstve, bude nutné vykonať do roku 2030 takmer na 50 % jestvujúcej výmery rekonštrukcie a modernizácie.

Náklady na spomínané opatrenia pritom nebudú zanedbateľné. Obnova a modernizácia závlahových systémov, zadržiavanie vody v krajine, zmiernenie vplyvov klimatických zmien či podpora zadržiavania vody v lesoch si v nasledujúcich rokoch vyžiadajú stovky miliónov eur.

Voda ako kľúč k odčerpávaniu CO2

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Koľko bude stáť presmerovanie vôd z bane v Nižnej Slanej? Štátny podnik vyhlásil súťaž

Vláda už začiatkom mája poverila Rudné bane, aby zabezpečili bezodkladnú realizáciu potrebných opatrení. Vyčlenila aj finančné prostriedky.

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

Odpadové vody v Európe čistíme stále viac. Sú však veľké rozdiely, ukázali čísla Eurostatu

V oblasti sekundárneho čistenia Slovensko aj naďalej dosahuje podpriemerné výsledky.

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Spriechodnenie aj obnova VD Gabčíkovo. Vodohospodári majú pripraviť štúdie

Cieľom je všade tam, kde je to možné, navrátiť Dunaj čo najbližšie k prirodzenému stavu. Vodohospodári aj dotknuté rezorty majú do niekoľkých rokov vypracovať ucelené plány.