Macro Components
INNOGY
INECS

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

O nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP si môžete zažiadať vo viacerých oblastiach.

Z eurofondov aj v tomto roku poputujú milióny eur do vôd

Foto: Pixabay

Aj v tomto roku si budú môcť viaceré subjekty zažiadať o nenávratné finančné príspevky v rámci eurofondových výziev z OP KŽP. Denník Voda-portal.sk sa pozrel na to, o aké projekty a aktivity ide.

Všetky plánované výzvy na rok 2020 zverejnilo ministerstvo životného prostredia v harmonograme na oficiálnej stránke OP KŽP (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Na ochranu vôd poputuje 600-tisíc eur

V júli 2020 plánuje envirorezort vyhlásiť výzvu so zameraním na prioritnú os „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry“.

Jej špecifickým cieľom má byť vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení, ktoré smerujú k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

V rámci výzvy bude oprávnenou aktivitou podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru, ktoré sa uplatňujú v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

Oprávnenými žiadateľmi budú v tomto prípade všetky subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ale aj subjekty územnej samosprávy.

O nenávratný finančný príspevok si budú môcť takisto zažiadať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ako aj nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia či združenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v tejto sfére. Ďalšími oprávnenými žiadateľmi sú Výskumný ústav vodného hospodárstva, SHMÚ a SVP.

Príspevky budú hradené z Kohézneho fondu až do vyčerpania alokácie, ktorá je stanovená v hodnote 600-tisíc eur.

Podpora aj pre adaptačné aktivity

V tomto roku plánuje ministerstvo podporiť aj projekty, ktoré majú prispieť k adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.

Oprávnenými aktivitami budú v tomto prípade vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, envirorezort však pripomína, že spomenutá výzva bude fungovať mimo schémy štátnej pomoci.

Oprávnenými žiadateľmi budú subjekty verejnej správy, združenia fyzických alebo právnických osôb či neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.

Výzva bola vyhlásená už v minulom roku, ale je otvorená aj naďalej. Alokovaná suma pre dané účely je 10 miliónov eur.

Rovnaká výzva je vyhlásená aj pre subjekty územnej samosprávy, teda pre obce a mestá. Tie majú možnosť zažiadať si o nenávratný finančný príspevok pre projekty vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, a to v rodinných a bytových domoch.

Finančné prostriedky poputujú z Kohézneho fondu, výzva je takisto ako v prvom prípade otvorená, jediná zmena sa týka alokovanej sumy, ktorá je o polovicu nižšia. Ide teda o alokáciu v hodnote 5 miliónov eur.

Aktuálny stav výzvy / Foto: OP KŽP

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na vodozádržné opatrenia už v apríli roku 2018. Pre podporené projekty bola doposiaľ alokovaná suma len vo výške 3,4 milióna eur. Suma žiadostí o nenávratný finančný príspevok pritom predstavuje 22,8 milióna eur.

Do vôd môže poputovať viac ako 15 miliónov eur

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Vedci odstraňujú atrazín z pitnej vody novou nanotechnológiou

Konvenčné technológie sú buď drahé, alebo za sebou zanechávajú sekundárne znečistenie. Nový prístup má byť ekonomicky efektívny a zároveň udržateľný. Má však stále svoje limity.

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Ochrana vody bude v Česku najvyšším verejným záujmom

Základná kostra českého návrhu ústavného zákona je už na svete. Aké ustanovenia obsahuje?

Environmentálna kriminalita nás ročne stojí milióny. Štát prišiel so stratégiou

Environmentálna kriminalita nás ročne stojí milióny. Štát prišiel so stratégiou

Efektívnejšia medzirezortná spolupráca, vzdelávanie sudcov aj laickej verejnosti v environmentálnej oblasti či nadnárodná kooperácia – to všetko má ušetriť národné zdroje aj životné prostredie.