Eversheds Sutherland
INISOFT
INECS

VVS pracuje na protikorupčnom systéme, spomedzi vodární chce byť lídrom

Stane sa tak prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá bude spĺňať certifikačnú normu v oblasti prevencie korupcie.

VVS pracuje na protikorupčnom systéme, spomedzi vodární chce byť lídrom

Foto: VVS, a. s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016. Podnik o tom tento týždeň informoval v tlačovej správe.

VVS pritom zdôrazňuje, že v oblasti vodárenstva je držiteľom tohto certifikátu len štátny Slovenský vodohospodársky podnik, ktorému sa podarilo všetky opatrenia v oblasti prevencie korupcie a transparentnosti certifikovať v roku 2019.

Boj proti korupcii sa tak má stať nosnou témou aj vo VVS, ktorá chce byť dobrým príkladom aj pre ostatné slovenské podniky fungujúce v oblasti vodárenstva.

Chcú naplniť víziu transparentnosti

„Aktívne pracujeme na systéme protikorupčného manažérstva. Ide o medzinárodný štandard kvality ISO 37001 - Systém manažérstva proti korupcii, ktorý žiadna iná vodárenská spoločnosť zatiaľ nemá. Významne sme tým pokročili v plnení uznesenia Valného zhromaždenia spoločnosti v naplnení Vízie transparentnosti,“ vysvetľuje ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva VVS Anita Gašparíková.

Zároveň dodáva, že výsledkom procesu bude akreditovaný certifikát, ktorý má potvrdiť, že VVS zaviedla a používa systém manažérstva proti korupcii.

Foto: VVS, a. s.

Podľa podniku predchádzali získaniu certifikátu nevyhnutné prípravné kroky, ktoré smerujú k zosúladeniu vnútorných podmienok VVS s pravidlami spomínanej medzinárodnej normy.

Nezávislý proces

Dodávateľa na zabezpečenie implementácie systému manažérstva proti korupcii vyberala vodárenská spoločnosť na základe výberového konania zo subjektov, ktoré majú s takýmto procesom reálne skúsenosti.

Úspešným uchádzačom sa stal Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB).

Ten má bohatú skúsenosť s danou oblasťou, pričom spolupracoval napríklad s mestom Poprad či Úradom vlády Slovenskej republiky.

Garantom služieb pre spoločnosť zo strany UMB je profesor Ján Zavadský: „Získanie protikorupčného certifikátu nebude len deklaráciou, že VVS prijala opatrenia v boji s korupciou, je to dôkaz skutočného zvýšenia transparentnosti spoločnosti.“

Dodáva, že z hľadiska povahy a rozsahu korupčných rizík sa v rámci štandardného procesu určia rizikové pracovné pozície, rizikoví zamestnanci a rizikoví obchodní partneri.

Foto: VVS, a. s. 

U takto definovaných osôb sa následne posúdi ich dôveryhodnosť a konflikt záujmov. Súčasne bude prijatá protikorupčná politika a všetci zamestnanci podajú vyhlásenie o jej dodržiavaní.

Ochrana v prípade nahlásenia korupcie

Štandardnom je podľa odborníka aj zavedenie opatrení proti zvýhodňovaniu spriaznených osôb, pričom aj samotní obchodní partneri sa zaviažu protikorupčnou doložkou.

Dôjsť má aj k zvýšeniu ochrany tých, ktorí nahlasujú korupciu, a to nad rámec zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zabezpečiť sa má aj ďalšie zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania.

„Silný dôraz sa kladie aj na riadenie korupčných rizík spojených s poskytovaním služieb a vydávaním rozhodnutí a povolení. O všetkých nových opatreniach, dokumentoch a povinnostiach sa bude podľa požiadaviek štandardu ISO 37001:2016 pravidelne vzdelávať každý zamestnanec,“dodáva J. Závadský.

VVS zároveň pripomína, že celý proces prebehol absolútne transparentne. Samotný výber certifikačnej spoločnosti sa už realizuje novým spôsobom, a to formou moderného elektronického obstarávania. 

„Novinkou, nad rámec povinnosti VVS, je realizácia dolimitného obstarávania prostredníctvom softvéru JOSEPHINE, ako nástroja elektronického obstarávania formou vyhlásenia zákazky na pozvanie. Tento spôsob obstarávania by mal jednoznačne a nespochybniteľne preukázať transparentnosť našich postupov pri výbere dodávateľa. Plánujeme týmto spôsobom obstarávať v budúcnosti podstatnú časť dolimitných zákaziek,“ uviedol vedúci útvaru stratégie a nákupu vodární Viktor Háber.

Na realizáciu opatrení dohliadne komisia

Akcionári VVS pred rokom na valnom zhromaždení spoločnosti zaviazali predstavenstvo firmy k realizácii takzvanej Vízie transparentnosti, teda sérii opatrení, ktoré by sa mali prijať tento rok.

Na ich realizáciu dohliada pracovná komisia, ktorá je zostavená z akcionárov, zamestnancov vodární a z odborníkov.

Foto: VVS, a. s. 

Každý z akcionárov dostal možnosť nominovať do pracovnej komisie svojho zástupcu. „Za člena pracovnej komisie zaslalo nominácie 65 miest a obcí, z ktorých následne dozorná rada schválila v súlade s uznesením valného zhromaždenia spoločnosti za členov šiestich zástupcov obcí a miest, jedného zástupcu zamestnancov VVS, jedného externého konzultanta špecializujúceho sa na oblasť transparentnosti a jedného člena predstavenstva spoločnosti,“ uviedla A. Gašparíková na záver.

Protikorupčné programy oslabujú niektoré skutočnosti

Prvým podnikom so zameraním na vodné hospodárstvo, ktorý implementoval protikorupčný program, bol už spomenutý Slovenský vodohospodársky podnik.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Povrchové odtoky v čase prívalových dažďov zaťažujú stokové siete. Riešením sú vodozádržné opatrenia

Okrem odľahčenia stokovej siete by priniesli aj iné výhody z hľadiska životného prostredia. Takisto by obyvateľom znížili náklady na stočné.

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

Vlani SEVAK spoplatnil rekordný objem odkanalizovanej vody

V medziročnom porovnaní ide o nárast o 260-tisíc metrov kubických odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

V Novozámockom okrese plánujú vybudovať menšiu ČOV s terciárnym stupňom dočistenia

Investícia by mala stáť takmer 1,4 milióna eur.