BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Vodohospodári chcú reorganizáciou ušetriť peniaze a zefektívniť procesy

Slovenský vodohospodársky podnik zdôrazňuje, že presťahovanie podnikového riaditeľstva z Banskej Štiavnice do Bratislavy je nevyhnutné hneď z niekoľkých dôvodov.

Vodohospodári chcú reorganizáciou ušetriť peniaze a zefektívniť procesy

OZ Piešťany / Foto: SVP

Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chystá dôležité organizačné zmeny, ktoré by mali byť spojené aj s presunom podnikového riaditeľstva do Bratislavy. Hovorca SVP Marián Bocák vysvetľuje, že základným cieľom podniku je racionalizácia a zefektívnenie činností v záujme šetrenia verejných finančných zdrojov, pričom dané kroky majú výrazne napomôcť k jeho naplneniu.

Na fakt, že si súčasné fungovanie SVP vyžaduje organizačné zmeny, podľa podniku poukazujú závery z uznesenia vlády, vykonané externé audity, ale aj potreby súčasnej doby. Samostatný SVP od svojho vzniku v roku 1997 nezaznamenal žiadnu reformu, ktorá by reflektovala na požiadavky spoločnosti a nové efektívnejšie prístupy k riadeniu podniku.

„Na základe týchto skutočností SVP už v minulom období začal s optimalizáciou počtu správ povodí a zároveň začal proces rekonštrukcie administratívnej budovy v Banskej Bystrici, kde by bolo presídlené podnikové riaditeľstvo a centralizované podporné útvary z ostatných odštepných závodov s cieľom zefektívnenia procesov a šetrenia verejných zdrojov,“ vysvetľuje M. Bocák.

Tento krok bol opakovane prehodnocovaný terajším aj predchádzajúcim vedením, avšak v súčasnosti podnik stavil na vhodnejšiu alternatívu presunu centrály do Bratislavy, a preto budova v Banskej Bystrici, ktorá je pred dokončením, sa ponúkne iným orgánom v rámci štátnej správy.

„Súčasné vedenie podniku pokračuje vo vízii reorganizácie štátneho podniku tak, aby sa stal moderným podnikom 21. storočia. Mandát, ktorý bol udelený aktuálne poverenému generálnemu riaditeľovi, dáva priestor na pokračovanie v aktivitách smerovaných k reorganizácii a zefektívneniu činností podniku v súlade s jeho predloženou koncepciou riadenia podniku, s ktorou sa stotožňuje odborná aj laická verejnosť,“ zdôrazňuje ďalej.

Koncepcia podľa podniku vychádza z poznatkov a faktov, ktoré sa tvorili roky. V zmysle moderného riadenia je tak sťahovanie sídla do Bratislavy len jedným z mnohých opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov.

Presídlenie riaditeľstva prinesie časovú aj finančnú úsporu

Podľa štátneho podniku je koncentrácia podnikového riaditeľstva bližšie k zriaďovateľovi a ostatným partnerským organizáciám, s ktorými SVP úzko spolupracuje na každodennej báze, logickým krokom. Rozhodujúcim faktorom bolo aj množstvo pracovných aktivít v hlavnom meste, na ktorých je problematické sa operatíve zúčastňovať, ak je potrebné prekonať vzdialenosť 200 kilometrov.

„Presídlenie Podnikového riaditeľstva SVP prinesie nie iba časovú, ale z dlhodobého hľadiska najmä finančnú úsporu podniku,“ pripomína M. Bocák.

Vedenie podniku uvažuje pri určitých pracovných pozíciách, ktoré to budú dovoľovať, o ich zachovaní v Banskej Štiavnici. Zároveň však dodáva, že súčasná budova aj tak nepostačuje kapacitne ani technicky, pričom problematické sú aj možnosti parkovania pre zamestnancov a obchodných partnerov.

Podnik čaká širšia reorganizácia

Súčasťou zmien bude aj reorganizácia súčasných štyroch odštepných závodov a 19 správ povodí na samostatné závody, ktorých bude pravdepodobne šesť, čím sa eliminuje počet stupňov riadenia a s tým spojený počet riadiacich pracovníkov a zároveň sa podporí výkonná činnosť správcu vodných tokov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Stúpajúca hladina podzemnej vody ohrozuje infraštruktúru, upozorňujú vedci

Podzemná voda sa v niektorých lokalitách vyskytuje čoraz vyššie. Dôsledkom môžu byť škody na kanalizácii aj cestnej infraštruktúre.

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Chceme zástupcu vodárenstva v Regulačnej rade. ZMOS tlačí na ÚRSO

Členov Regulačnej rady menuje prezident, a to na návrh vlády alebo parlamentu. Jedno kreslo v Rade je už roky neobsadené.

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Korok účinne odstraňuje ropné škvrny. Stačí ho upraviť pomocou laseru

Ropu s vysokou mierou viskozity špeciálne opracovaný korok odstráni v priebehu pár minút.