Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

SVP: Pri prenájme pozemkov chceme spolupracovať so starostami, základ je však hospodárnosť a zákonnosť

Štátny podnik je pripravený spolupracovať so samosprávami. Pri uzatváraní nájomných zmlúv však kladie dôraz na to, aby bol celý proces transparentný, hospodárny a uskutočnený v zmysle zákona.

SVP: Pri prenájme pozemkov chceme spolupracovať so starostami, základ je však hospodárnosť a zákonnosť

Foto: SVP, š. p.

Téma prenájmov pozemkov pri brehoch vodnej nádrže Domaša je opäť aktuálna. V minulosti starostovia obcí z okolia vodnej nádrže viackrát kritizovali postup štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku vo veci rozhodovania o prenájme pozemkov.

SVP však zdôrazňuje, že je za rozvoj cestového ruchu v danom regióne, ako aj za spoluprácu so samosprávami, avšak táto činnosť musí byť v súlade so všetkými pravidlami.

Prehodnocujú aj staré nájomné zmluvy

Podnik po nástupe Róberta Hoka do funkcie generálneho riaditeľa SVP začal prehodnocovať staré nájomné zmluvy, pričom tie, ktoré sú pre štát nevýhodné, vypovedáva.

„Nové zmluvy sa budú uzatvárať po schválení jednotného manuálu zo strany MŽP, v snahe čo najlepšej transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti a umožnenia prístupu k vode všetkým občanom v zmysle spoločnej vízie MŽP a SVP,“ konštatuje hovorca SVP Marián Bocák.

Zároveň dodáva, že od nástupu nového generálneho riaditeľa nebola uzatvorená žiadna nová nájomná zmluva na prenájom pobrežných pozemkov, s výnimkou jednej krátkodobej zmluvy o nájme, ktorá bola uzatvorená bez možnosti predĺženia.

SVP, naopak, prechádza aj staré nájomné zmluvy a vypovedá ich, ak zistí porušenia ustanovení, prípadne ak sú uzatvorené na dlhé obdobie a hrozí, že široká verejnosť nebude mať prístup k vodnej ploche.

Podnik doteraz odmietol 39 nových žiadostí na prenájom a vypovedal 30 zmlúv na prenájom pobrežných pozemkov na vodných nádržiach.

„Niektoré zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že mali platnosť do 2020 alebo 2021, boli ponechané, aby plynuli do ukončenia nájomnej doby, avšak nové žiadosti na predĺženie už SVP neodporučil schváliť. Tento postup je uplatnený pre fyzické osoby, právnické osoby a rôzne združenia,“ vysvetľuje M. Bocák.

SVP chce spolupracovať so samosprávami, uzatváranie nájomných zmlúv však musí byť v súlade so zákonom

Štátny podnik je pripravený spolupracovať so samosprávami. Chce takisto iniciovať vytvorenie takzvanej „zonácie“ pobrežných pozemkov v okolí vodných stavieb, a to práve za účasti VÚC, samospráv, krajinných inžinierov a ďalších zainteresovaných strán, na základe čoho by sa určil jasný spôsob využívania vodných stavieb na Slovensku.

Generálny riaditeľ SVP zároveň kontaktoval zástupcu starostov obcí pri VS Veľká Domaša a predbežne si dohodli termín stretnutia vo veci prerokovania aktuálnych tém, ktoré by sa malo uskutočniť koncom februára.

Pri uzatváraní nájomných zmlúv však podnik kladie dôraz na to, aby bol celý proces transparentný, hospodárny a uskutočnený v zmysle zákona. Podľa podniku teda nie je pravdou, že v minulosti nechcel uzatvárať nájomné zmluvy so starostami. Problém spočíval v tom, že starostovia neboli ochotní akceptovať zmluvné podmienky a sumy prenájmu, ktoré stanovili znalecké posudky.

„A napríklad prenajať celý predmet za jedno euro, ktorý sa bude využívať ďalej na komerčné účely, nie je hospodárne a je v rozpore so správou majetku štátu,“ zdôrazňuje hovorca SVP.

Starostovia odmietajú ceny stanovené znaleckými posudkami

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Mohlo by vás zaujímať

Splaškové kaly nenachádzajú využitie len v poľnohospodárstve. Smernica by sa mala rozšíriť

Splaškové kaly nenachádzajú využitie len v poľnohospodárstve. Smernica by sa mala rozšíriť

České vodárenské spoločnosti zdôrazňujú, že existujúca smernica by mala byť rozšírená o všetky možnosti využitia splaškového kalu, ako je napríklad aj výroba druhotných surovín.

V projektoch protipovodňovej ochrany treba narábať hospodárnejšie, tvrdí NKÚ

V projektoch protipovodňovej ochrany treba narábať hospodárnejšie, tvrdí NKÚ

Slovenský vodohospodársky podnik sa však so závermi analýzy NKÚ nestotožňuje. Konštatuje, že použitá metóda nezohľadňuje konkrétne špecifiká jednotlivých stavieb.

Rezistencia na antibiotiká je globálny problém. Ako pomôže čistenie vôd?

Rezistencia na antibiotiká je globálny problém. Ako pomôže čistenie vôd?

Kľúčom môže byť mapovanie degradácie génov rezistentných voči antibiotikám vo vodách.