Eversheds Sutherland
BELIMO
MARIUS PEDERSEN

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Smernica o dusičnanoch umožňuje členským štátom vymedziť v rámci svojho územia konkrétne zraniteľné oblasti. V porovnaní s rokom 2017 sa ich počet mierne zvýšil. Niektoré obce ubudli.

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Foto: Voda-portal.sk

Ministerstvo životného prostredia SR vyradí desiatky obcí zo zoznamu obcí, ktoré spadajú pod takzvané citlivé a zraniteľné oblasti na základe smernice o dusičnanoch. Mnohé však do zoznamu pribudnú. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (odkaz na celý návrh nájdete na konci článku). Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienkovať je možné do 15. decembra.

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, odkiaľ odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo v blízkej budúcnosti môže byť táto hranica prekročená.

Smernica umožňuje členským štátom vymedziť v rámci svojho územia konkrétne zraniteľné oblasti alebo za zraniteľnú oblasť označil územie celého štátu a uplatňovať tak sprísnené opatrenia celoštátne. Ďalej zaväzuje členské štáty revidovať zoznam zraniteľných oblastí najmenej raz za štyri roky.

Prehodnocovali sme už niekoľkokrát

Slovensko v rokoch 2008 a 2012 prehodnocovalo zraniteľné oblasti na základe výsledkov monitorovania podzemných vôd. Napriek tomu, že z celkového počtu 1 520 zraniteľných oblastí bolo 260 oblastí v roku 2012 navrhnutých na vyradenie z dôvodu nízkych koncentrácií dusičnanov v monitorovacích objektoch, k ich vyradeniu nedošlo.

Na území mimo zraniteľných oblastí boli tri katastrálne územia navrhnuté na zaradenie do zraniteľných oblastí, v praxi však k tomu opäť nedošlo. Dôvodom pre tento postup bola podľa MŽP najmä potreba väčšieho počtu údajov na relevantné preukázanie klesajúcich alebo stabilných trendov vývoja dusičnanov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Prístroj „ovoniava“ morskú vodu a zisťuje jej zloženie. Môže identifikovať nové liečivá

Zariadenie koncentruje molekuly, ktoré vypúšťajú organizmy žijúce v oceáne. Možno sa medzi nimi nachádzajú potenciálne farmaceutiká.

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Ložiská podzemnej vody sa celosvetovo zmenšujú. Dochádza k poklesu pôdy, varuje štúdia

Vedci pomocou dostupných dát a počítačových modelov prvýkrát zmapovali kapacitu vodonosnej vrstvy naprieč kontinentmi.

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Po Andrejovi Kasanovi vláda vymenovala ďalšieho splnomocnenca v oblasti vôd

Vo funkcii splnomocnenca skončil Roman Havlíček, ktorého odvolali aj z funkcie riaditeľa sekcie vôd na MŽP SR.