Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí) | VODA-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INNOGY
MARIUS PEDERSEN

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Smernica o dusičnanoch umožňuje členským štátom vymedziť v rámci svojho územia konkrétne zraniteľné oblasti. V porovnaní s rokom 2017 sa ich počet mierne zvýšil. Niektoré obce ubudli.

Štát prehodnotil zoznam zraniteľných oblastí, cieľom je vyššia ochrana vôd (+ zoznam obcí)

Foto: Voda-portal.sk

Ministerstvo životného prostredia SR vyradí desiatky obcí zo zoznamu obcí, ktoré spadajú pod takzvané citlivé a zraniteľné oblasti na základe smernice o dusičnanoch. Mnohé však do zoznamu pribudnú. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (odkaz na celý návrh nájdete na konci článku). Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienkovať je možné do 15. decembra.

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, odkiaľ odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo v blízkej budúcnosti môže byť táto hranica prekročená.

Smernica umožňuje členským štátom vymedziť v rámci svojho územia konkrétne zraniteľné oblasti alebo za zraniteľnú oblasť označil územie celého štátu a uplatňovať tak sprísnené opatrenia celoštátne. Ďalej zaväzuje členské štáty revidovať zoznam zraniteľných oblastí najmenej raz za štyri roky.

Prehodnocovali sme už niekoľkokrát

Slovensko v rokoch 2008 a 2012 prehodnocovalo zraniteľné oblasti na základe výsledkov monitorovania podzemných vôd. Napriek tomu, že z celkového počtu 1 520 zraniteľných oblastí bolo 260 oblastí v roku 2012 navrhnutých na vyradenie z dôvodu nízkych koncentrácií dusičnanov v monitorovacích objektoch, k ich vyradeniu nedošlo.

Na území mimo zraniteľných oblastí boli tri katastrálne územia navrhnuté na zaradenie do zraniteľných oblastí, v praxi však k tomu opäť nedošlo. Dôvodom pre tento postup bola podľa MŽP najmä potreba väčšieho počtu údajov na relevantné preukázanie klesajúcich alebo stabilných trendov vývoja dusičnanov.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Na malé ČOV budú platiť nové požiadavky. MŽP navrhuje novelu nariadenia vlády

Na malé ČOV budú platiť nové požiadavky. MŽP navrhuje novelu nariadenia vlády

Návrh prináša nové dôležité požiadavky na malé ČOV do 50 EO v oblasti povoľovania, zriaďovania a kontroly prevádzkovania týchto čistiarní. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť už o pár mesiacov.

Hlavné mesto stanovilo výkonnostné ukazovatele pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

Hlavné mesto stanovilo výkonnostné ukazovatele pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

Ciele sú stanovené na tento rok. Na plnenie stanovených ukazovateľov sa viaže odmeňovanie členov predstavenstva.

Zakážme využívanie toxických chemikálií PFAS, vyzývajú Úniu vodárenské asociácie

Zakážme využívanie toxických chemikálií PFAS, vyzývajú Úniu vodárenské asociácie

Ak to nebude možné, vodári ponúkajú ďalšie riešenie.